„1987 metų rugpjūčio 23 dieną prie A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje įvyko Molotovo–Ribentropo slaptųjų protokolų pasirašymo 48­-osioms metinėms skirtas mitingas. Tai buvo pirmasis sovietų valdžios nesankcionuotas mitingas per visą sovietinę okupaciją ir pirmoji vieša antisovietinė demonstracija po 1972 metų „Kauno pavasario“. Rugpjūčio 23­-osios mitingas tapo simboline naujos epochos pradžia, Lietuvos kelio į Sąjūdį ir Nepriklausomybę pradžia“, – teigia organizatoriai.

Ta proga trečiadienį Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks konferencija apie sovietų ir nacių sandėrio pasekmes XXI amžiui. Vakare prie A. Mickevičiaus paminklo numatytas mitingas.

1987 metais rugpjūčio 23 dieną prie A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje įvykęs mitingas buvo pirmas nesankcionuotas tokio tipo įvykis sovietų Lietuvoje ir pirmoji vieša antisovietinė demonstracija po 1972 metų Kauno įvykių, kai susidegino Romas Kalanta ir kilo neramumai.

Trečiadienį Lietuvoje taip pat minima Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena, prisimenant 1939 metų rugpjūčio 23 dieną Vokietijos ir Sovietų Sąjungos pasirašytą nepuolimo sutartį – vadinamąjį Molotovo-Ribentropo paktą – ir slaptuosius protokolus. Jais Vokietija ir Sovietų Sąjunga pasidalijo Rytų Europą.

1989 metų rugpjūčio 23 dieną, minint 50-ąsias pakto pasirašymo sukaktuves, per protesto akciją, pavadintą Baltijos keliu, apie du milijonai lietuvių, latvių ir estų susikibo rankomis sudarydami gyvą daugiau kaip 650 kilometrų ilgio žmonių grandinę nuo Gedimino bokšto Vilniuje iki Hermano bokšto Taline.