Gauta informacija

Policiją pasiekia pati įvairiausi informacija apie padarytus, daromus ar dar tik planuojamus nusikaltimus. Šįkart tokia informacija pasiekė Vilniaus miesto 2-ojo policijos komisariato pareigūnus. Ji skambėjo grėsmingai. Vilniaus pakraštyje gyvenantis vyras turi didelį kiekį narkotikų ir ginklų.

Informacija abejoti nebuvo pagrindo. Juolab, kad policija jau tyrė šio vyro nusiklatimus ir už tai jis buvo pasiųstas už grotų. Kaip tik netrukus turi įsigalioti teismo nuosprendis.

Pareigūnai nusprendė nedelsti. Nusikaltėlis galėjo bet kada parduoti ar paslėpti ginklus ir narkotikus. Buvo suburta grupė ir nedelsiant pradėta planuoti sulaikymo operaciją.

Nuotr. aut. Vidmantas Balkūnas

Operacijos planavimas

Pagal turimą pirminę informaciją, nusikaltėlis nebuvo labai stabilios psichikos, galimas daiktas ir pats vartojo narkotikus. Sodybos aplinką fiksavo apsaugos kamerų sistema, o jis pats dažnai sėdėdavo prie monitoriaus, kuriame buvo tiesiogiai transliuojamas kiemo vaizdas. Nepastebėtiems prie namo prisiartinti buvo neįmanoma.
Nuspręsta, kad saugiausia nusikaltėlį sulaikyti išvažiavusį iš namų. Tam bus imituojamas eilinis policijos patrulio patikrinimas ir jo metu tyliai uždėti antrankiai.

Tada seks antras operacijos etapas – namo šturmas. Jis nebus lengvas, nes kiemą saugo kovinis šuo, o viduje greičiausiai bus bendrininkas, kuris gali sunaikinti narkotikus ir taip padėti išvengti atsakomybės. Visas darbas turi būti atliktas kruopščiai ir tiksliai.

Operacijos pradžia

Tie, kurie nors kartą planavo arba dalyvavo panašiose operacijose puikiai žino, kad praktiškai neįmanoma visko nuspėti ir suplanuoti. Beveik visuomet tenka nukrypti nuo plano arba jo detalių ir improvizuoti. Kartais tai būna į gerą, o kartais – nelabai.

Į sulaikymo operaciją buvo pakviesti mobiliosios kuopos pareigūnai. Jie turėjo tapti pagrindine smogiamąja jėga tiek sulaikant pagrindinį nusikaltėlį, tiek įsiveržiant į namą.

Netrukus visos pajėgos išsisklaidė ir išsidėstė savo pozicijose netoli nusikaltėlio namų. Vieni pareigūnai sekė sodybos prieigas, o kiti – buvo pasiruošę blokuoti jo galimus važiavimo kelius.

Nuotr. aut. Vidmantas Balkūnas

Planas keičiasi

Netoli pagrindinio kelio, bet taip, kad nesimatytų į kalną kylantiems vairuotojams, stovi policijos mikroautobusas. Jame – trys mobiliosios kuopos pareigūnai. Vyrai gludina sulaikymo detales. Dėliojami paskutiniai taškai ant I, kuris iš jų stabdys ir kaip duos ženklą kitiems, jeigu iškiltų kokios problemos ar vairuotojas sugalvotų priešintis.

Pareigūnų tikslas – kuo tyliau, greičiau ir saugiau sulaikyti nusikaltėlį ir pereiti prie antrosios operacijos dallies.
Netrukus per raciją pasigirdo šnypščiantis balsas „Objektas išvažiuoja“. Veiksmas prasidėjo.

Tačiau vos prasidėjus operacijai keičiasi ir jos planas. Pagrindinis operacijos taikinys, kurį reikia sustabdyti ir sulaikyti, pasuko kitu negu tikėtąsi keliu. Jis važiuoja ne policijos mikroautobuso link, bet tolyn nuo jo. Plano keitimą tenka apsvarstyti spaudžiant greičio pedalą ir bandant prisivyti reikiamą automobilį. Kol kas jo nematyti, tik balsas per radijo stotį praneša kurlink juda nusikaltėlis.

Sulaikymas degalinėje

Automatais ginkluotų pareigūnų ekipažas dideliu greičiu, bet be švyturėlių lekia siaura miesto pakraščio gatvele. Reikia tyliai prisivyti ne ten nusukusį ginkluotą narkotikų prekeivį ir jį sulaikyti. Taip, kad jis nesuprastų kas ir kaip įvyko.

Netrukus per raciją pranešama, kad „Mercedes“ įsuko į degalinę. Vairuotojas turbūt pils kurą. Labai gerai. Vyriškis išlips iš automobilio ir beveik neturės galimybių pabėgti.

Policininkai sulėtina greitį ir ramiai, lyg atvažiavę pirkti kavos, pasistato automobilį šalia įtariamojo, kuris jau pila dyzelį ir nė nenutuokia, kad netrukus įvyks.

Dar akimirka, atsidaro mikroautobuso durys ir vairuotojas su užlaužtomis rankomis veidu įsiremia į savo automobilio bagažinę. Dedami antrankiai. Dar po keleto sekundžių atsipeikėja degalinės klientai ir visi tik dabar bando įjungti filmavimo rėžimą savo mobiliuosiuose telefonuose.

Maža gudrybė

Pirmoji operacijos dalis praėjo daug sklandžiau negu tikėtasi. Sulaikomas nusikaltėlis neturėjo galimybės sprukti ar priešintis. Šįkart plano pasikeitimas išėjo tik į naudą. Dabar laukia ne ką mažiau sudėtingas etapas – įsiveržti į namą, kurio aplinką stebi vaizdo kameros, jo kiemą saugo kovinis šuo, o viduje galintis būti bendrininkas gali bet kada sunaikinti įkalčius.

Mobiliosios kuopos vyrai dedasi šarvines liemenes, patikrina ir užtaiso ginklus. Per ateinantį pusvalandį gali daug kas nutikti. Todėl svarbu būti viskam pasiruošus.

Kol vieni pareigūnai sodino sulaikytąjį į mašiną, kiti sugalvojo mažą gudrybę, kuri jiems padės nepastebėtiems prisiartinti prie šturmuojamo namo.

Netrukus dalis šturmo grupės ir 2-ojo policijos komisariato pareigūnas persėdo į sulaikytojo „Mercedes“. Taip bus galima nesukeliant įtarimo privažiuoti prie pat pastato ir iškart pradėti šturmą.

Nuotr. aut. Vidmantas Balkūnas

Kovinis šuo

Stipriai nusėdęs automobilis pajudėjo namo link, kuriame laikomi narkotikai ir ginklai. Kiek toliau už jo – policijos mikroautobusas su kitais pareigūnas.

„Mercedes“ stabtelėjo prie įvažiavimo į kiemą. Vartai uždaryti. Civiliai vilkintis pareigūnas nunarinęs galvą eina jų atidaryti. Ir netrukus supranta, kad planas ir vėl keičiasi. Vartai užrakinti, tad privažiuoti prie pat durų nepastebėtiems nepavyks. Maža to – kieme laksto palaidas kovinis šuo. Jis neloja, bet aiškiai rodo susidomėjimą nekviestais svečiais.

Laiko galvoti nėra. Privažiavę prie vartų policininkai pateko į kamerų apžvalgos zoną ir dabar bet koks jų delsimas tik didina laiką per kurį galima sunaikinti įkalčius. Tenka improvizuoti.

Per vielinę tvorą dujomis purškiamas šuo. Kažkas pasiūlo nerizikuoti ir iškart jį nušauti, bet kolega perkalba – gyvūnas nekaltas.

Pabandom su dujom. Gal pavyks. Rizikuodamas būti sukandžiotas pirmasis šturmo komandos pareigūnas sutinka ir nieko nelaukdamas su visa ginkluote tiesiog liuokteli per kone dvimetrinius vartus.

Nuotr. aut. Vidmantas Balkūnas

Dūžta langai

Šuo, gavęs dujų dozę, be garso purtosi, bet nepanašu, kad jį jos būtų rimčiau paveikę. Jis vejasi priekyje bėgantį pareigūną. Tyliai tikslo link bėgantis šuo visada yra pavojingiausias. Kolega vėl paleidžia kelias čiurkšles gyvūnui į akis. Panašu, kad dujos vis dėlto jo neveikia.

Šuo per tą laiką pareigūnų neužpuolė, todėl netrukus į jį nebekreipiama dėmesio. Dabar tikslas – kuo greičiau patekti į namo vidų. Kelios akimirkos bandant atidaryti duris. Beviltiška – jos užrakintos. Ir vėl delsti negalima.

Dar akimirka ir vienas iš pareigūnų atsiduria šalia lango. Griebia pirmą po ranka pasitaikiusį pagalį ir juo daužia stiklą. Dar viena sekundė sugaištama nuo palangės nustumti stiklus. Lipant į vidų nori nenori teks į ją remtis keliais, o juos susipjaustyti mažiausiai norisi.

Vaidina mirštantį

Toliau veiksmas vyksta akimirksniu. Vienas pareigūnas jau viduje, girdisi riksmai „Policija! Ant žemės! Policija! Visiems ant žemės!“. Dar nebaigus ištarti frazės iki galo antrasis pareigūnas irgi atsiduria šalia kolegos. Viena po kitos tikrinamos patalpos ir kambariai. Tuščia. Šį kartą nieko nėra. Tik ant stalo guli narkotikai, švirkštai ir svarstyklės.

Į kiemą įvežamas sulaikytasis. Dar degalinėje prasidėjęs jo širdies problemų spektaklis vis dar nesibaigia. Vyriškis vaidina, kad miršta ir jį reikia gelbėti. Pareigūnai neturi jokio kito pasirinkimo tik iškviesti greitąją medicininę pagalbą, kad jį apžiūrėtų. Kitu atveju jis gali apskųsti policijos veiksmus.

Medikai netrukus atvyksta ir po tyrimų pasako, kad jokių sutrikimų nėra. Vyras simuliuoja. Bet tai jam jau nebepadės.

Nuotr. aut. Vidmantas Balkūnas

Surandami ginklai ir narkotikai

Sulaikytojo namuose ir mašinoje atliekama krata. Automobilio bagažinėje pareigūnai aptiko medžiaginę juodą kaukę, golfo lazdą, mačetę ir medinę lazdą. Namuose jų laukė skirtingose vietose paslėpta beveik pusė kilogramo „žolės“, apie 100 g amfetamino ir 5 ginklai.

Tiesa, teigti, kad čia narkotikai, bus galima tik po ekspertizės.

Taip sėkmingai baigėsi Vilniaus miesto 2-ojo policijos komisariato ir mobiliosios kuopos pareigūnų operacija. Narkotikai ir ginklai pateko į pareigūnų rankas. Praeis dar kelios valandos, kol bus užpildyti visi reikiami dokumentai, aprašyti įkalčiai ir tik tada vyrai galės ramiai išsiskirstyti. Iki kitos dienos operacijos. Tokia pareigūnų kasdienybė, apie kurią jie dažnai negali papasakoti net savo artimiausiems žmonėms.