Anot šiai darbo grupei priklausančio miesto Tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininko Arvydo Cesiulio, ar visai atsisakyti esamos tvarkos dar nesutarta, tačiau idėja išskaidyti mokesčius už vaikų ugdymą ir maitinimą vertinama palankiai.

"Jeigu šiam projektui bus pritarta, tuomet ugdymo kaštai liks Savivaldybės, o maisto produktų pirkimas bei patiekalų gaminimas - tėvų žinioje", - sakė A. Cesiulis.

Naujoji tvarka, kuri galbūt įsigalios nuo šių metų rugsėjo, nereikalaus tėvų mokėti už maisto produktus, jei jų atžala tuo metu nelanko ugdymo įstaigos.

"Už nesuvalgytą kotletą mokėti nereikėtų", - tikino politikas.

Tačiau kas mėnesį vis tiek tektų mokėti 15 eurų už maisto gaminimą.

Posėdžio metu buvo pateiktas pasiūlymas sudaryti bandomąsias grupes: vienos ugdymo įstaigos veiktų pagal nuo 2015-ųjų rugsėjo galiojančią tvarką, o kitos - pagal naują projektą.

Dabartinei tvarkai besipriešinančio ir per 2 000 juos palaikančių klaipėdiečių parašų surinkusio Vakarų Lietuvos tėvų forumo atstovė Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili naujos tvarkos projektą vertino palankiai ir vadino jį "visai neblogu".

"Tai - nauja siūloma tvarka, kuri tėvams leistų patiems išlaikyti virtuvę. Fiksuota įmokos dalis būtų skiriama patiekalų gaminimui (į šią dalį taip pat įeitų virėjų atlyginimai) bei kintamoji dalis - už maisto produktus", - sakė ji.

Paprastai tariant, jeigu vaikas ugdymo įstaigos nelanko, tėvai nemoka pinigų už nesunaudotus maisto produktus, tačiau vis tiek moka virėjoms už darbą.

Įvedus šią tvarką, kuri būtų nauja ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje, mėnesinis mokestis už darželį padidėtų maždaug 1,25 euro. Tačiau kol kas tai - tik preliminarūs skaičiavimai.

Informacija

Ištraukos iš siūlomo tvarkos aprašo projekto.

Tėvai turi teisę pasirinkti dienos maitinimų skaičių ir jį keisti ne dažniau kaip 2 kartus per metus - nuo rugsėjo 1 d. ir nuo sausio 1 d.

Parinkus mažesnį dienos maitinimų skaičių atlyginimas už maisto produktus proporcingai mažinamas pagal nustatytus paros maisto raciono kaloringumo procentus suskaičiuotą pusryčių, priešpiečių, pietų, pavakarių ir vakarienės arba kitokių maitinimų, numatytų valgiaraščiuose, kainą, kuri nustatoma įstaigos vadovo įsakymu.

Atlyginimas už patiekalų gamybą mokamas visais atvejais, taip pat ir tada, jeigu tėvai vaikui parinko mažesnį dienos maitinimų skaičių.

Tėvai, sudarę mokymo sutartis dėl 4 valandų trukmės per dieną ugdymo (nuo 8 iki 12 val. arba nuo 13 iki 17 val.), gali pasirinkti, ar vaikas bus maitinamas. Tėvai, atsisakę teikiamos maitinimo paslaugos vaikams, kurių ugdymas trunka 4 valandas per dieną, atlyginimo už vaiko išlaikymą nemoka.

Adaptaciniu laikotarpiu, kuris gali būti taikomas naujai priimtiems vaikams ne ilgiau kaip vieną mėnesį, jeigu vaikas būna įstaigoje mažiau negu 4 valandas per dieną ir tėvai pageidavo, kad vaikas nebūtų maitinamas, mokestis už maisto produktus nemokamas.

Naujai priimtiems vaikams atlyginimas už patiekalų gamybą skaičiuojamas proporcingai lankytam dienų skaičiui nuo pirmos lankymo dienos. Išvykstantiems vaikams atlyginimas už patiekalų gamybą skaičiuojamas iki išvykimo dienos.

Kai vaikas nelanko įstaigos, atlyginimas už maisto produktus yra nemokamas.

Kai įstaiga nevykdo ugdymo proceso, atlyginimas už vaiko išlaikymą už tas dienas yra nemokamas.

Atlyginimas už vaiko išlaikymą tėvų prašymu mažinamas 50 proc., jeigu šeima augina tris ir daugiau vaikų, kai du arba daugiau šeimos vaikų lanko bendrojo ar ikimokyklinio ugdymo įstaigą; vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių; abu tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai arba universitetų, kolegijų nuolatinių studijų studentai; yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susidariusių aplinkybių.

Atlyginimas už vaiko išlaikymą nemokamas, jeigu šeima gauna socialinę paramą; vaikas auga socialinės rizikos šeimoje.

Ankstesniais metais nepanaudoti lėšų likučiai už vaiko išlaikymą, suderinus su įstaigos Taryba, naudojami kreditiniams įsiskolinimams apmokėti bei kitoms išlaidoms, susijusioms su vaiko priežiūra ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, padengti.

Atlyginimas už dalinį vaiko išlaikymą įstaigoje mokamas už einamąjį mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos, o gruodį - iki 20 d.

Tėvai, kai jų vaikas laikinai vasarą lanko kitą įstaigą, atlyginimą už vaiko išlaikymą sumoka iš anksto už visas dienas, nurodytas jų pateiktame prašyme.

Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas atlyginimas už vaiko išlaikymą, įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti mokymo sutartį.

Tėvai vaiką aprūpina tik individualiomis mokymosi priemonėmis teisės aktų nustatyta tvarka.