Dvylikos Lietuvos karių grupė, sudaryta iš karininkų bei puskarininkių, Vakarų Ukrainoje esančiame Javorivo poligone du mėnesius su Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados ir Lenkijos kariniais instruktoriais mokys ukrainiečių karius, pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Į mokymo operaciją išvykstančių Lietuvos karininkų užduotys bus vertinti Ukrainos dalinio štabo personalo gebėjimus ir konsultuoti planuojant įvairaus pobūdžio operacijas. Puskarininkiai koncentruosis į ukrainiečių instruktorių vykdomo pėstininkų būrių, snaiperių, automatinių granatsvaidžių specialistų kovinio rengimo priežiūrą ir konsultacijas.

Lietuvos kariuomenės instruktoriai nuo 2015 metų rugpjūčio mėnesio padeda rengti Ukrainos karius. Lietuvos kariai tiesiogiai nedalyvauja kovos veiksmuose ir antiteroristinės operacijos zonose Ukrainoje.

Pernai liepą įsteigta Lietuvos nacionalinė karinė mokymo operacija Ukrainoje, kuriai pagal Seimo suteiktą mandatą Lietuva gali siųsti iki 60 karių. Karinė mokymo operacija Ukrainoje skirta Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms mokyti.