Tai numatančias Statuto pataisas įregistravo Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė Agnė Širinskienė kartu su kitais šios frakcijos nariais. Šių pataisų rengimą koordinavo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos suformuota šešėlinė Vyriausybė.

Projektu siūloma Seimo statute numatyti, kad partija, turinti didžiausią opozicinę frakciją, laikydamasi savo įstatuose nustatytos tvarkos gali paskirti šešėlinę Vyriausybę, nurodydama šešėlinį ministrą pirmininką bei ministerijų, išvardintų Vyriausybės įstatyme, šešėlinius ministrus. Partijos įgaliotas asmuo vardinę šešėlinės Vyriausybės sudėtį pateiktų Seimo pirmininkui ir ji artimiausiame Seimo posėdyje būtų paskelbiama viešai.

Projekto autoriai nurodo, kad dėl teisinio neapibrėžtumo, kai yra neaiškus šešėlinės Vyriausybės teisinis statusas, kyla ir praktinių problemų jai bendradarbiaujant su valdančiosios daugumos suformuota Vyriausybe bei valstybės institucijomis.

Pataisų iniciatoriai nurodo, kad projekto tikslas – stiprinant parlamentinės demokratijos tradicijas Seimo statute įtvirtinti šešėlinės Vyriausybės paskelbimo tvarką bei specialiąsias teises jos atstovui, šešėlinio ministrų kabineto nariui, Seime, ir taip padidinti opozicijos galimybes vykdyti parlamentinę kontrolę bei konstruktyviai dirbti atstovaujant rinkėjus.

„Šešėlinės Vyriausybės, kaip ir šiuo metu – frakcijų, siūlymai būtų rekomendaciniai, tačiau valstybės institucijos juos privalėtų svarstyti ir atsakyti raštu jau ne tik pagal viešąjį administravimą reguliuojančius teisės aktus, bet ir remiantis Seimo statutu.

Taip pat Seimo narys, kuris yra šešėlinės Vyriausybės narys, turėtų teisę pasisakyti šešėlinės Vyriausybės vardu tuomet, kai Seimo posėdyje svarstoma Vyriausybės programa, jos metinė ataskaita, taip pat įgytų galimybę pirmenybės tvarka klausti Vyriausybės valandos metu bei valstybės institucijų vadovams atsakinėjant į Seimo narių klausimus Seimo posėdyje“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.

Seimo narių duomenimis, gausiausiai parlamente atstovaujamos opozicinės partijos šešėlinius ministrų kabinetus yra suformavusios, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Airijoje, Italijoje, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje, Australijoje, kaimyninėje Lenkijoje.