Į DELFI skaitytojo klausimą atsako teisininkas Aleksandras Kovalevskis

Išankstinė senatvės pensija skiriama, jei tenkinamos visos toliau nurodytos sąlygos:

1) iki senatvės pensijos amžiaus yra likę ne daugiau kaip 5 metai;

2) asmuo turi būtinąjį stažą senatvės pensijai;

3) asmuo negauna kitų periodinių išmokų ir pajamų;

4) asmuo nedirba ir negauna jokių darbinių ar kitų draudžiamųjų pajamų (pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, iš savarankiškai vykdomos veiklos, iš ūkininko veiklos, užsienio valstybėje).

Išankstinė senatvės pensija mokama iki senatvės pensijos amžiaus, tačiau jos mokėjimas sustabdomas atsiradus bent vienai iš šių aplinkybių:

1) asmuo įsidarbins arba pradės dirbti savarankiškai pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą;

2) asmuo taps ūkininku ar jo partneriu;

3) asmuo gaus darbinių pajamų užsienio valstybėje;

4) asmeniui bus paskirta kita pensija ar išmoka.

Taigi, jei asmuo gauna išankstinę senatvės pensiją ir įsidarbina pagal darbo sutartį ar ima dirbti savarankiškai (vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą ar pažymą), jos mokėjimas sustabdomas. Be to, šiuo metu galiojantys įstatymai nenumato asmeniui teisės reikalauti negautos pensijos kompensacijos jo savarankiškos veiklos vykdymo metu.

Jei asmuo nutraukia savarankišką veiklą, tai asmens prašymu paskirtos išankstinės senatvės pensijos mokėjimas gali būti atnaujinamas, jeigu asmuo vėl atitinka sąlygas šiai pensijai gauti. Pateikus prašymą, išankstinės pensijos mokėjimas yra atnaujinamas nuo sekančio mėnesio pirmos dienos.

Reikėtų turėti omenyje, kad tuo atveju, jei išankstinė pensija asmeniui buvo paskirta po 2018 metų ir iki pensijos paskyrimo ar paskyrus pensiją asmuo dirbo ar vertėtės kita veikla (tame tarpe ir savarankiškai vykdoma veikla), dėl kurios mokėjo pensijų socialinio draudimo įmokas „Sodrai“, tuomet pensija tokiam asmeniui nuo 2019 metų bus perskaičiuota (naujinama), įvertinant per praėjusius kalendorinius metus papildomai įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių.

Pateikiamas teisininko komentaras yra bendrojo pobūdžio ir negali būti traktuojamas kaip individuali teisinė konsultacija. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu aleksandras.kovalevskis@justicion.lt