Chemijos ir matematikos užsiėmimus Kaune rengiančios neformalaus ugdymo mokyklos vadovas Vladimiras Orlovas teigė sulaukęs pranešimo apie nutrauktą sutartį dėl aparatūros nuomos: „Mes šiaip ne taip susitarėme dėl ilgalaikės aparatūros nuomos. Iš šių metų krepšelio planavome pradėti mokėti ir per kelerius metus išsimokėti. Pasklidus žiniai apie ministrės pakeistą nuomonę, jau gavau laišką iš bendrovės su pasiūlymu nutraukti sutartį, nes visiškai neaišku, kaip toliau vyks finansavimas. Deja, bet lazerio vaikų užsiėmimuose neturėsime.“

Šią savaitę švietimo ir mokslo ministrė pranešė, kad 6 mln. eurai, kurie buvo pažadėti streikavusiems mokytojams jų algoms didinti, nuo balandžio bus paimti iš popamokinei veiklai numatyto krepšelio. Tuo metu lėšos vaikų būreliams apmokėti esą bus kompensuotos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Neformaliojo švietimo krepšeliui finansuoti 2016 metais iš valstybės biudžeto buvo numatyta skirti 9,7 mln. eurų.