Į DELFI skaitytojo klausimą atsako advokatų kontoros „Cobalt“ vyresnysis teisininkas, advokatas Linas Kuprusevičius

Atsakant į Jūsų klausimą, svarbu paminėti, kad pagal įstatymą, kiekvienas šaukiamas kaip liudytojas asmuo privalo atvykti į teismą ir duoti teisingus parodymus apie tai, kas jam žinoma apie aplinkybes, turinčias reikšmės išspręsti bylai.

Liudytojas, kuris be svarbios priežasties neatvyksta į teismą arba be teisėto pagrindo atsisako ar vengia duoti parodymus, gali būti nubaustas iki 30 MGL (iki 1129,80 eurų) dydžio bauda arba areštu iki vieno mėnesio. Tačiau procesinės prievartos priemonės gali būti taikomos tik tuomet, jei asmuo buvo iškviestas į apklausą šaukimu – rašytiniu kvietimu atvykti į teismą, siunčiamu registruotu paštu ir įteikiamu pasirašytini šaukiamam asmeniui arba kartu su juo gyvenantiems pilnamečiams šeimos nariams. Jei asmuo į apklausą buvo šaukiamas telefonu ar kitais būdais, jam už neatvykimą į teismą negali būti skiriama bauda ar areštas.

Taip pat, be pateisinamos priežasties neatvykęs į teismą liudytojas gali būti atvesdinamas. Asmenį, vykdydama teismo nutartį, atvesdina policija.

Gavus šaukimą, į teismą neatvykti galima tik esant svarbioms priežastims. Baudžiamojo proceso kodekse yra išvardintos svarbios asmens nedalyvavimo baudžiamajame procese priežastys, tarp kurių yra ir staiga susidariusi pavojinga šeimos narių ar artimųjų giminaičių gyvybei būklė. Akivaizdu, kad ne kiekviena liga gali būti pripažinta pavojinga sergančiojo gyvybei būkle. Tačiau svarbu paminėti, jog įstatyme numatytų pateisinamų neatvykimo priežasčių sąrašas nėra baigtinis ir teismo sprendimu, svarbia asmens nedalyvavimo baudžiamajame procese priežastimi gali būti pripažinta ir kitokia neatvykimo priežastis.

Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad asmens nedalyvavimas baudžiamajame procese dėl šeimos nario ar artimojo giminaičio pavojingos sveikatos būklės yra svarbi priežastis, jei šaukiamas dalyvauti procese asmuo sergančiojo priežiūros niekam kitam pavesti negali.

Mažamečio vaiko liga, jeigu nėra kam jo palikti, teismų paprastai yra pripažįstama svarbia neatvykimo priežastimi.

Linas Kuprusevičius
Tačiau būtina žinoti, kad sprendžiant klausimą dėl neatvykimo priežasties pripažinimo svarbia, teismai dažnai kreipia dėmesį į šaukiamo asmens elgesį, t.y. ar jis, gavęs šaukimą ir negalėdamas atvykti, elgėsi rūpestingai ir atsakingai.

Todėl Jūsų situacijoje, gavus šaukimą į teismą liudyti ir susirgus mažamečiam vaikui, kurio nėra kam palikti prižiūrėti, Jūs turite susisiekti su bylą nagrinėjančiu teisėju šaukime nurodytais kontaktiniais telefonais ir informuoti apie negalėjimą atvykti. Esant galimybei, pateikti teismui (pvz.: elektroniniu paštu) savo nedarbingumo pažymėjimo ar vaiko ligos dokumentų kopiją, kitus dokumentus, įrodančius, kad nėra kam prižiūrėti sergančio vaiko (pvz.: dokumentus, patvirtinančius, kad vaiką auginate viena, arba kad Jūsų sutuoktinis yra išvykęs į komandiruotę). Tokiu atveju, Jūs išvengsite gresiančių sankcijų už neatvykimą į teismą.

Pateikiamas teisininko komentaras yra bendrojo pobūdžio ir negali būti traktuojamas kaip individuali teisinė konsultacija. Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis elektroniniu paštu: linas.kuprusevicius@cobalt.legal.

Ne vienerius metus Lietuvos teisininkų komentarus įvairiomis temomis publikuojantis pagrindinis naujienų portalas DELFI savo skaitytojams siūlo užduoti klausimus Jums aktualiais ir svarbiais klausimais – tikimės, kad profesionalių teisės ekspertų požiūris padės ne tik pasirinkti tinkamą problemos sprendimo variantą, bet ir suteiks žinių, kaip ateityje išvengti nemalonių rūpesčių.

Savo klausimus „Klausk teisininko“ prašome siųsti elektroniniu paštu: teise@delfi.lt. Į aktualiausius klausimus bus atsakyta, o atsakymai bus išspausdinti DELFI.