Taip pat šiame posėdyje bus svarstomas nuolatinių Tarybos komitetų sudarymo klausimas ir ketinama numatyti laikotarpį, per kurį teisėjai galės pateikti savo kandidatūras į Teisėjų garbės teismą.

Praėjusį penktadienį vykusiame Visuotiniame teisėjų susirinkime paskelbti 16 iš 17 ketverių metų kadenciją Taryboje dirbsiančių teisėjų.

Iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo į Tarybą išrinkti teisėjai Artūras Ridikas, Sigita Rudėnaitė ir Dalia Vasarienė, iš Lietuvos apeliacinio teismo – Alenas Piesliakas, Egidija Tamošiūnienė, iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo – Ramūnas Gadliauskas.

Apygardų teismams Taryboje atstovaus Marius Bartninkas, Loreta Braždienė ir Gražvydas Poškus, apygardų administraciniams – Jolanta Malijauskienė, apylinkių – Irena Vapsvienė, Kristina Serdiukienė, Diana Butrimienė ir Laimonas Noreika.

Pagal pareigas į Tarybą pateko Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Algimantas Valantinas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius. Tarybos nariu taip pat privalo būti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, tačiau, kadangi atranka į šią poziciją dar nepasibaigusi, pirmininko vietą Taryboje užima laikinai šias pareigas einanti LAT Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Sigita Rudėnaitė.

Pernai liepą Seimui priėmus Teismų įstatymo pataisas, tarybos narių skaičius sumažintas nuo 23 iki 17.

Kartu su praėjusios kadencijos Taryba darbą baigė ir Teisėjų garbės teismas. Į šią teismų savivaldos instituciją po du visuomenės atstovus skiria prezidentas ir Seimo pirmininkas, šešis narius – Teisėjų taryba.

Į Teisėjų garbės teismą patenka po vieną teisėją iš Aukščiausiojo, Apeliacinio ir Vyriausiojo administracinio teismo bei po vieną teisėją iš visų apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismų. Iš šiame posėdyje numatytu laikotarpiu kandidatūras pateikusių teisėjų, Garbės teismo narius atrinks Teisėjų taryba.