Kaip skelbia Valstybinis studijų fondas (VSF), pavasario semestrą studentams bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos: studijų kainai sumokėti (paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies), gyvenimo išlaidoms padengti (iki 1,9 tūkst. eurų per metus), taip pat paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (iki 2280 eurų per metus).

Į paskolą su valstybės garantija gali pretenduoti bakalauro, vientisųjų, magistro, doktorantūros bei laipsnio nesuteikiančių studijų programų studentai.

Studijų metu palūkanos už studentą gali būti apmokamos iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja VSF. Sustabdžius studijas ar akademinių atostogų metu palūkanas mokėti privalo pats paskolos gavėjas.

Remiantis VSF informacija, paskolos su valstybės garantija grąžinimo pradžia - metai po studijų baigimo ar nutraukimo, o paskolos grąžinimo trukmė - 15 metų. Grąžinant paskolą anksčiau laiko netaikomi jokie papildomi mokesčiai ar baudos.

Paskolos grąžinamos linijiniu metodu. Taikant šį metodą, paskolos palūkanos skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos.

Prasidėjus paskolos grąžinimo laikotarpiui leidžiama atidėti paskolos grąžinimą - paskolos gavėjas pirmiausiai privalo tartis su banku, primena VSF. Nepavykus susitarti dėl paskolos grąžinimo atidėjimo su banku, paskolos gavėjas, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui paskutinius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 proc. didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (ne daugiau kaip 183 eurai, nes valstybės remiamų pajamų dydis šiuo metu yra 122 eurai), gali kreiptis į VSF.

Studentai dėl naujos paskolos gali kreiptis kiekvienais mokslo metais. Planuojama, kad studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašai bus paskelbti balandžio 3 d.