Šis Italijai palankus sprendimas atspindi ir Lietuvos poziciją, kuri į bylą įstojo trečiąja šalimi.

Paskelbtas Europos žmogaus teisių teismo sprendimas Nukryžiuotojo byloje atitinka Lietuvos išdėstytą poziciją ir yra sveikintinas, sako teisingumo ministras Remigijus Šimašius.

"Galutinė teismo pozicija atitinka Lietuvos išdėstytą poziciją. Lietuvai tai reiškia, kad tais atvejais, kai viešose vietose šiandien kabo Nukryžiuotieji, tai nėra savaime laikoma žmogaus teisių pažeidimu", - žurnalistams sakė ministras.

"Manau, kad tai yra sveikintina. Tai nereiškia, kad visur turi atsirasti Nukryžiuotieji, kur jų nebūdavo. Tai yra asmeninis reikalas, bendruomenių reikalas ir politinio apsisprendimo reikalas", - kalbėjo ministras.

Teismo Didžioji kolegija penktadienį pakeitė ankstesnį sprendimą ir paskelbė, kad Nukryžiuotasis klasėse Italijos mokyklose nepažeidė katalikybės neišpažįstančių žmonių teisių. Teismas nurodė neradęs įrodymų, kad tokio religinio simbolio demonstravimas paveiktų moksleivius.

2009 metų lapkritį teismas buvo nusprendęs, kad Nukryžiuotojo demonstravimas Italijos mokyklose pažeidė netikinčiųjų teises.
Pasak R.Šimašiaus, buvo nerimo, kad toks sprendimas ateityje galėtų lemti ir kryžių draudimą kitose viešose vietose.

"Lietuva įstojo į bylą tam, kad gautų didesnį aiškumą ir kad neatsitiktų sniego gniūžtės efekto. Pagal sprendimą nebuvo aišku, ar neprieisime iki to, kad viešose vietose, nebūtinai mokyklose, esantys Nukryžiuotieji būtų pripažįstanti religijos laisvę varžančiais dalykais", - sakė R.Šimašius.

Anot teisingumo ministro, Strasbūro teismo sprendimas ateityje galėjo daryti įtaką ir klausimams, susijusiems su religinių mokyklų finansavimu.

"Tas aiškumas, kurį mes gavome po šios bylos, tenkina dabartinę Lietuvos tradiciją ir dabartinę Lietuvos situaciją", - sakė R.Šimašius.