Jos teigimu, dėl kanale „YouTube“ paskelbto interviu viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras kreipėsi į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją, prašydamas atlikti tyrimą ir pateikti informaciją apie jo rezultatus.

Komisija informavo prokuratūrą nustačiusi, kad dalijimosi vaizdo medžiaga platformos „YouTube“ kanalas, kuris paskelbė už šnipinėjimą Rusijai nuteisto A. Paleckio pasisakymus, užsakomąsias audiovizualines žiniasklaidos paslaugas teikia neteisėtai, nepranešęs komisijai apie tokios veiklos pradžią.

Komisija pagal savo kompetenciją kreipėsi į teismą dėl tokios veiklos nutraukimo.

Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro vertinimu, minėta komisija ėmėsi visų būtinų veiksmų tiek pažeidimui įvertinti, tiek jam pašalinti, todėl nutarė atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones.

Dėl šio A. Paleckio interviu anksčiau į Generalinę prokuratūrą kreipėsi Teisingumo ministerija.

Pagal Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas, prokuroras turi teisę imtis priemonių siekiant įpareigoti kompetentingas institucijas tinkamai vykdyti neskelbtinos informacijos kontrolės funkciją ir taikyti šiame įstatyme nurodytas poveikio priemones.

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė dar spalio mėnesį kreipėsi į Teisingumo ministeriją, siūlydama peržiūrėti įstatymus bei imtis priemonių, kad asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmes, neturėtų galimybės tęsti ar vykdyti neteisėtas veiklas.

Anot prokuratūros, taip siekiama užtikrinti demokratinėje visuomenėje valstybės saugumo ir viešosios tvarkos interesus bei užkirsti kelią teisės pažeidimams ar nusikaltimams.

Generalinė prokuratūra atkreipia valstybės institucijų dėmesį, kad nustačius panašius atvejus Visuomenės informavimo įstatymas numato galimybę pačiai institucijai pagal kompetenciją kreiptis į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją su motyvuotu prašymu atlikti tyrimą, priimti sprendimą ir taikyti objektyviai būtinas poveikio priemones neskelbtinos informacijos paskelbimo ir (ar) skleidimo atveju.