Debatai gimė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) sumanius įstatyme apibrėžti šeimos sąvoką. Pagal parengtą Šeimos politikos pagrindų įstatymo projektą, šeima - „sutuoktiniai, taip pat jų vaikai (įvaikiai), kuriuos jie turi pareigą auklėti ir išlaikyti“.

Mama su vaiku – ne šeima?

„Mūsų, kaip asociacijos, pozicija – norint, kad šį sąvoka (šeimos – DELFI) ir toliau liktų tokia brangi ir svarbi, mums vis dėlto reikia susitarti, apsibrėžti, ką vadiname šeima. Priešingu atveju, jeigu tai taps išplaukusia sąvoka, ilgainiui taps nebesvarbi ir nieko nereiškianti“, - tvirtino Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkas Tomas Šalkauskas.

Tomas Šalkauskas
Pasak T. Šalkausko, šeima gali prasidėti tik laisvu ir sąmoningu vyro ir moters apsisprendimu. Šis apsisprendimas yra santuoka. Tačiau, sako jis, šiuolaikinėje visuomenėje atsiranda vis daugiau bendro gyvenimo formų, kurių nereikėtų vadinti tuo pačiu šeimos vardu.

„O kas yra moteris su vaiku, vyro palikta? Kas tai yra? Ar šeima?“, - T. Šalkauską prie sienos rėmė geros valios žmogaus teisių ambasadorė, menininkė Nomeda Marčėnaitė.

„Paprastai tariant, tai yra mama su vaiku. (...) Jei santuokos nebuvo, šeima net ir nebuvo sukurta“, - paaiškino T. Šalkauskas. 

Nomeda Marčėnaitė
Į tai N. Marčėnaitė reagavo retoriniu pamąstymu, kad tokiu atveju vyras ir moteris yra meilužiai, o jų vaikas - benkartas. „Ar prie to grįžtame? Vaikai yra labai jautrūs. (...) Iš viso nesuprantu, kodėl apskritai šiandien kyla toks klausimas. Visi žinome, kas yra šeima. Kodėl mes staiga, Europos pakampy, nusprendėm vieną kartą ir galutinai išsiaiškinti, kas yra šeima. Iki šiol visi žinojo“, - stebėjosi N. Marčėnaitė.
Pasak jos, jei dalis visuomenės bus pažeminta, nuskriausta, tikslas nebus pasiektas.

Šeima – ir tarp dviejų vyrų, ir tarp dviejų moterų?

Kitokį šeimos apibrėžimą pateikė advokatas, Vilniaus universiteto (VU) profesorius Vytautas Mizaras.

„Teisė turi reaguoti į tokią šeimą ir ją pripažinti, kai yra du žmonės. Gerbiu tą nuomonę, kai kalbama apie vyrą ir moterį, ir kaip sinonimas naudojamas „du žmonės“. Bet visgi nedėčiau lygybės ženklo tarp šitų sąvokų. Vyras ir moteris, be abejo, du žmonės, tačiau dvi moterys ir du vyrai – taip pat du žmonės“, - dėstė V. Mizaras.

Vytautas Mizaras
Pasak advokato, jei socialinėje realybėje yra poreikis apsaugoti ir tos pačios lyties bendrą gyvenimą, tai teisė taip pat turėtų atitikti, į tokią realybę reaguoti. „Tad kai kalbu apie šeimą, kalbu apie du žmones – visai nesvarbu, kokios jie lyties būtų – ar tos pačios, ar skirtingos“, - aiškino V. Mizaras.

Jis kėlė klausimą, ar nuo pasirinktos dviejų žmonių bendro gyvenimo formos – santuokos, registruotos ar neregistruotos partnerystės - skirsis tarpusavio pagarba, atsakomybė, emociniai jausmai, lytinis gyvenimas.

Profesoriaus nuomone, šeima – sritis, kurioje kuo mažiau reikia politinės ideologinės įtakos reguliuojant santykius. Siūlomą šeimos apibrėžimą V. Mizaras vadino ne vertybe, o „nenaudingu dalyku“.

E.Kūris: ministerija dirba darbą, kuris neduos rezultato

Kritikos SADM iniciatyvai pažėrė ir kitas VU profesorius, buvęs Konstitucinio Teismo (KT) pirmininkas Egidijus Kūris. Pasak E. Kūrio, Konstitucijoje yra sąvokų, kurių neįmanoma apibrėžti – pavyzdžiui, „tautinės bendrijos“, „lietuvių tauta“.

Egidijus Kūris
E. Kūrio nuomone, bandymas apibrėžti ir įstatymu primesti vienintelę sąvoką liudija arba fundamentalizmą, arba sektantiškumą.
„Užuojauta ministerijos atstovams - jūs dirbate darbą, kuris neduos jokio rezultato. Nuoširdžiai sakau. Mūsų mokesčių mokėtojų pinigais yra išlaikomas jūsų darbas neduos jokio rezultato, nes šeimos sąvoka jau įtvirtinta 2008 m. birželio 3 d. Seimo nutarimu patvirtintoje Šeimos politikos koncepcijoje“, - aiškino VU profesorius.

Minėta koncepcija jau ilgokai laukia eilės Konstituciniame Teisme – KT turės išaiškinti, ar ji nėra antikonstituciška.

„Jeigu kalbame apie galios santykius, turime paklausti, kam naudinga, kad šeima būtų apibrėžta tokiu siauru būdu, kaip siūloma, o ne platesniu, kaip iš esmės eina visa Europa. (...) Visame Vakarų pasaulyje procesai analogiški – santuoka, kaip institutas, traukiasi, atsiranda kitos formos, bet tai nereiškia, kad žmonės mažiau myli savo šeimas, jomis mažiau rūpinasi ir taip toliau. Ar mes norime, kad šeima funkcionuotų?“, - klausė Lygių galimybių plėtros centro projektų vadovė Margarita Jankauskaitė.

M.Kriaučiūnaitė, T.Milevičius, T.Šalkauskas, D.Pūras,V.Mizaras, N.Marčėnaitė, D.Šakalienė (iš kairės)
Ironizuodama ji pasiūlė sekti mormonų pavyzdžiu – visus suvaryti į estradą ir sutuokti – esą tada turėsime sveiką šeimą, kurioje nebus skyrybų. Šeimos apibrėžimo iniciatyvoje M. Jankauskaitė teigė matanti didelius galios žaidimus siekiant finansinės naudos - pasak jos, šeima tesanti „šešioliktoje vietoje“.

Diskusijoje pastebėta, kad kasmet šalyje apie 10 tūkst. vaikų gimsta vienišoms mamoms. Dar tiek pat kasmet lieka gyventi nepilnose šeimose – jų tėvai išsiskiria. Nuogąstaujama, kad siūlomas įstatymo projektas juos diskriminuotų – pagal siūlomą sampratą minėti vaikai gyventų ne šeimose.