Tai numatančias Vietos savivaldos įstatymo pataisas įregistravęs Seimo narys socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas siūlo seniūnaičiams mokėti išmoką, kuri būtų 10 procentų tos savivaldybės tarybos nario atlyginimo dydžio. Už šią išmoką seniūnaitis neturėtų atsiskaityti.

Kai kurie Eltos kalbinti politikai mano, kad toks sprendimas sustiprintų vietos savivaldą, seniūnaičių institutą, o projekto oponentai įsitikinę, kad ne viską pinigai lemia. Beje, Vilniaus rajono savivaldybė pati ėmėsi iniciatyvos ir jau yra priėmusi sprendimą mokėti išmokas seniūnaičiams.

J. Razma: ne viskas turi būti matuojama pinigais


Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas konservatorius Jurgis Razma pripažįsta, kad seniūnaičių veikla reikalauja laiko sąnaudų, tam tikro darbo, todėl Seimo nario K. Vilkausko pasiūlymas, jo nuomone, yra logiškas. Tačiau politikas siūlo neskubėti daryti sprendimų dėl išmokų seniūnaičiams, o peržiūrėti labai dosnias, jo vertinimu, algas savivaldybių tarybų nariams.

„Seimas neseniai priėmė sprendimą dėl labai dosnių išmokų savivaldybių tarybų nariams, už kurias nereikia atsiskaityti. Aš už jas, beje, nebalsavau. Žinoma, kad tuo matu matuojant, galima sakyti, kad seniūnaičių veikla irgi reikalauja tam tikrų laiko sąnaudų, tam tikro darbo. Todėl K. Vilkausko pasiūlymas, matyt, turi savo logiką, bet, manau, kad tikrai yra persistengta su tarybos narių algomis. Būtų gerai, kad Seime rastųsi politinė valia grįžti prie šio klausimo. Raginu neskubėti daryti sprendimo dėl išmokų seniūnaičiams, nes taip vis labiau plėsime tą išmokų ratą, kur nereikia jokių atsiskaitymų”,- Eltai sakė J. Razma.

Jo nuomone, turi būti reikalaujama išlaidas pagrindžiančių dokumentų.

„Jeigu ta išmoka nėra atlyginimas, vis dėlto turi būti reikalaujama pateisinančių dokumentų už atitinkamas padarytas išlaidas. Taip funkcionuoja visas biudžetinis sektorius, būtent reikalaujant išlaidas pateisinančių dokumentų”,- sako J. Razma.

Politikas apgailestauja, kad Seimas nepritarė jo pasiūlymui palikti galimybę pačioms savivaldybėms nusistatyti mažesnes algas savivaldybių tarybų nariams.

„Jau dabar savivaldybėms, ypač mažoms, dėl staiga užgriuvusių tarybos narių algų, sudėtinga rasti tam lėšų biudžete. Jeigu dar užkrausime joms seniūnaičių išmokas, tai tikrai mažoms savivaldybėms tai būtų labai didelė finansinė našta.

Kai kurių savivaldybių merams sudėtinga suprasti, kad už tokį įprastą savivaldybės tarybos nario darbą būtų pagrįsta mokėti tokią solidžią išmoką. Pagal naują įstatymą rugpjūčio pradžioje savivaldybių tarybų narius už liepos mėnesį pasieks pirma alga. Priklausomai nuo savivaldybės dydžio, ji bus nuo 650 iki 800 eurų”, - pastebi politikas.

Jeigu Seimas pritartų K. Vilkausko pasiūlymui, seniūnaitis gautų nuo 65 iki 80 eurų. „Aišku, kad ši suma nėra tokia didelė, bet esminis klausimas yra tarybos nario algos dydis, kurį, mano nuomone, Seimas turėtų peržiūrėti”,- sako J. Razma.

Kalbėdamas apie seniūnaičius, politikas taip pat pastebi, kad ne viskas pinigais matuojama.

„Tie, kurie sutinka būti seniūnaičiais, manau, neturėtų įsivaizduoti, kad eina į tas pareigas dėl atlygio. Tai yra tam tikra garbė atstovauti savo bendruomenę, visuomeniškai dirbant rūpintis jos interesais. Ne viskas turi būti matuojama pinigais,” - mano J. Razma.

Rita Tamašunienė

R. Tamašunienė: išmoka seniūnaičiams kompensuotų jų patiriamas išlaidas


Mišrios Seimo narių grupės seniūno pavaduotoja Rita Tamašunienė teigiamai vertina Seimo nario K. Vilkausko iniciatyvą, pastebėdama, kad tai nėra visai nauja idėja. Pasak jos, Vilniaus rajono savivaldybės taryba jau yra priėmusi sprendimą kompensuoti seniūnaičiams jų patiriamas išlaidas.

„Jeigu žmogus visuomeniškai aktyviai veikia kitų žmonių labui, tai patiria tam tikras išlaidas, pvz. telefoniniams pokalbiams. Reikia ir skelbimą parašyti ir pas gyventojus nuvykti. Vilniaus rajono savivaldybės pavyzdžiai rodo, kad seniūnaičiai atstovauja netgi kelis tūkstančius žmonių.

Juo labiau, kad Seimas nusprendė, kad tarybos nariams priklauso išmokos, kurios kompensuos jų patiriamas išlaidas atstovaujant gyventojus. Tai lygiai taip pat seniūnaičiai turėtų gauti kažkokią konkrečią sumą, kuri bent iš dalies kompensuotų jų patiriamas išlaidas. Tai būtų nedidelė suma, kaip siūlo kolega K. Vilkauskas", - Eltai sakė R. Tamašunienė.

Jos teigimu, įstatymo pataisos sudarytų vienodas sąlygas visiems seniūnaičiams visoje Lietuvoje, nes šiuo metu kiekviena savivaldybė sprendžia atskirai šį klausimą.

Toks sprendimas, parlamentarės nuomone, sustiprins seniūnaičio institutą, bendruomeniškumą, padės geriau atstovauti gyventojų interesus ir įgyvendinti jiems rūpimus projektus. Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai (LLRA-KŠS) atstovaujanti Seimo narė R. Tamašunienė taip pat mano, kad atsirastų daugiau žmonių norinčių tapti seniūnaičiais.

„Beje, kalbant apie savivaldos stiprinimą, visos partijos esame pasirašę nacionalinį memorandumą, įsipareigodami stiprinti savivaldą",- primena parlamentarė.

Waldemar Urban

W. Urban: Vilniaus rajono seniūnaičiai jau gauna iki 200 eurų kompensacijas


Vilniaus rajono savivaldybės Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcijos seniūnas Waldemar Urban sako, kad dar iki Seime atsiradusios parlamentaro K. Vilkausko iniciatyvos, Vilniaus rajono savivaldybė nutarė mokėti seniūnaičiams kompensacijas su jų veikla susijusioms išlaidoms padengti.

Siekiant labiau paskatinti seniūnaičių aktyvumą sprendžiant Vilniaus rajono gyventojų problemas, tokį sprendimą šių metų birželio 9 d. priėmė rajono savivaldybės taryba.

Nuo liepos 1 d. įsigaliojusiame sprendime numatyta, kad iki 2023 m. pabaigos seniūnaičiai per mėnesį gaus iki 200 eurų siekiančią išmoką, o nuo 2024 m. sausio 1 d. ši išmoka bus iki 0,2 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydžio.

„Seniūnaičio darbas nėra iš lengviausių, tai darbas sprendžiant gyventojų problemas, kuris reikalauja nemažai laiko ir jėgų. Nenuostabu, kad nedaug yra norinčiųjų tapti seniūnaičiais. Mes, kaip taryba, vertiname jų indėlį į savivaldos stiprinimą, dėkojame už jų visuomeniniais pagrindais atliekamą darbą ir duodame aiškų signalą, kad savivaldybė pasiruošusi kompensuoti jiems bent veiklos išlaidas, jeigu tokių patiriama. Esminis tikslas yra skatinti gyventojus efektyviau imtis šių pareigų ir artinti savivaldą prie rajono gyventojų“, - LLRA-KŠS frakcijos iniciatyvą Eltai komentavo W. Urban.

Pasak jo, iki šiol seniūnaičiams su jų veikla susijusios išlaidos Vilniaus rajono savivaldybėje buvo kompensuojamos labai simboliškai. Už transportą ir kanceliarines prekes kiekvienas seniūnaitis gaudavo metams iki 108 eurų.

„Naujo sprendimo įgyvendinimui reikalingos lėšos bus numatytos savivaldybės biudžete. Preliminariais skaičiavimais, maksimalus lėšų poreikis 2023 m. sieks iki 234 tūkst. eurų, 2024 m. – priklausomai nuo tuo metu galiosiančio VMDU dydžio. Dirbant visuomeniniais pagrindais bendruomenės labui, seniūnaičiai dažnai patiria darbines išlaidas – kurui, ryšiui, spausdintinei medžiagai ir kitoms reikalingoms priemonėms iš savo asmeninio biudžeto”,- sako iniciatyvą dėl išmokų seniūnaičiams Vilniaus rajono savivaldybės tarybai teikęs W. Urban.

Pasak jo, išlaidos seniūnaičiams kompensuojamos pagal pateiktus išlaidas pagrindžiančius dokumentus laikantis griežtos atskaitomybės.

Vilniaus rajono savivaldybėje visuomeniniais pagrindais ketverių metų kadencijai iš 23 seniūnijų renkami 195 seniūnaičiai.

Kaip ELTA jau skelbė, Seimo narys socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas įregistravo Vietos savivaldos įstatymo pataisas, kurias priėmus seniūnaičiai galėtų gauti išmoką, kuri būtų 10 procentų tos savivaldybės tarybos nario atlyginimo dydžio. Už šią išmoką seniūnaitis neturėtų atsiskaityti.

Seimo narys K. Vilkauskas, kuris 2003-2019 m. buvo Trakų seniūnijos seniūnas, tikisi, kad įstatymo pataisos bus priimtos rudens Seimo sesijoje.

Šių metų liepos 1 d. įsigaliojo Vietos savivaldos įstatymo pataisos, kuriomis Seimas nustatė fiksuotus tarybos narių atlyginimus, atsisakant kanceliarinėms reikmėms skirtų išmokų.

Savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės tarybos nariams nustatomas atlyginimas, kuris yra lygus 20 procentų savivaldybės mero darbo užmokesčio dydžio. Papildomai numatyta, kad opozicijos lyderiui, nuolatinių komitetų ir komisijų pirmininkams yra mokamas 20 procentų didesnis savivaldybės tarybos nario atlyginimas, o komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojams – 10 procentų.