Šiame komitete lakpričio 16 d. įvyks klausymai dėl Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais iki 2035 m.

Vienas iš pagrindinių diskusijų dėl šio dokumento objektų – ar į šį dokumentą bus įtraukta tabako žalos mažinimo koncepcija.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD) tvirtina, kad nėra mokslinių tyrimų, kurie įrodytų, jog alternatyvūs, nedegūs tabako gaminiai daro mažesnę žalą gyventojų sveikatai nėra.

Remdamasis savo apklausų duomenimis NTAKD nurodo, kad Lietuvoje be jokio specialaus tabako žalos mažinimo priemonių sėkmingai rūkyti meta net kone 40 proc. tai daryti apsiprendusių žmonių. Departamentas planuoja, kad tokių žmonių 2030 m. bus 46 proc.

Tai ginčija ne tik kai kurie Seimo politikai, bet ir nepriklausomi mokslininkai, dalyvaujantys Seimo diskusijose, pasak kurių tokie NTAKD duomenys ir išpūsti, ir nepagrįsti pasauliniais moksliniais tyrimais, kurių iš tiesų yra daug. Pagal šiuos duomenis, pasaulyje išties rūkyti meta daug mažesnis procentas tai pradėjusių daryti žmonių.

Pavyzdžiui, savo išvadą komitetui teikusios Seimo Priklausomybių komisijos posėdyje, teikusiame komitetui savo išvadą šiuo klausimu, dalyvavo Londono karališkojo koledžo Psichiatrijos, psichologijos ir neurologijos mokslų instituto Priklausomybių departamento Nikotino tyrimo grupės mokslinis darbuotojas dr. Erikas Simonavičius.

Jis komisijos nariams skaitė pranešimą apie pagalbą rūkantiems ir tabako žalos mažinimo priemones Jungtinėje Karalystėje.

Tuo tarpu mokslininko E. Simonavičiaus pristatyta Didžiosios Britanijos strategija žalos mažinimą įtraukia. Rezultatai rodo, kad per 16 metų rūkymo paplitimą britai sumažino dvigubai, tuo tarpu Lietuva – tik šiek tiek.

„17 proc. mirčių yra sukeltos rūkymo, tarp 50 ir 66 proc. rūkančiųjų mirs nuo rūkymo sukeltos ligos“, – sakė E. Simonavičius.

Pasak jo, Anglija galėtų būti pavyzdžiu Lietuvai todėl, kad pagal pasaulinius tabako kontrolės ji jau keletą metų yra pirmojoje vietoje, tuo tarpu Lietuva – tik 29. 2006 m. tiek Jungtinė Karalystė, tiek Lietuva, pagal rūkymo paplitimą buvo toje pačioje vietoje. Šių metų duomenimis, Didžioji Britanija sumažino rūkančiųjų skaičių beveik dvigubai, o Lietuvoje pokytis nėra didelis.

Pasak pranešėjo, Didžiojoje Britanijoje pagal Nacionalinį tabako kontrolės planą siekiama, kad 2030 m. būtų ne daugiau kaip 5 proc. rūkančiųjų. Steigiami pagalbos rūkantiems centrai. Didžioji Britanija yra pirmoji valstybė pasaulyje, kuri nuo 1999 m. teikia nemokamą pagalbą norintiems mesti rūkyti. Centruose teikiama įrodymais grįsta pagalba rūkantiesiems, yra nacionalinis mokymo centras specialistams. Metančiųjų skaičius mažėja nuo 816 tūkst. 2011−2012 m. iki 178 tūkst. 2020−2022 m.

E. Simonavičius išvardijo žingsnius, kuriais vadovaujantis yra teikiama pagalba rūkantiems Jungtinės Karalystės sveikatos sistemoje, kai apie du trečdaliai žmonių kreipiasi į šeimos gydytoją. Visų besikreipiančiųjų yra klausiama, ar jie rūko, kiekvienam rūkančiajam yra patariama mesti rūkyti (tai siūloma kaip vienas svarbiausių sprendimų, kuris pagerins fizinę ir psichinę sveikatą), paskiriama medikamentų, suteikiama struktūruota pagalba arba nukreipiama į pagalbos rūkantiems centrus.

Kalbėdamas apie tabako žalos mažinimą E.Simonavičius labiausiai kenksmingais produktais įvardijo esant degius tabako produktus – cigaretes, cigarus, pypkes – mažiau žalingais – nedegančius tabako produktus – kramtomąjį tabaką, kaitinamuosius tabako produktus. E.Simonavičiaus teigimu, mažiausiai žalingi yra nedegantys nikotino produktai – pakaitinė nikotino terapija, elektroninės cigaretės.

Mokslininko teigimu, Jungtinė Karalystė yra labai liberali šalis žalos mažinimo ir elektroninių cigarečių vartojimo atžvilgiu. Čia elektroninės cigaretės yra vartojamos plačiai, jos padėjo sumažinti rūkančiųjų skaičių.

Pranešėjas vardijo, kokius būdus naudoja visuomenė, norėdama mesti rūkyti – apie 40 proc. nenaudoja nieko, elektronines cigarettes – apie 35 proc., pakaitinę nikotino terapiją – apie 11 proc., likusieji – kitas priemones.

Mokslininkas pranešimo metu vardijo Jungtinės Karalystės Karališkojo gydytojų koledžo ir kitų institucijų mokslines publikacijas, leidžiamas jau nuo 2015 m.

Publikacijose, kuriose skelbiami šalies viduje atliekamų tyrimų rezultatai, pasisakoma už žalos mažinimą visuomenėje, teikiama informacija apie elektroninių cigarečių žalą organizmui.

Tyrimų rezultatai padeda formuoti valstybės politiką šiais klausimais. Tai ir kitoms šalims galėtų būti pavyzdžiu, padėsiančiu kurti ir taikyti priemones, mažinančias rūkymą.

Apibendrindamas savo pranešimą, E. Simonavičius pristatė ką tik išleistą naujausią apžvalgą „E. cigarečių grėsmės sveikatai“ ir pabrėžė dvi pagrindines jos išvadas – elektroninių cigarečių vartojimas yra reikšmingai mažiau kenksminga alternatyva rūkymui, kita vertus, jų vartojimas nėra nekenksmingas, ypač žmonėms, kurie nerūko ar metė rūkyti.

Seimo komisijos posėdyej buvo pritarta ir įvairių organizacijų pasiūlymams, kaip reikėtų tobulinti Nacionalinės darbotvarkės projektą narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais iki 2035 m.

“Vienareikšmiškai palaikome darbotvarkėje iškeltus rūkymo mažinimo tikslus, tačiau turime atsižvelgti ir į tarptautinius tyrimus, patvirtinančius, kad mesti rūkyti pavyksta tik 5-7 procentams rūkančiųjų, todėl paraleliai būtina kreipti pastangas ne tik į rūkymo kaip reiškinio mažinimą, bet ir į tabako žalos asmeniui ir visuomenei mažinimą.

Pažymėtina, kad tabako žalos mažinimas nėra naujovė kitų šalių praktikoje, priešingai – kitų Europos ir pasaulio šalių patirtis patvirtina, kad tabako žalos mažinimas yra sėkmingai integruojamas į šių šalių strateginius dokumentus. Šiai koncepcijai būdingas bendras požiūris, kad mažesnė žala, kurią kelia mažiau kenksmingų medžiagų išskiriantys tabako ir nikotino produktai ir jų keliama rizika sveikatai yra priimtinesnė alternatyva nei visiškai nesumažinta rūkymo keliama žala asmeniui ir visuomenei”, – tvirtino Lietuvos verslo konfederacija.

Tuo tarpu Gyvybės mokslų ir edukologijos institutas, Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacija, Psichikos sveikatos valdybos asociacija, Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga, Lietuvos šeimos gydytojų kolegija tvirtino, kad rengiama ilgametė valstybės strategija tabako kontrolės, prevencijos bei žalos mažinimo srityje yra „fragmentiška, nenuosekli ir neatliepia nūdienos aktualijų bei visuomenės poreikio“.

“Nepriklausomų medicinos ir sveikatos mokslų tyrimų rezultatai rodo, jog pastaruosius 3 m., pradedant nuo 2019 metų, tabako žalos mažinimo priemonių samprata keičiasi ir plečiasi, įtraukiant į ją mažinančius žalą tabako produktus, bei akcentuojant būtinybę įtraukti tabako žalos mažinimo programas į Europos Sąjungos valstybių narių sveikatos sistemos ilgalaikius strateginius dokumentus“, – tvirtinama šių organizacijų pastabose ir pasiūlymuose.

Seimo komisija Sveikatos reikalų komitetui ir pasiūlė „tobulinti“ šią strateginę darbotvarkę, atsižvelgiant į visas tokias pastabas ir pasiūlymus.