Generalinio direktoriaus įsakymu Muitinės departamente centralizuojamos personalo administravimo, finansų valdymo ir apskaitos, dokumentų valdymo, turto valdymo, investicijų ir viešųjų pirkimų bei statistikos analizės funkcijos. Muitinės įstaigose šie skyriai bus panaikinti.

Be to, teritorinėse muitinėse bus įsteigti Mobiliųjų grupių skyriai, o Muitinės veiklos organizavimo skyriai pertvarkyti į Muitinės kontrolės organizavimo skyrius.

Pirmojo Lietuvos muitinės optimizavimo etapo metu buvo panaikintos Šiaulių ir Panevėžio teritorinės muitinės, visoje muitinės sistemoje 10 proc. sumažintas pareigybių skaičius.

Anot Muitinės departamento, esamos struktūros pertvarką lemia Lietuvos muitinei iškelti nauji uždaviniai užkardant kontrabandą, didinant veiklos efektyvumą bei gerinant vidaus administravimą ir turimų išteklių valdymą, nauji iššūkiai užtikrinant tarptautinės prekybos grandinės saugumą bei verslo konkurencingumą.

"Besikeičiančios sąlygos pasaulinės ekonomikos globalizacijos akivaizdoje skatina Lietuvos muitinę numatyti naujus veiklos metodus, tobulinti ir optimizuoti procesus, racionaliai panaudoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius", - sakoma pranešime spaudai.

Trečiuoju Lietuvos muitinės optimizavimo etapu numatoma pertvarkyti ją į vieno juridinio asmens statusą turinčią instituciją, informavo departamentas.