Per trejus metus su pertraukomis paskelbta informacija yra apie asmenis, užverbuotus, kaip manoma, per karą ir pokariu. Dauguma šių žmonių – jau mirę, rašo dienraštis „Lietuvos žinios“. Kita KGB agentų archyvinių bylų registracijos žurnalo informacija aktualesnė – turėtų pasirodyti žinių apie agentus, informatorius ir kitus slaptuosius KGB bendradarbius iš 7-ojo ir 8-ojo dešimtmečių.

2012 metų rudenį Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) pradėtame skelbti sąraše, kuris prieinamas svetainėje kgbveikla.lt, šiuo metu yra lygiai 1000 agentų pavardžių. 1987 metais KGB parengtame dokumente iš viso, kaip teigta, yra 1669 pavardės.

KGB dokumentai pradėti viešinti Seimui papildžius Liustracijos įstatymą. Tam buvo įkurta speciali svetainė kgbveikla.lt.

LGGRTC tikrina, analizuoja ir skelbia buvusios Sovietų Sąjungos specialiųjų tarnybų dokumentus.