Triukšmadarių paradas Vilniuje prasidėjo nuo 22 val. Vienas po kito ateinantys susierzinusių žmonių pranešimai bylojo, jog ne visiems ramybės metas yra suprantamas. Įvairiausių stilių muzika senyvo amžiaus žmonėms nevirto lopšine, o riksmai, trenksmai ir keiksmai jų nenuramino.

Pirmasis policijos vizito sulaukė Vytenio g. 31 namo gyventojas. Akivaizdžiai apsvaigęs jaunuolis, kartu su tokios pačios būsenos draugu, įtikinėjo pareigūnus, kad stipriai tikrai netriukšmavo, o ir jų balius jau baigėsi.

Butą besinuomojantis vyrukas pripažino, kad ne pirmą kartą yra policijos raminamas, tai paliudijo ir pranešėjai – susierzinę senyvo amžiaus kaimynai. Pareigūnai užsirašė jaunuolio duomenis, liepė nebetriukšmauti ir išvyko raminti eilėje laukiančių ramybės drumstėjų.

Apie 22.30 val. policija gavo pranešimą, kad Skorblų g. šalia esančiame bute labai triukšmaujama. Atvykę pareigūnai jokio garso negirdėjo, todėl paskambino pranešėjai tam, kad paaiškintų, kur girdisi muzikos garsai. Deja, pati pranešėja buvo apsvaigusi ir nesuprato, iš kur garsas sklinda, bet žinojo, kad jis kažkur yra. Visgi pareigūnai nieko neišgirdo, todėl nuvyko sudrausminti kitus piliečius.

Kitas naktinėtojas policijos vizito sulaukė Vyšnių gatvėje esančiame name. Pareigūnai vos įžengę į laiptinę išgirdo, kad stipriai trukdoma žmonėms ilsėtis. Duris atidaręs akivaizdžiai neblaivus vyras pareigūnams aiškino, kad tiesiog nemoka išjungti kompiuterio ir paprašė jam padėti.

Pasirodo, kad užmigęs draugas įjungė muziką, o jis nežino, kaip tai sugėrovas padarė. Pareigūnai ir šiam, situacijoje nebesiorientuojančiam, piliečiui ištiesė pagalbos ranką ir išjungė kompiuterį.

Apie 2 val. pareigūnai vyko raminti į Savanorių pr. ir į Kauno g. muzikos garsiai besiklausančių piliečių. Abiejose vietose supratingi vyrai atsiprašė, jų duomenys taip pat buvo užsirašyti.

Ir vėl „Metelica“

Naktiniame sostinės klube „Metelica“ pareigūnai lankosi dažnai, čia muštynės su apsaugos darbuotojais jau tapo kasdienybe.

Apie 4 val. buvo gautas pranešimas, kad Vokiečių g. esančiame naktiniame klube mušasi žmonės. Atvykę pareigūnai pastebėjo, kad konflikto metu buvo daužomi ne tik žmonių veidai, bet ir stiklai. Pasirodo, kad konfliktas įvyko tarp apsaugos darbuotojų ir klientų.

Įvykyje dalyvavusi moteris tikino, kad apsaugos darbuotai sukėlė konfliktą, stūmė jos draugą į stiklą ir jį sudaužė. Visgi tai tik vienos pusės pasakojimas. Naktinio klubo darbuotojai tikino, kad norėjo išprašyti žmogų, o šis ir pradėjo konfliktuoti. Abi pusės nusprendė rašyti pareiškimus.

Nemokamas šou Žirmūnuose

Paryčiais pareigūnai vyko į „Laimos Smuklę“, esančią Žirmūnų g. 68. Vyresniosios kartos lankytiną vietą apgaubė neaiškūs, blaiviam žmogui nesuprantami dalykai. Buvo pranešta, kad neaiškiomis aplinkybėmis buvo sumuštas vyras, kuris neteko sąmonės. Po trumpos pertraukėlės vyras atsibudo ir papasakojo, kad čia viskas aišku, nors niekas iš tikro buvo neaišku.

Anot sužaloto vyro, apsaugos darbuotojai muša klientus, bet ar jį mušė, irgi neaišku. Pareigūnai iškvietė nelaimėliui medikus, nes šis skundėsi, kad svaigsta galva. Tačiau atvažiavus pagalbai vyras persigalvojo ir nusprendė, kad jam viskas gerai. O tada ir prasidėjo tikrasis šou.

Neva sumuštam vyriškiui pritrūko dėmesio, todėl nusprendė, kad vis dėlto blogai jaučiasi. Vyras parkrito ant žemės ir pradėjo kratytis, išgertuvių draugas taip pat prisijungė prie vaidinimo, šaukė „nemirk, laikykis“. Dėl tokio spektaklio medikai vėl buvo iškviesti.

Ant žemės gulinčiam vyrukui pasidarė šalta, o ir pamatė, kad dėmesio vis tiek nesulaukia, tai atsistojo, pasakė savo draugui, jog šalta ant tos žemės ir kad važiuoja namo.

Tačiau tuo viskas nepasibaigė. Pamatęs medikus vyras vėl įsijautė į vaidmenį ir pradėjo spektaklio antrąją dalį. Pareigūnams teko vėl jį raminti.

Nakvynės namai – „Maxima“

Ankstų rytą, pareigūnų darbo pamainai einant į pabaigą, Mindaugo g. esančio prekybos centro „Maxima“ apsaugos darbuotojai iškvietė pareigūnus. Pasirodo, kad neblaivūs užsieniečiai (ispanė ir anglas) parduotuvėje buvo nepageidaujami, o ir ne veltui.

Pranešėjai pasakojo, kad apie valandą laiko aplinkoj nesiorientuojanti pora „Maximoje“ jautėsi kaip nakvynės namuose – vėmė kur norėjo, gulėjo irgi kur norėjo.

Pareigūnai klausė jaunuolių, kur gyvena, kokie jų vardai, bet atsakymų nesulaukė. Mergina vis klausinėjo savo vaikino, kur jos telefonas, striukė ir namai, bet jis tiek pat žinojo, kiek ir ji.

Buvo nuspręsta užsieniečius nuvežti į komisariatą. Pareigūnai daug kartų jiems aiškino, dėl ko ir kur yra, tačiau net savo vardus pamiršę jaunuoliai, atrodo, ir anglų kalbos nebesuprato. Todėl pareigūnai nusprendė juos palaikyti komisariate tol, kol jų atmintis sugrįš.