Tokio pobūdžio skundą Vilniaus skyriaus etikos sargams antradienį surašė visos partijos Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Kęstutis Virbickas, drauge paprašęs, kad posėdis šiuo klausimu būtų sušauktas kuo skubiau, mat partija ruošiasi savivaldos rinkimams, kuriuose planuoja dalyvauti ir K. Brazauskienė.

„Yra tas kreipimasis, šiandien jį teikiame dėl K. Brazauskienės pasisakymų, kad ją svarstytų Vilniaus skyriaus Etikos komisija. Mūsų statute nustatyta, kad partijos narys negali imtis tokių veiksmų, kurie žemintų partijos vardą ar smukdytų jos autoritetą, tai mes manome, kad nors ji, kaip pilietė, gali reikšti savo nuomonę įvairiais klausimais, susijusiais su partijos pirmininku, bet jeigu ji yra mūsų partijos narė, tai iš esmės jau būtų etikos požiūriu galimai neteisėtas veikimas“, - DELFI pasakojo visos partijos etikos sargų vadovas.

K. Brazauskienė šįkart nepasitenkinimą sukėlė dėl to, kad LNK laidoje „Abipus sienos“ neigiamai kalbėjo apie partijos pirmininką A. Butkevičių. Skunde pateikiamos ir K. Brazauskienės teiginių ištraukos.

„Kokie pataikūnai. Algirdas iš tos partijos norėjo išstoti – aš atkalbėjau. Jie jį ignoravo tada, kai buvo Kirkilas Vyriausybėje, o Algirdas nepalaikė Butkevičiaus. Tai dabar, reiškia, Butkevičius keršija. Bailys tas. Klausyk, kaip iš ministrų jisai bėgo, kai „šitas” Uspaskichas pagrūmojo pirštu. Tai koks jisai vedlys? Jis bailys yra“, - cituojami tokie K. Brazauskienės išsakyti žodžiai.

„Ji pasisakė prieš partijos pirmininką, iš esmės pasakė, kad jis bailys, nėra vedlys ir taip toliau. Vis tiek tai ir pačią partiją kažkiek, tą autoritetą smukdo. Gali nueiti pas mus susirinkimuose (nieks nedraudžia) atvirai pasakyti, kritikuoti kaip nori, tik nesikeikti, bet viešai teigti tokius teiginius, manau, tai galimai pažeidžia Statutą“, - kalbėjo K. Virbickas.

Remiantis LSDP statutu, už LSDP programos ar statuto nesilaikymą bei elgesį, žeminantį partijos vardą, asmenį galima įspėti, pareikšti papeikimą, iki pusės metų sustabdyti jo narystę partijoj, pašalinti iš LSDP.

Pats A. Butkevičius sako esą tik informuotas, jog K. Virbickas kreipiasi į LSDP Vilniaus skyriaus Etikos ir procedūrų komisiją, tačiau teigia jo neinicijavęs.

„Su manimi nederino, tik informavo, kad Etikos ir procedūrų komisija atlieka tokį tyrimą. Aš nesikreipiau, neprasidedu, nesiruošiu su ja kovoti ir iki tokio lygio nesiruošiu nusižeminti“, - sakė A. Butkevičius.

DELFI primena, kad neramumai dėl K. Brazauskienės socialdemokratų gretose tęsiasi nuo tada, kai prezidento našlė paprašė pagal įstatymus jai priklausančios našlės rentos: dėl to kilo nepasitenkinimas visuomenėje, valdantieji ėmė svarstyti ateityje sugriežtinti rentų suteikimo tvarką, o socialdemokratai susirūpino, ar visa tai nepakenks partijos įvaizdžiui, mat K. Brazauskienė yra įtraukta į kandidatų sąrašą dalyvauti savivaldos rinkimuose Vilniaus mieste.

Prezidento našlė buvo prakalbusi ir apie galimą dalyvavimą Seimo rinkimuose, bet tai papiktino partijos lyderius: A. Butkevičius tuomet pareiškė, jog K. Brazauskienė partijoje neturi pasitikėjimo, tad negali planuoti savo dalyvavimo į Seimo rinkimus.

Vėliau apie parlamento rinkimus moteris nebekalbėjo, tačiau planų dalyvauti savivaldos rinkimuose neatsisakė, nors buvo skatinama apskritai trauktis iš partinės veiklos.

Reitinguojant kandidatų sąrašą K. Brazauskienė surinko 32 reitingo balsus ir aukštos pozicijos neužims.