"Numatoma įtvirtinti nuostatą, jog ministro priimtą teisės aktą gali panaikinti Ministras Pirmininkas. Be to, siūloma įtvirtinti, jog tokiam panaikinimui nebūtų būtinas teismo sprendimas. Priėmus įstatymo pataisas bus sureguliuotos situacijos, kai vieno ministro priimtas teisės aktas prieštarauja Ministro Pirmininko pozicijai",- sako Vyriausybės įstatymo pakeitimo ir papildymo projektą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravęs Seimo narys Gintaras Songaila.

Įstatymo projektas parengtas siekiant patikslinti teisinį reguliavimą situacijų, kai vieno ministro priimtas teisės aktas prieštarauja Ministro Pirmininko pozicijai.

Šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas (Vyriausybės įstatymo 34 straipsnis) numato, kad Vyriausybė turi teisę pripažinti netekusiais galios Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų vadovų (taip pat ir ministrų) priimtus teisės aktus, jei jie prieštarauja Konstitucijai, įstatymams ir kitiems Seimo priimtiems teisės aktams.

"Dabar egzistuojančio teisinio reguliavimo įgyvendinimas yra problematiškas, nes įstatymų pažeidimus nustatyti gali tik teismas, o Konstitucijos pažeidimą - tik Konstitucinis Teismas. Taigi, nesant teismo sprendimo, Vyriausybės sprendimo priėmimui nėra teisinio pagrindo", - sako G. Songaila.

Be to, pagal Konstituciją, ministrai, vadovaudami jiems pavestoms valdymo sritims, atsakingi Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldūs Ministrui Pirmininkui.

"Taigi, yra abejotinas ministrų pavaldumas Vyriausybei. Manytina, kad būtent Ministras Pirmininkas, o ne Vyriausybė turi turėti teisę panaikinti ministro priimtą teisės aktą", - sako įstatymo pataisą Seimo narių grupės vardu įregistravęs G. Songaila.