Nors Vilniuje subjuro oras, pamatyti aukštus svečius į S. Daukanto aikštę susirinko keli šimtai žmonių. Kai kuriems iš jų buvo įteiktos Ispanijos vėliavėlės. Prieš pasirodant karaliui Lietuvos kariuomenės atstovai aikštėje surengė defilė – keletą minučių žongliravo ginklais, buvo iššauti trys patrankų šūviai. Svečius pasitiko prie Prezidentūros išsirikiavę aštuoni vyrai viduramžių karių uniformomis.

Nepaisant vėsaus oro, karalienė Sofia aikštėje pasirodė vilkėdama tik šviesų kostiumėlį. Monarchai ir pirmoji Lietuvos pora kurį laiką pastovėjo prieš minią ir kelis kartus pamojavo. Nei prezidentas, nei svečiai žodžiu žmonių nesveikino.

Tačiau Juaną Carlosą ir Sofią garsiai pasveikino keli į aikštę atėję ispanai. „Viva el Rey! (isp. „Tegyvuoja karalius!“)“ – sušuko jie.

Viena pirmųjų vizito ceremonijų – apsikeitimas dovanomis. V. Adamkus karaliui įteikė tris sidabrinius Petro Repšio medalius, skirtus Lietuvos tūkstantmečiui, Mindaugo karūnavimui ir pirmajai lietuviškai knygai. Juanas Carlosas gavo dailininko Francisco Goyos 12 piešinių ir 8 graviūrų faksimilių aplanką iš Ispanijos nacionalinės bibliotekos.

Karalienė Sofia dovanų gavo gintarinę segę, kurios auksuotas ir sidabruotas apsodas papuoštas perliukais. Pirmajai Lietuvos poniai Almai Adamkienei įteiktas krištolo dirbinių rinkinys.

Vėliau įvyko prezidento ir karaliaus pokalbis. Tuo pačiu metu atskirai susitiko karalienė Sofia ir A. Adamkienė.

Po to svečiai apsilankė Antakalnio kapinėse, kur padėjo vainiką prie memorialo žuvusiesiems už Lietuvos laisvę. Monarchas taip pat susitiko su premjeru Andriumi Kubiliumi, o Ispanijos užsienio reikalų ministras Miguelis Angelis Moratinosas – su kolega Vygaudu Ušacku.

Pakvietė pasitikti „Tūkstantmečio odisėjos“ jachtą

Vakare karališkosios poros garbei surengta iškilminga vakarienė Prezidentūroje. Jos metu keldamas tostą V. Adamkus agitavo palaikyti Lietuvos ambasadorės prie UNESCO Inos Marčiulionytės kandidatūrą į šios organizacijos vadovus.

„Žvelgdama į savo istoriją, Lietuva mokosi dar vieno svarbaus dalyko – daugelio skirtingų kultūrų ir tautų tarpusavio tolerancijos bei sugyvenimo dvasios. Tikiu, kad Lietuvą ir Ispaniją taip pat sieja bendras noras atgaivinti civilizacijų ir kultūrų dialogą pasaulyje, kurio viena iš iniciatorių bei propaguotojų yra trijų Baltijos valstybių keliama kandidatė į UNESCO generalinio direktoriaus postą“, - kalbėjo prezidentas.

Anot jo, katalikiškosios Europos pakraščių valstybėms – Lietuvai ir Ispanijai – visada buvo būdinga laisvės ir dialogo su šalia gyvenančiomis tautomis dvasia. Mūsų kraštus ne vieną amžių artino istorinės asmenybės ir lydėjo istorijos paralelės. Šiandien lietuviai žavisi turtinga ispanų kultūra, o studentai mielai mokosi ispanų kalbos.

Savo ruožtu Juanas Carlosas priminė, kad ispanų jėzuitai prisidėjo prie Vilniaus universiteto steigimo, du iš jų vėliau tapo rektoriais. XVIII a. Ispanijos karaliaus žmona tapo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Frydricho Augusto II duktė.

Baigdamas savo kalbą V. Adamkus pakvietė karalių, aistringą buriuotoją, pasitikti po dešimties dienų Ispanijos krantus pasieksiančią „Tūkstantmečio odisėjos“ jachtą.

Tuo metu Juanas Carlosas tostą baigė taisyklingai lietuviškai ištartais žodžiais: „Pone prezidente, labai jums ačiū!“

Po susitikimo su studentais – kelionė į Trakus

Ketvirtadienį karalius susitiks su Seimo pirmininku Arūnu Valinsku ir pagrindinių parlamentinių politinių partijų atstovais. Vėliau svečiai lankysis Vilniaus universitete, kur apžiūrės parodas „Lietuvos spaudos istorija: nuo pirmosios lietuviškos knygos 1547“ ir „Hispania Antiqua“, senųjų žemėlapių ir knygų, susijusių su Ispanija, parodą.

Čia jie taip pat susitiks su šio bei Europos humanitarinio universitetų studentais, Lietuvoje gyvenančia ispanų bendruomene.

Vėliau Trakuose rengiami Ispanijos karališkosios ir Lietuvos pirmosios porų pietūs. Po jų svečiai išvyks į Madridą. Į Vilnių jie atskrido iš Rygos, prieš tai apsilankę Estijoje.

Aukštus svečius į Lietuvą atlydėjo ne tik ministras, bet ir Ispanijos karališkųjų rūmų vadovas bei generalinis sekretorius, taip pat – būrelis žurnalistų.

Ispanijos karališkosios šeimos Lietuvoje buvo laukiama jau pernai – apie tai 2008-ųjų pradžioje kalbėjosi tuometinis užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas ir Ispanijos ambasadorius Lietuvoje Jose Luisas Solano Gadea.

71-erių Juanas Carlosas Alfonso Víctoras María de Borbónas y Borbón-Dos Sicilias – toks tikrasis karaliaus vardas – į sostą atsisėdo 1975 m. lapkričio 22-ąją, praėjus porai dienų po diktatoriaus Francisco Franco mirties. Dar būdamas gyvas šis paskyrė Juaną Carlosą būsimuoju šalies valdovu.

Naujasis karalius šalį atvedė iš diktatūros į politinę demokratiją. Jau kitąmet jis legalizavo politines partijas, 1977 m. buvo išrinktas kongresas, 1978 m. priimta nauja konstitucija.

Juanas Carlosas ir Graikijos princesė Sofia susituokė 1962 m. Atėnuose. Jie susilaukė trijų vaikų.