Moksleiviai ir būrelių vadovai iškeliami iš miesto centro

„Vaikai tampa neparankūs stambiajam verslui ir jo interesus ginančiai Kauno savivaldybei. Šis pastatas, kuriame jau atliktas remontas, sutvarkyti langai bei stogas kažkodėl tapo netinkamas vaikams. Jie su visais būrelių vadovais išgrūdami į kažkokią tuščią mokyklą, o namą A. Mickevičiaus gatvėje savivaldybė be abejo perleis kokiam turtingam verslininkui.

Amoralus elgesys, kai viešai kalbama, jog vaikai – didžiausias mūsų turtas ir ateitis, o iš tikrųjų jie metami lauk iš patalpų, nes jomis kažkas labai susidomėjo. Akivaizdu, kad pastatą norima kuo pelningiau parduoti, ko gero ne bet kam, o „saviems“, – piktinosi su portalo „Delfi“ redakcija susisiekę Kauno Moksleivių techninės kūrybos centre veikiančius būrelius lankančių vaikų tėvai.

Kauno moksleivių techninės kūrybos centras

Pasidomėjus, kas iš tiesų vyksta šalia Kauno „Akropolio“ esančiame pastate paaiškėjo, kad čia veikiantis techninės kūrybos centras iš tiesų iškraustomas. Ir kraustymasis prasidėjo dar iki to, kai Kauno politikai liepos 20 dieną vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje balsavo dėl sprendimo šiam centrui skirti kitas patalpas.

„Mus išmeta, čia jau viskas galutinai nuspręsta, o balsavimas miesto taryboje – tik formalumas“, – sakė sutiktas centro darbuotojas. Jis prašė neminėti pavardės, tikino negalintis bendrauti su žurnalistais be savivaldybės leidimo.

Moksleivių kūrybos centras atsidūrė verslo kvartalo pašonėje

Didžioji dauguma kauniečių puikiai žino A. Mickevičiaus gatvėje, šalia „Akropolio“ stovintį savitos architektūros raudonų plytų pastatą. Carinės Rusijos epochoje, 1900 metais iškilęs statinys labiausiai žinomas dėl savo paskirties: jame ilgus dešimtmečius veikė moksleivių techninės kūrybos būreliai, konstruotos raketos ir lėktuvų modeliai, gilintasi į radijo ryšio paslaptis, mokytasi fotografuoti, filmuoti, kurti laidas.

Sovietmečiu A. Mickevičiaus 2-uoju numeriu pažymėtas pastatas buvo „Jaunųjų technikų stoties“ būstine, Lietuvai atgavus nepriklausomybę jame veikusi įstaiga virto Kauno savivaldybei pavaldžia neformaliojo ugdymo mokykla – Moksleivių techninės kūrybos centru.

Kauno moksleivių techninės kūrybos centras

Istoriniame raudonų plytų pastate ir toliau veikė vaikų būreliai, o šalia, buvusios bendrovės „Kauno audiniai“ teritorijoje iškilo „Akropolis“, neseniai, kitoje gatvės pusėje – Kauno mero V. Matijošaičio šeimos valdomas verslo centras „Magnum“. Šalia esančioje Nemuno saloje – įsikūrė „Žalgirio“ arena, statomas baseinas, mokslo ir inovacijų muziejus „Mokslo sala“.

121 metų sulaukęs istorinis pastatas, kuriame konstravo, eksperimentavo ir kūrė ne viena kauniečių karta atsidūrė verslo kvartalo pašonėje. Panašu, kad strategiškai puikioje vietoje esantis statinys su erdviu kiemu dabar tapo itin geidžiamu.

Tačiau kaip atsitiko, jog Moksleivių techninės kūrybos centras išsikrausto iš savo patalpų miesto centre ir keliasi į ne tokį prestižinį Dainavos rajoną?

Kalbos apie iškraustymą sklido jau seniai, bet centras pats pasiprašė perkeliamas

Kauno valdžia mus iškrausto. Kalbos, kad šis pastatas stovi pernelyg vertingoje vietoje buvo girdimos pakankamai seniai. Keičiantis miesto valdžioms vis sulaukdavome svečių, kurie ateidavo apžiūrėti patalpų. Panašu, kad dabar jau priimtas galutinis sprendimas. Liūdna, bet mes čia esame nebereikalingi, belieka tik iškraustyti“, – sakė centre sutiktas darbuotojas.

Įdomiausia tai, kad iš ilgą laiką naudotų patalpų išsikraustoma dar nesulaukus jokio sprendimo. Tik antradienį, liepos 20 dieną į posėdį susirinkusiai Kauno savivaldybės tarybai pateiktas svarstyti sprendimo projektas, dėl naujų patalpų perdavimo Moksleivių techninės kūrybos centrui.

Kauno savivaldybės nekilnojamojo turto skyriaus teigimu pats Moksleivių techninės kūrybos centras atsisako iki šiol naudotų patalpų miesto centre ir pageidauja išsikelti į Dainos rajoną.

Kauno moksleivių techninės kūrybos centras

„Kauno moksleivių techninės kūrybos centras 2021 m. birželio 2 d. raštu Nr. 2-152
informavo Kauno miesto savivaldybę, kad grąžina patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą
A. Mickevičiaus g. 2, kadangi patalpoms reikalingas remontas ir jos neatitinka higienos
reikalavimų, o vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veiklai vykdyti reikalingas higienos
pasas.

Taip pat šiuo raštu prašoma perduoti centro veiklai vykdyti atsilaisvinantį nekilnojamąjį
turtą V. Krėvės pr. 54, Kaune“, – Kauno savivaldybės tarybos nariams skirtame sprendimo projekto aiškinamajame rašte nurodė nekilnojamojo turto skyriaus negyvenamųjų statinių poskyrio vedėja Zita Mozūraitienė.

Užuomina politikams: belieka tik pritarti sprendimo projektui

Kauno savivaldybės atstovė Z. Mozūraitienė taip pat minėjo, kad prašomas perduoti nekilnojamasis turtas V. Krėvės pr. 54 nėra laisvas – jis valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotas
Antano Martinaičio dailės mokyklai. Todėl sprendimo projekte numatoma, kad turtas techninės kūrybos centrui bus perduodamas po to, kai jis bus grąžintas Kauno miesto savivaldybei.

Valdininkės parengtame dokumente esama ir užuominos apie tai, jog nepritarus parengtam sprendimo projektui bus susidurta su eile problemų.

„Pritarus šiam sprendimo projektui laukiami šie pozityvūs rezultatai: bus efektyviai
naudojamas savivaldybės turtas, Kauno moksleivių techninės kūrybos centras turės tinkamas
patalpas neformaliojo ugdymo veikloms vykdyti.

Kauno moksleivių techninės kūrybos centras

Nepritarus šio sprendimo projektui gali iškilti neigiamos pasekmės: Kauno moksleivių
techninės kūrybos centras neturėdamas higienos paso negalės patalpose A. Mickevičiaus g. 2 vykdyti veiklos.

Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklai grąžinus nekilnojamąjį V. Krėvės pr. 54 savivaldybei, iki bus priimti tolimesni sprendimai dėl turto panaudojimo savivaldybė patirs turto priežiūros išlaidas. Pritarus šiam sprendimo projektui neigiamų pasekmių nenumatoma“, – teigiama savivaldybės tarybos nariams adresuotame aiškinamajame rašte.

Dokumente taip pat užsimenama, kad parengtas tarybos sprendimo projektas nepatenka į korupcijos pasireiškimo rizikai priklausančių teisės aktų kategoriją, todėl antikorupciniu požiūriu jis vertintas nebuvo.

Pasisakyti ar paklausti nenorėjo net opozicija

Antradienį vykusiame Kauno savivaldybės tarybos posėdyje klausimas dėl naujų patalpų suteikimo moksleivių centrui bei jo išsikėlimo iš senosios vietos jokio politikų dėmesio nesulaukė. Posėdžio metu niekas iš Kauno politikų nepanoro nei išsakyti savo nuomonės, nei paklausti apie moksleivių centro iškėlimą iš miesto centro į atokesnį Dainavos rajoną peripetijas.

„Klausimas svarstytas trijuose komitetuose, pritarta be pastabų“, – politikams sakė sprendimo projektą pristatęs savivaldybės nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas Donatas Valiukas.

Kauno moksleivių techninės kūrybos centras

Nors siūlyta šiam sprendimui pritarti visuotiniu sutarimu, opozicinės Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnė Edita Gudišauskienė paprašė balsuoti.

„Už“ pasisakė 28 valdantieji, o „prieš“ balsavo 7 opozicijos atstovai. E. Gudišauskienė vėliau patikslino, kad balsuojant „prieš“ išreikštas nepritarimas valdančiųjų vykdomai neformaliojo ugdymo mokyklų pertvarkai.

Liūdnokos prognozės: gali netekti trečdalio vaikų

„Persikėlus iš Kauno centro į kitą vietą galime netekti iki trečdalio vaikų. Mūsų užsiėmimus lanko ne tik kauniečiai, bet ir nemažai mokinių iš rajono. Atvažiavę į autobusų stotį jie pas mus ateidavo pėsčiomis, o nuvažiuoti į naująją vietą užtruktų dar apie pusvalandį, dar tiek pat – grįžti atgal.

Pas mus lankosi kūrybingi vaikai, kurie dažnai yra užsiėmę. Pakeiti laiką, o jie negali atvykti, nes tuo metu būna užsiėmę kitur“, – portalui „Delfi“ sakė daugiau nei tris dešimtmečius centre veikiančios studijos „Kadras“ vadovas, vizualinio meno mokytojas ekspertas Ivanas Kuzminas.

Kauno moksleivių techninės kūrybos centras

Keturis dešimtmečius šioje įstaigoje dirbantis I. Kuzminas spėjo, kad higienos pasas moksleivių kūrybos centrui buvo neišduodamas turint tikslą kažkada iš patalpų iškelti vaikus ir jų mokytojus. Jo manymu, pašalinti trūkumus, suremontuoti patalpas, kad jos atitiktų higienos reikalavimus buvo galima, tačiau trūko noro.

„Šalia – naujasis verslo rajonas, Kauno dangoraižiai. Ši vieta kažkam tikriausiai – labai gardus kąsnelis. Kalbos, kas mus iškels buvo girdimos daug metų“, – svarstė I. Kuzminas.

Pastato parduoti neketinama, moksleiviams žadamos dar geresnės sąlygos

Komentuodama šią situaciją Kauno savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Ona Gucevičienė portalui „Delfi“ minėjo, kad beveik pusė centro veiklų vyksta ne šiame pastate, įvairūs būreliai veikia Kauno mokyklose.

„Dabartinės Moksleivių techninės kūrybos centro patalpos neturi higienos paso, o pastato paskirtis yra administracinė, tad pirmiausia privalome atsižvelgti į vaikų saugumą.

Kaip ir anksčiau centro veiklos bus organizuojamos mokyklose, tad, pavyzdžiui, miesto centre gyvenantys vaikai dėl to nepatirs jokių nepatogumų, t. y. nenukentės jų popamokinis užimtumas.

Kauno moksleivių techninės kūrybos centras

Centras iki perkėlimo vykdė apie 46 procentų veiklų bendrojo ugdymo mokyklose ir dabar bus stengiamasi išlaikyti tą pačią proporciją“, – portalui „Delfi“ sakė Kauno savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja O. Gucevičienė.

Kauno savivaldybės atstovai taip pat patvirtino, jog šiuo metu atliekama miesto centre esančio pastato būklės ekspertizė, tačiau jo parduoti neketinama. Įvertinus būklę bei remontui reikalingas investicijas bus sprendžiama, kokioms savivaldybės funkcijoms jį galima geriausiai pritaikyti.

Taip pat žadama, jog konstruoti ir kurti mėgstantys vaikai po kurio laiko turės dar geresnes sąlygas.

„Į patalpas V. Krėvės prospekte šis moksleivių centras perkeliamas tik laikinai. Po kelių metų, kai Nemuno saloje iškils mokslo muziejus „Mokslo sala“ su STEM laboratorijomis, jose planuojama organizuoti neformalųjį ugdymą. Tad techninės kūrybos centras turės ne tik šiuolaikiškas patalpas pačiame miesto centre, bet ir naujausią įrangą“, – komentavo Kauno savivaldybės atstovai.

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (235)