Vadovauti komisijai trečiadienio posėdyje buvo pasiūlyti du išrinkti komisijos nariai – ligšiolinė VLKK vadovė Daiva Vaišnienė ir portalo alkas.lt vienas leidėjų ir redaktorius žurnalistas Audrys Antanaitis.

Slaptame balsavime už A.Antanaičio kandidatūrą buvo penki komiteto nariai, daugiau balsavimo biuletenių neišduota. Rinkimai neįvyko, nes balsavime dalyvavo mažiau nei pusė komiteto narių – penki iš vienuolikos.

„Pirmininkas neišrinktas“, – konstatavo ŠMK vadovas „valstietis“ Eugenijus Jovaiša.

VLKK vadovus Seimo Švietimo ir mokslo komiteto teikimu tvirtina Seimas, kaip ir visą komisijos sudėtį.

Keliant kandidatus D.Vaišnienę į šias pareigas pasiūlė liberalė Dovilė Šakalienė, sakydama, kad būtina užtikrinti komisijos darbo tęstinumą.

A.Antanaitį pasiūlė „valstietis“ Arūnas Gumuliauskas, sakydamas, kad komisija „turėtų pradėti dirbti naujai“.

Komisijos narių rinkimai įvyko rugsėjo pradžioje. Naujoji komisija gali turėti didelės įtakos sprendimams dėl nelietuviškų pavardžių rašybos dokumentuose.

Komiteto vadovas „valstietis“ Eugenijus Jovaiša pažymi, kad komisijos sudėtis pasikeitė reikšmingai. Iš 16 išrinktų naujų narių penki šiuo metu yra VLKK nariai.

VLKK nariais perrinkti Albina Auksoriūtė, Lina Murinienė, Bonifacas Stundžia, Daiva Vaišnienė ir Rasuolė Vladarskienė. Naujais nariais išrinkti Daiva Aliūkaitė, A.Antanaitis, Vilija Dailidienė, Daiva Daugirdienė, Laimantas Jonušys, Jūratė Katinaitė, Rūta Kazlauskaitė, Andrius Utka, Vidas Valskys, Jolanta Vaskelienė ir Vilma Zubaitienė.

Iš viso VLKK sudaro 17 narių, tačiau vienas išrinktas anksčiau. VLKK nariai skiriami penkeriams metams.

D.Vaišnienė VLKK vadovauja nuo 2012-ųjų. Žurnalistas A.Antanaitis šiuo metu dirba portalo alkas.lt leidėju ir redaktoriumi, jis anksčiau būdamas „Laisvosios bangos“ radijo žurnalistu kartu dirbo ir europarlamentaro Valentino Mazuronio patarėju, šiam faktui išaiškėjus pareigų atsisakė.