VRK ekspertai nustatė, kad socialdemokratai politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje nenurodydami 906 362 eurų išlaidų pateikė žinomai klaidingus duomenis bei pervedus lėšas kandidatams, kad išlaidos būtų apmokėtos iš jų sąskaitų. „Galimai perrašius sutartis su tiekėjais buvo atlikta veikla, dėl kurios negalima nustatyti, ar politinės kampanijos dalyvio politinės kampanijos finansavimo ataskaita atitinka tikrovę“, - teigiama sprendimo projekte.

VRK sprendimas dar galėtų būti apskųstas teismui.

„Kalba eina apie 2016 m. Seimo rinkimus. Kampanija prasidėjo balandžio 9 d. Priminsiu, rinkimai vyko spalio 9 d., antras turas buvo spalio 23 d. Tos datos yra svarbios, nes kai kurie pavedimai buvo daromi netoli rinkimų.

Tyrimas buvo sudėtingas, išanalizuota daug duomenų, (…) mūsų nuomone pranešimo autorius bent iš dalies teisus. Matome, kad partija pervedė nemažas lėšas, kurios buvo sumokėtos už, mūsų nuomone, partijos reklamą, ir išlaidų limitas buvo viršytas daugiau negu 10 proc., o didesnis negu 10 proc. viršijimas yra laikomas šiurkščiu (…) pažeidimu“, – sakė VRK sekretoriato Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Lina Petronienė.

Pasak VRK ekspertės, tyrimas pradėtas remiantis anoniminiu pranešimu, kuris buvo gautas vasario 23 dieną. Jos teigimu, tame panešime buvo pateikiama informacija apie tai, kad per 2016 m. rinkiminę kampaniją LSDP ir jos iškelti kandidatai politinės kampanijos finansavimo ataskaitose nurodė ne visas politinės kampanijos išlaidas.

„Nurodyta, kad Linui Jonauskui pažeidžiant nuostatas buvo perduotos partijos lėšos. Pastebėjus, kad socialdemokratų partija viršijo politinės kampanijos išlaidų limitą, dalį partijos išlaidų apmokėjo partijos kelti kandidatai. Nurodyti konkretūs viešosios informacijos skleidėjai, sumos bei kandidatai. Pranešimo autorius daro išvadą kad partija neskaidriai finansavo 2016 m. politinę kampaniją, ir šiurkščiai pažeidė rinkimus reglamentuojančius įstatymus“, – pagrindinius pranešimo teiginius išvardijo L. Petronienė.

Nori apsispręsti iki dotacijos skirstymo

Lietuvos socialdemokratų partiją atstovavusi advokatė Jurgita Karvelė paprašė daugiau laiko įsigilinti į komisijos atlikto tyrimo išvadas. Ji prašė atidėti klausimo svarstymą mėnesiui.

VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė teigė neprisimenanti, kad klausimo nagrinėjimas būtų atidėtas tokiam ilgam laikui. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad sprendimo projekte siūloma svarstyti klausimą dėl šiurkštaus įstatymo pažeidimo, o iki lapkričio 15 d. turi būti priimti sprendimai dėl valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo.

VRK pirmininkės nuomone, socialdemokratų klausimas turėtų būti išspręstas iki dotacijos skirstymo.

Socialdemokratų klausimas bus svarstomas VRK posėdyje kitą antradienį.

Užkliuvo sveikinimai ir straipsniai regioninėje spaudoje

Partiją klampino kandidatų sveikinimai ir straipsniai regioninėje spaudoje, artėjant Seimo rinkimams, 2015 m. pabaigoje ir 2016 metais.

VRK, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymu, nusprendė politine reklama pripažinti iš LSDP skyrių sąskaitų apmokėtus Auksės Kontrimienės sveikinimus laikraštyje „Anykšta“ Šv. Kalėdų, Naujųjų metų, Šv. Velykų ir Motinos dienos progomis ir laikraštyje „Šilelis“ - Rugsėjo 1-osios ir Mokytojo dienos progomis.

Taip pat – Jono Talmanto Skuodo rajono laikraštyje „Mūsų žodis“ 2015 m. laipkritį paskelbtą straipsnį „Politika visuomet buvo prie širdies“, Justo Pankausko sveikinimus Šv. Velykų proga laikraščiuose „Kėdainių mugė“ ir „Rinkos aikštė“, straipsnį „Man, kaip politikui svarbiausia, kad būtų pasiekti užsibrėžti tikslai ir parodytas veiklos rezultatas“ laikraščio „Kėdainių mugė“ internetiniame tinklapyje.

Politine reklama pripažinti ir Linos Kujalytės sveikinimai laikraštyje „Mūsų Ignalina“ Šv. Kalėdų ir Sausio 13-osios progomis ir laikraštyje „Naujoji vaga“ Šv. Kalėdų proga.

Kandidatai apmokėjo kitų kandidatų politinę reklamą

Taip pat buvo pripažinta, kad kandidatai apmokėjo kitų kandidatų ar partijos politinę reklamą. Pavyzdžiui, J. Pankauskas apmokėjo partijos ir trijų kandidatų politinę reklamą „Vakarų eksprese“. M. Bastys apmokėjo partijos politinę reklamą naujienų portale „15 min”, o A. Kontrimienė - naujienų portale DELFI.

Algirdas Sysas apmokėjo partijos politinę reklamą radijo stotyse „Lietus“ ir „M-1“, Gediminas Kirkilas – dienraštyje „Lietuvos žinios“, Darius Razmislevičius – portale „Lrytas.lt“.

Birutė Vėsaitė apmokėjo trijų kandidatų ir partijos politinę reklamą dienraštyje „Kauno diena“, Albinas Ežerskis – partijos reklamą laikraštyje „Šilalės artojas“.

Pažeidimai - dar iki suskylant partijai

Partijai gresia atsakomybė už pažeidimus, padarytus dar iki suskylant socialdemokratams. Gintautas Paluckas Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininku išrinktas tik 2017 m. balandį. Prieš tai – 2009-2017 m. partijai vadovavo Algirdas Butkevičius.

Paskui socialdemokratai skilo. 2018 m. balandžio 13 d. oficialiai įsteigta Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP). Jos vadovas yra G. Kirkilas.