Į KT kreipėsi Regionų apygardos administracinis teismas dėl Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatų, reglamentuojančių leidimą turėti ginklą nepriekaištingos reputacijos asmenims.

KT skundžiama norma, kad nepriekaištingos reputacijos asmeniu nelaikomas už tyčinį smurtinį nusikaltimą daugiau kaip 3 metų laisvės atėmimo bausme teistas asmuo. Toks asmuo negali įsigyti ir turėti B ir C kategorijų ginklų, jų šaudmenų.

Tokia pati norma galioja ir daugiau nei 3 metams nuteistiesiems už disponavimą ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga.

Skundus dėl policijos komisariatų atsisakymo išduoti leidimus ginklams nagrinėjusiam Regionų apygardos administraciniam teismui kilo abejonių, ar minėtos įstatymo normos neprieštarauja Konstitucijai, mat net ir išnykus teistumui asmuo ir toliau neapibrėžtą laikotarpį nelaikomas nepriekaištingos reputacijos asmeniu, todėl negali įsigyti ir turėti B ir C kategorijų ginklų, jų šaudmenų.

Anot teismo, toks teisinis reguliavimas atima galimybę daliai teistų asmenų kada nors įsigyti ginklą, žmogus ir toliau yra baudžiamas už padarytą nusikaltimą, nors bausmę jau yra atlikęs, taip jis patiria nepagrįstus teisių ribojimus.

Bylą KT nagrinės rašytine tvarka.