„Išsigalvotais teiginiais grindžiamais ir plačiai skleidžiamais melagingais kaltinimais yra dangstomas tikrasis pastangų jį atstatydinti iš einamų pareigų tikslas – paversti šį paskutinį Lietuvos laisvės kovų atminties ir istorijos gynybos bastioną Kremliaus istorijos politikos įgyvendinimo Lietuvoje paklusniu įrankiu. Atvirai siekiama LGGRTC direktoriumi paskirti „nenorintį dalyvauti istorinės atminties karuose“ asmenį, kurio vadovaujamas Centras turėtų padėti oficialiu valstybiniu lygmeniu Lietuvoje įtvirtinti buvusioje SSRS skleistą ir šių dienų Rusijos propaguojamą Antrojo pasaulinio karo, 1941 m. Birželio sukilimo, Holokausto tragedijos ir pokario partizaninio judėjimo istorijos aiškinimą“, - skelbia mitingo organizatoriai.

Pasak vieno mitingo iniciatorių prof. Vytauto Radžvilo, Emanuelis Zingeris viešai įvardijo, kad Centro direktorių reikia pašalinti kad būtų galima peržiūrėti laisvės kovų dalyvių vertinimą, apdovanojimus ir įamžinimą.

„Trumpai tariant, jau dabar grasinama, kad pradės kristi atminimo lentos ir paminklai laisvės kovotojams. Ruošiama dirva Lietuvai pasmerkti Birželio sukilimą, o per tai ir pateisinti okupaciją. Tauta tiesiog negali pasyviai stebėti šio susidorojimo su Adu Jakubausko, o patraukus jį – ir su Lietuvos laisvės kovų istorija“, - teigia V. Radžvilas.

„Situacija unikali – tariamai dėl vadovo ir darbuotojų nesutarimų pats Seimas įsikiša ir sprendžia, ar vadovas gali likti pareigose. Tai akivaizdus atvejis, kai valdantieji nori susidoroti su buvusios daugumos paskirtu tarnautoju ir ieško bet kokio preteksto tam padaryti. Paprastai sakant, tai yra susidorojimas. Skleidžiami net melagingi gandai, esą Jakubauskas turįs ryšių su Kremliumi, kai iš tiesų ilgus metus išvis negalėjo lankytis Rusijoje. Visi iškiliausi antisovietiniai rezistentai, taip pat politiniai kaliniai ir tremtiniai, Laisvės kovotojų organizacijos, Lietuvos Mokslininkų sąjunga ir net 61 paties Genocido centro darbuotojas išsakė savo palaikymą Adui Jakubauskui. Bet Seimo valdantiesiems visa tai nerūpi, girdimi tik faktai, pateisinantys suplanuotą susidorojimą“, - akcentuoja kitas mitingo iniciatorius Vytautas Sinica.

Nacionalinis susivienijimas kviečia prie mitingo prisijungti visas Lietuvos istorijos klausimui neabejingas patriotines organizacijas.

Į mitingą kviečia ir Laisvės premijos laureatai Nijolė Sadūnaitė, Jonas Kadžionis ir kiti laisvės kovų dalyviai.

ELTA primena, kad centro darbuotojai sausio pabaigoje kreipėsi į Seimo pirmininkę, susirūpinę dėl LGGRTC vadovybės veiksmų. Kreipimesi teigta, kad LGGRTC darbuotojams kelia susirūpinimą istorijos mokslo nuvertinimas, kreipiant istorinius tyrimus ideologizacijos, politizacijos linkme. Pažymėta, kad LGGRTC vadovybė skatina visuomenę užsiimti „istorijos gynyba“ ir „atminties karais“.

Darbuotojai taip pat pareiškė susirūpinimą, esą centre vyrauja įtemptas emocinis klimatas ir kad dėl vadovybės spaudimo tenka darbą palikti patyrusiems istorikams. Pasipiktinimas reikštas ir dėl LGGRTC direktoriaus A. Jakubausko, ir jau iš pareigų pasitraukusio vyresniojo patarėjo, žurnalisto, publicisto, knygų autoriaus Vidmanto Valiušaičio. Abejota dėl jo kompetencijos eiti šias pareigas. Po kilusių įtampų V. Valiušaitis pranešė pasitrauksiąs iš einamų pareigų.

A. Jakubauskas centro direktoriumi paskirtas 2020 m. birželio pabaigoje.