"Mus sujaudino valstybės kontrolės pranešimas, kad programa dėl Šengeno erdvės yra vykdoma labai blogai. Žinios yra ypatingai blogos, kad iki birželio 1 dienos įsisavinta tik 3 proc. Šengenui skirtų lėšų, tik 30 proc. sutarčių sudaryta, aišku, kad kyla rimtų abejonių, kaip bus įgyvendinama ta programa ir ar išvis mes įstosim į Šengeno zoną", - žurnalistams po susitikimo su Valstybės auditoriais sakė NS vadovas Artūras Paulauskas.

Į kitą posėdį, pateikti informaciją, kas daroma, jog Lietuva sparčiau įsisavintų Europos Sąjungos (ES) skirtas lėšas ir atliktų kitus parengiamuosius darbus, socialliberalai kviečiasi vidaus reikalų ministrą Raimondą Šukį bei jo patarėjas Virgilijų Bulovą.

"Mes tikrai rimtai susirūpinę, nes čia nebegalima slėpti, reikia kalbėti atvirai ir aiškiai ir pasakyti, kokių priemonių Vyriausybė imsis", - sakė A.Paulauskas.

Valstybinis auditas praėjusią savaitę paskelbė nustatęs, kad išorinės Europos Sąjungos sienos apsauga Lietuvoje stiprinama nepakankamai sparčiai, tad šalis gali prarasti dalį tam skirtų ES lėšų, o Lietuvos piliečiams gali būti atidėta teisė laisvai judėti per Šengeno erdvėje esančių valstybių sienas.

Valstybės kontrolė pranešė audito metu nustačiusi, kad nemažai atsakomybės už neįgyvendintus sienos kontrolės stiprinimo projektus tenka Vidaus reikalų ministerijai (VRM), kuri laiku neatliko dalies būtinų darbų.

Be to, auditorių nuomone, daug laiko tuščiai sugaišo Vyriausybė, tvirtindama finansuotinus projektus, nors juos jau buvo patvirtinusi Europos Komisija, kurios sprendimai šiuo atveju mūsų Lietuvai buvo privalomi.

Vidaus reikalų ministras pripažino, kad dalis valstybės auditorių pateiktų pastabų ir rekomendacijų dėl Šengeno priemonės įgyvendinimo darbų ankstesnės eigos yra pagrįstos ir į daugelį auditorių nurodytų trūkumų buvo nedelsiant atsižvelgta.

VRM tuo tarpu tikina, jog Valstybės kontrolės auditoriai Šengeno įgyvendinimo darbų eigą apžvelgė iki 2006 metų birželio 20 dienos, remdamiesi 2002-siais patvirtintu Nacionaliniu Šengeno acquis priėmimo veiksmų planu. Tuo tarpu 2006-ųjų birželį buvo patvirtintas naujas Nacionalinis Šengeno acquis priėmimo veiksmų planas, kuriuo ministerija dabar ir vadovaujasi.

Vidaus reikalų ministerija tvirtina, kad jeigu iki 2006 m. birželio 20 dienos, kaip konstatuoja Valstybės kontrolė, buvo panaudoti tik 3 proc. Šengeno priemonei numatytų lėšų, šiuo metu jų panaudota jau 14 proc. - už 86 mln. 684 tūkst. 592 litus.

Europos Sąjunga Lietuvai sienų kontrolės stiprinimui numatė skirti beveik 618 mln. litų, kurie turi būti panaudoti iki 2007 metų pabaigos.

Už šiuos pinigus reikia sustiprinti išorinių Lietuvos sienų apsaugą, įsigyti reikiamą įrangą, transporto priemones, sukurti naują mobiliojo skaitmeninio radijo ryšio sistemą ir plėtoti informacinių tinklų infrastruktūrą, apmokyti darbuotojus, atlikti daug kitų darbų.

Tačiau iki šių metų vidurio buvo panaudota tik 3 procentai numatytų lėšų. Auditoriai konstatavo, kad yra rizika, jog numatyti darbai nebus atlikti laiku, nes iki šių metų pabaigos dar turi būti pasirašytos sutartys, kurių bendra vertė sudaro daugiau nei du trečdalius visų numatytų lėšų. Be to, ir dalis jau pradėtų darbų atsilieka nuo grafikų.