"Europa galėtų inicijuoti tikrus tarptautinius svarstymus, kam derėtų pavesti, Rusijai sutinkant, Kaliningrado-Karaliaučiaus ir to krašto su visais gyventojais globą. Tai reikštų kovą su skurdu, ligomis, tarša ir nusikalstamumu", - teigiama ketvirtadienį paskelbtame konservatorių lyderio pareiškime.

"Gal Europos Sąjungai (ES), gal kaimynams - Lenkijai, Lietuvai ir Švedijai?" - svarsto V.Landsbergis galimus Kaliningrado srities globėjus.

"Svarbu, kad krašto gyventojai suvoktų, jog ir Europos Sąjunga, ir kaimynai - ne priešai, o ištiesta solidarumo bei paramos ranka", - pažymi jis.

V.Landsbergis savo pareiškime kritikuoja Rusijos žiniasklaidos ir šios šalies politikų gąsdinimus, jog, Lietuvai tapus ES nare, Kaliningrado sritis bus atkirsta nuo likusios Rusijos, tvirtinimus, neva bus pažeistos šios srities gyventojų žmogaus teisės Lietuvai įvedus vizas.

"Jiems brukama "aukų" savijauta, netikra "gyvybingumo" problema, "blokados" ir "priešų" - ES, Lietuvos, Lenkijos - paveikslas. Nieko laiku nedaręs Kremlius pavertė krašto gyventojus šių dienų Rusijos politikos įkaitais, kelia psichozę ir žaidžia dvigubą žaidimą", - teigia konservatorių lyderis.

Lietuva jau yra įsipareigojusi ES įvesti vizas Kaliningrado srities gyventojams nuo 2003 metų liepos 1 dienos. Rusija siekia, kad dabar šios srities gyventojams galiojantis bevizis režimas išliktų ir po Lietuvos įstojimo į ES.

ES atstovai atmeta tokią galimybę. Dabartinė Kaliningrado sritis, buvęs Karaliaučiaus kraštas, istoriškai buvo pavaldus Prūsijai ir Vokietijai, o po Antrojo pasaulinio karo 1945 metais Potsdamo konferencijoje šis kraštas buvo perduotas Sovietų Sąjungai.