Šiaulių regionas yra pirmasis, kurį lanko prezidentės patarėjos ekonomikos ir socialinės politikos klausimais Lina Antanavičienė ir Ramunė Guobaitė-Kirslienė bei nevyriausybinių organizacijų ir SADM atstovai.

Šiaulių regiono savivaldybių atstovai atkreipė dėmesį, kad vaikus globojančių šeimynų gal atsirastų daugiau, jeigu įstatymai būtų palankesni.

Dabar šeimyną gali įkurti asmenys, ne mažiau kaip trejus metus buvę globėjais.

Kelmės rajono mero Vaclovo Andrulio nuomone, visuomenė dar nepasirengusi tapti globėjais – esą žmones stabdo įvairios baimės, ilgas pasirengimo procesas.

Nemotyvuoja net atlygis.

Eglės Jurkutės, Šiaulių regiono institucinės globos pertvarkos procesų ekspertės, pateiktais duomenimis, pernai Šiaulių mieste buvo paimti 44 vaikai, 19 iš jų buvo nustatyta globa vaikų namuose, du pateko į šeimynas, 23 nustatyta globa šeimose.

Daugiausiai vaikų – 79 – iš šeimų pernai paimta Radviliškio rajone.