Jokios sienos tarp vandenynų neegzistuoja. Skirtingi vandenynai Žemėje yra ne kažkokia objektyvi tiesa, o geografų sugalvotas skirstymas. Jis turi savo funkciją, bet ką sugalvojo žmogus, žmogus gali ir pakeisti.

„National Geographic“ pasaulį tyrinėja nuo 1915 metų ir visą šį laiką iki dabar kalbėjo apie keturis vandenynus – Atlanto, Ramiojo, Indijos ir Arkties. Po ilgų mokslinių diskusijų, straipsnių ir ginčų dabar „National Geographic“ paskelbė apie penktąjį Žemės vandenyną – Pietų.

Pietų vandenynas kaip žiedas supa Antarktidą. Jis yra šaltas, ne toks sūrus, bet vis tiek pilnas gyvybės. Į jį patenka buvusios Indijos, Atlanto ir Ramiojo vandenyno dalys. Tik kodėl buvo priimtas sprendimas taip pavadinti šį Pasaulio vandenyno gabalėlį?

Pripažinta: egzistuoja Pietų vandenynas.

Pagrindinė motyvacija paskelbti šiuos vandenis penktuoju vandenynu – aplinkosauga. Pietų vandenynas turi keletą unikalių savybių. Pavyzdžiui, jo temperatūra ir sūrumas yra nulemti Vakarų Vėjų srovės, kuri tarsi brėžia Pietų vandenyno ribas.

Dabar apie Pietų vandenyną bus galima kalbėti kaip apie visai atskirą regioną. Ir tai pabrėš jam būdingas problemas. Tai, kas dabar būtų vadinama „Atlanto, Indijos ir Ramiojo vandenynų pietūs“ dabar yra tiesiog Pietų vandenynas. Ir moksliniuose darbuose Pietų vandenynas ir jo pokyčiai (pavyzdžiui, auganti temperatūra ir rūgštingumas) bus apibrėžiami atskirai.

Tai yra logiškas žingsnis. Šiaurės Atlantas ir Pietų vandenynas turi nemažai bendro, bet turi ir didelių skirtumų. Abu šie regionai turi savų aplinkosaugos problemų, bet jas tikriausiai bus lengviau nagrinėti atskirai. Net jei vaikai mokykloje dabar mokysis apie penkis, o ne keturis vandenynus.