Pagal galiojančią tvarką, savivaldybės Etikos komisija atsiuntė savo išvadą VTEK. Tokiais atvejais, kaip įprasta, VTEK sprendžia, ar pradėti savarankišką tyrimą.

Šiuo atveju, pasak VTEK atstovės spaudai E. Ivanauskaitės, tarnyba nusprendė savarankiško tyrimo nepradėti. Šį atvejį jau yra išnagrinėjusi savivaldybės tarybos Etikos komisija.

Apie VTEK sprendimą pirmasis pranešė portalas lrytas.lt.

Savivaldybės komisija griežtai įvertino Zuokienę

Vilniaus savivaldybės tarybos Etikos komisija vasario 3 dienos sprendimu konstatavo, kad A. Zuokienė pažeidė Elgesio kodekse įtvirtintus sąžiningumo, skaidrumo ir viešumo, padorumo, nesavanaudiškumo ir nešališkumo elgesio principus.

Komisija skundą nagrinėjo po to, kai gavo viešosios įstaigos Jono Meko vizualiųjų menų centro direktoriaus Gintaro Sondeikos prašymą. Jame buvo prašoma įvertinti Savivaldybės tarybos narės, Kontrolės komiteto pirmininkės, Agnės Zuokienės veiksmus, susijusius su Centru, 2019 m. liepos – rugpjūčio mėn. bei įvertinti galimą interesų konfliktą jos veiksmuose.

Prašyme buvo nurodyta, kad A. Zuokienė 2019 m. liepos 31 d. inicijavo menininko Jono Meko daiktų, esančių patalpose Užupio g. 30, Vilniuje, išvežimą. Pašyme buvo nurodyta, kad A. Zuokienė viešai ne kartą sakiusi, jog dėžės su daiktais „gali būti ir J. Mačiūno kolekcijos dalis, kurioje buvo ir J. Meko darbų“ , taip pat pareiškusi, kad artimiausiu metu kvies į jos vadovaujamą Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą siekdama išsiaiškinti ar prieš dešimtmetį Savivaldybės įsigyta kolekcija buvo išsamiai apskaityta, nes kol kas neradusi „nei vieno žmogaus ar dokumento, kuris tai patvirtintų“.

Taip pat prašyme nurodyta, kad A. Zuokienė pasinaudojo savo tarnybine padėtimi asmeniniams tikslams pasiekti, t. y. turėdama akivaizdų privatų interesą, kėlė abejones dėl tam tikrų asmenų reputacijos, galimai naudojasi Kontrolės komiteto pirmininkės pareigomis, siekdama tikrinti Centro veiklą, eksponatus ir kitą turtą. Todėl pareiškėjas prašė įvertinti A. Zuokienės elgesį ir galimą interesų konfliktą, o jį nustačius, nušalinti Kontrolės komiteto pirmininkę nuo Centro veiklos kontrolės.

Komisija rekomendavo A. Zuokienei ateityje nusišalinti nuo bet kokių klausimų, susijusių su Centru, Fondu, sutuoktiniu ar šeima, taip pat su susijusiais kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis, svarstymo, derinimo, sprendimų rengimo ar priėmimo procedūrų tiek Savivaldybės taryboje, tiek Kontrolės komitete ir bet kokia forma juose nedalyvauti.