Iš 29 tūkstančių 941 studijuoti pakviesto asmens, studijų sutartis pasirašė ir nuo rugsėjo pradėti studijuoti ketina 28 tūkstančiai 154. Dėl įvairių priežasčių studijuoti atsisakė apie 1787 pakviestuosius – tai sudaro apie 6 proc. įstojusiųjų. Pasak Aloyzo Pažėros, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) valdybos pirmininko, panašus atsisakiusiųjų studijuoti skaičius buvo ir ankstesniais metais.

Nenori studijuoti matematikos ir informatikos VPU

111. Tiek laisvų valstybės finansuojamų vietų liko Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU) matematikos ir informatikos studijų programoje. Dieninėje fizikos ir taikomosios kompiuterijos studijų programoje likę 43 valstybės finansuojamos vietos, 21 laisva vieta liko chemijos programoje. Stojančiųjų nesuviliojo ir humanitarinės ar socialinės VPU studijų programos – 10 vietų liko lietuvių filologijoje, 30 – vokiečių filologijoje, 14 – edukologijoje, 10 - socialinėje pedagogikoje. Dar daugiau laisvų vietų liko vakarinėse arba neakivaizdinėse mokomose VPU studijų programose.

„Jau keleri metai fizinių mokslų studijų programos menkai pasirenkamos. Čia ne tik mūsų, bet ir daugelio aukštųjų ir net europinė problema“, - DELFI sakė VPU Priėmimo komisijos pirmininkė Gema Kudabienė. Ji sakė, kad nors pernai buvo juntamas didesnis susidomėjimas fiziniais mokslais, šįmet jis vėl atslūgo.

Tačiau, pasak priėmimo komisijos pirmininkės, pageidaujančių stoti į minėtas studijų programas yra. Tik jie esą prioritetu renkasi kitas programas, o minėtas specialybes įrašo už pirmųjų pasirinktų programų dešimtuko ribos. G. Kudabienė jau nesitiki, kad matematikos ir informatikos studijų programoje šįmet bus užpildytos visos 111 vietų. Dėl to rugpjūčio pabaigoje bus rengiamas ir trečiasis papildomo priėmimo etapas.

Paklausta, ar kai kurių programų studijų vietų skaičiaus nereikėtų mažinti, G. Kudabienė aiškino, kad vėliau prarastas vietas būtų sunku atgauti. Tačiau skaičius ir kvotas kitiems metams esą reiks peržiūrėti.

VPU atstovė neigė, kad papildomo priėmimo metu įstoja gerokai mažesnius balus nei jau įstojusieji turintys studentai. Čia, pasak jos, stoja turintys neblogus balus, tačiau neįstoję į kitus universitetus.

VGTU: bedarbių neruošiame

Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) daugiausia laisvų liko valstybės nefinansuojamų vietų. Po 19 studentų numatoma priimti į mechanikos ir pramonės inžinerijų mokamas programas, 15 – į transporto inžineriją. Valstybės finansuojamose programose po 19 laisvų vietų liko technomatematikos ir pramonės inžinerijos studijų programose, 18 – inžinerinėje informatikoje.

„Šįmet pas mus stojo geriausiai, mūsų populiarumas pakilo dukart. Palyginti su kitais metais, šįmet priėmėme daugiausiai – ankstesniais metais likdavo daugiau vietų. Čia techniškosios studijų programos – mes neruošiame bedarbių, kaip tai daroma teisėje, ekonomikoje, vadyboje. Čia stoja norintys visą gyvenimą turėti darbo“, - DELFI aiškino VGTU Priėmimo komisijos atsakingasis sekretorius Romualdas Kliukas.

Kauno technologijos universitete (KTU) valstybės finansuojamose programose daugiausia laisvų vietų (iki 20) liko tekstilės dizaino ir technologijų, medžiagų mokslo, polimerinių gaminių dizaino ir technologijos, mechanikos inžinerijos, eksporto inžinerijos, taikomosios matematikos studijų programose. 18 neužpildytų vietų liko statybos inžinerijos studijų programoje Panevėžyje.

Vilniaus universitetas (VU) papildomą priėmimą rengia tik į geologijos studijų programą. Po bendrojo priėmimo čia liko 8 laisvos vietos į valstybės finansuojamas vietas ir 5 į mokamas vietas. „Į tokias studijų programas kaip geologija, hidrogeologija reikia tik to norinčio žmogaus. Mat čia reikia važinėti su palapinėmis, tyrinėti gruntus – ne kiekvienas „šimtukininkas“ tam ryšis“, - aiškino VU Priėmimo skyriaus vedėjas A. Pažėra.

Vytauto Didžiojo universitetas papildomai priims į būrį dieninių ir neakivaizdinių studijų programų. Čia daugiausia vietų liko mokamose programose, tačiau nesurinkta pakankamai studentų ir į valstybės finansuojamas vokiečių filologijos, katalikų teologijos, krikščioniškosios pedagogikos, verslo ir taikomosios informatikos, matematikos ir jos taikymo, energetikos fizikos specialybes. Daugiausia – 30 – mokamų laisvų vietų laukia verslo ir taikomosios informatikos studijų programoje.

Dalis aukštųjų papildomo priėmimo nerengs

Po 10-50 vietų liko įvairiose mokamose ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studijų programose. Čia pretendentai į bakalauro studijas, kurių konkursinis balas lygus 12 ar aukštesnis, bus priimami be konkurso.

Lietuvos žemės ūkio universitetas papildomai priims tik į valstybės finansuojamas programas. Daugiausia – 21 – laisva studijų vieta laukia žemės ūkio produktų laikymo ir perdirbimo inžinerijos, 20 - žemės ūkio produktų gamybos inžinerijos programose.

Po 5-15 vietų liko kai kuriose Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos studijų programose.

Kauno medicinos universitete (KMU) išsiskiria tik mokama neakivaizdinė slaugos programa. Į ją bus priimta 14 studentų. Valstybės finansuojamose dieninėse studijų programose teliko 8 laisvos vietos. Laisvų vietų neliko ir papildomas priėmimas nevyks Vilniaus dailės akademijoje, Mykolo Romerio universitete, Lietuvos kūno kultūros akademijoje, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, po keletą vietų teliko kai kuriose Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų programose. Ne ką tegali pasiūlyti ir Klaipėdos universitetas. Čia užimtos beveik visos valstybės finansuojamos vietos, po keletą studentų kviečiama užimti mokamas vietas.

Šiaulių universitetas daugiausia – po 10 studentų – papildomai pasiryžęs priimti į valstybės finansuojamas dienines informatikos ir informatikos inžinerijos specialybes. Į didžiulį būrį kitų mokamų ir valstybės finansuojamų studijų programų numatoma priimti mažiau nei po 10 studentų.

Norit užimti valstybės nefinansuojamas vietas, reikia už semestrą mokėti nuo poros iki keliolikos tūkstančių litų.