Septynių teisėjų kolegija penkių balsų dauguma nusprendė, kad buvo pažeista pareiškėjo Marius Lalo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, kurį numato Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija.

Tačiau Strasbūro teismas nepatenkino pareiškėjo prašymo įpareigoti Lietuvą atlyginti 100 tūkst. litų neturtinę žalą ir nusprendė, kad pakankamas patirtos žalos atlyginimas yra pažeidimo konstatavimas, pranešama Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Pareiškėjas M.Lalas kartu su kitu asmeniu Sergejumi Malininu 2003 metais buvo nuteistas už pasikėsinimą parduoti didelį kiekį psichotropinių medžiagų. Jų nusikalstama veika buvo išaiškinta S.Malinino atžvilgiu panaudojus sankcionuotą nusikalstamą veiką imituojančio elgesio modelį.

"Pareiškėjas pagal Konvencijos 6 straipsnį Teismui skundėsi, kad buvo sukurstytas padaryti nusikalstamą veiką ir dėl to neteisingai nuteistas. Jis nurodė, kad nusikalstamą veiką imituojantis elgesio modelis, nors sankcionuotas tik jo bendrininko atžvilgiu, buvo panaudotas ir prieš jį", - teigia ministerija.

M.Lalui buvo skirta 8 metų laisvės atėmimo bausmė, tačiau po nuosprendžio jis pasislėpė, ir iki šiol vykdoma nacionalinė bei tarptautinė jo paieška.

Lietuvos Vyriausybės atstovė teisme teigė, kad nusikalstamą veiką imituojantis modelis buvo sankcionuotas tik S.Malinino atžvilgiu ir įslaptintas pareigūnas tiesiogiai su pareiškėju nebendravo bei jo atžvilgiu neatliko jokių veiksmų.

"Tačiau Teismas, įvertinęs visas šios bylos aplinkybes, laikėsi nuomonės, kad pareiškėjas buvo sukurstytas padaryti nusikalstamą veiką", - sakoma ministerijos pranešime.

Teismas, anot pranešimo, taip pat atsižvelgė į tai, kad reikšmingi su modelio sankcionavimu susiję įrodymai nebuvo atskleisti pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu ir nusprendė, jog šalies teismai tinkamai neištyrė pareiškėjo teiginių dėl kurstymo.

Ministerija pažymėjo, kad šioje byloje keturi teisėjai pateikė atskirąsias nuomones, du iš jų teigė, kad Konvencija nebuvo pažeista.