„Kai nežinai žmonių poreikių ir situacijos, kiek jie išbūna kažkur miškuose, yra labai sunku vertinti, ar tai yra pakankama parama. Mano galva, toks būdas nors kažkiek užtikrina tam žmogui lengvesnį gyvenimą. Truputį esu ramesnė, kad žmonės nepaleidžiami be visiškai nieko. Visgi, svarstant, ar tai ilgalaikis sprendimas, manau, kad ne“, – kalbėjo K. Meidė.

Pasienyje migrantams bus dalijami humanitariniai paketai su sausu daviniu, vandeniu ir būtiniausiais daiktais. Kokie tai bus daiktai, anot K. Meidės, yra derinama visų prie iniciatyvos prisidedančių organizacijų.

Nevyriausybininkai, pasienio tarnybos, ministerijos susiderino, kas ką turi, ir iš tų daiktų paruošime pirmuosius paketus. Juos sudarys šilti drabužiai, kepurės, pirštinės, batai, vanduo, sausas maisto davinys, pavyzdžiui, užpilami makaronai, kiti maisto produktai, kurie galėtų kažkiek laiko palengvinti pragyvenimą“, – kalbėjo „Raudonojo kryžiaus“ vadovė.

Pirmieji paketai bus pradėti ruošti jau kitą savaitę. Anot K. Meidės, suruošus pakankamą skaičių paketų, išdavimo procesas bus pradėtas nedelsiant. Kaip bus paskirstomi paketai, „Raudonojo Kryžiaus“ vadovės teigimu, bus sprendžiama pagal situaciją.

„Pasieniečiai turės rezervą savo sandėliuose ir pagal poreikius paims tų paketų tiek, kiek reikės. Manau, kad pasieniečiai spręs paketo reikalingumą pagal situaciją. Vadinasi, jeigu matys, kad poreikis yra, jie bus suteikiami“, – teigė K. Meidė.

ELTA primena, kad vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės ir socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės susitikime su valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais nuspręsta skubiai organizuoti humanitarinių pagalbos paketų dalijimą Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžiamiems neteisėtiems migrantams.

Iki metų pabaigos planuojama paruošti 5 000 tokių paketų iš šiuo metu turimų rezervų ir organizuojant reikalingus viešuosius pirkimus. Humanitariniams paketams sukomplektuoti bus panaudota ir tarptautinė migracijos krizei valdyti gaunama parama. Pasienyje dirbantys pareigūnai ir iki šiol apgręžiamiems migrantams pagal poreikį duoda maisto, vandens, suteikia būtiną medicininę pagalbą, o dabar humanitarinė pagalba bus sistemiška ir geriau organizuota.

Įvertinus prastėjančias oro sąlygas ir tai, jog pastaruoju metu vėl padaugėjo bandymų neteisėtai kirsti valstybės sieną, pasienyje migrantams bus dalijami humanitariniai paketai su sausu daviniu, vandeniu ir būtiniausiais daiktais.

Neteisėtos migracijos krizės metu humanitarinės pagalbos klausimus kassavaitiniuose susitikimuose sprendžia platus valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų ratas – Vidaus reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnyba, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Lygių teisių kontrolieriaus tarnyba, Raudonasis Kryžius, Maltos ordino pagalbos tarnyba, Caritas, organizacija „Gelbėkit vaikus“, Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybė Lietuvoje, Pabėgėlių priėmimo centras, Tarptautinė migracijos organizacija.

Rugilė Augustaitytė (ELTA)