„COVID-19 atvejų skaičiui kasdien mušant rekordus ir daugėjant neatsekamų atvejų procentinei daliai, reiškiame susirūpinimą dėl epidemiologinės situacijos Lietuvoje ir priemonių jai suvaldyti.

Šiuo rinkimų į Seimą laikotarpiu matome ne tik mažėjantį visuomenės budrumą, bet ir valdžios institucijų pasyvumą.

Dabar kaip niekad reikalingi įrodymais pagrįsti sprendimai, tačiau pasigendame surenkamų duomenų analizės, gerųjų pasaulio pavyzdžių pritaikymo ir efektyvesnės, kokybiškesnės informacijos sklaidos visuomenei.

Be to, pavasarį puikių rezultatų atnešęs glaudus bendradarbiavimas su mokslininkais šiuo metu virsta pavienėmis pačių mokslininkų iniciatyvomis“, – rašoma Jaunųjų gydytojų asociacijos ir Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos kreipimesi į prezidentą, Vyriausybę ir Sveikatos apsaugos ministeriją.

Medikų bendruomenės atstovams susirūpinimą kelia ir tai, kad gydymo įstaigos iki šiol nėra gavusios visų kompensacijų už karantino metu patirtas išlaidas – nežinia, ar gydymo įstaigos pajėgs apsirūpinti reikalingomis priemonėmis toliau blogėjant epidemiologinei situacijai.

„Gydymo įstaigų viduje trūkstant finansinių resursų, medikų nebepasiekia teisės aktuose numatyti priedai už pavojingas darbo sąlygas net ir tais atvejais, kai tenka tiesiogiai dirbti su COVID-19 infekuotais pacientais. Ateinančių metų privalomojo sveikatos draudimo biudžeto projekte saugiklių taip pat nematome – dabar numatytas biudžeto augimas neužtikrins pakankamo sveikatos priežiūros įstaigų priešepideminio režimo palaikymo“, – teigiama kreipimesi.

Dvi asociacijos primygtinai ragina valdžios institucijas jau dabar, nelaukiant rinkimų į Seimą pabaigos, imtis ryžtingų, sisteminių, mokslo įrodymais ir gerosiomis kitų šalių praktikomis pagrįstų sprendimų.

„Matydami griežtos pasaulio lyderių pozicijos reikšmę COVID-19 pandemijos valdymui, skatiname ir mūsų Valstybės vadovą šiuo sudėtingu politiniu laikotarpiu imtis taip reikalingos telkiančios lyderystės“, – rašoma kreipimesi.