Į įvykio vietą pirmiausia buvo iškviesti policijos pareigūnai, kurie surinko rastus kaulus ir perdavė seniūnui Drąsučiui Jelinskui. Kadangi atvertoje kapinių teritorijos dalyje nebuvo matoma ar žinoma esant kapų, nutarta identifikuoti kaulų radimo vietą, išsiaiškinti, koks yra palaikų skaičius ir palaidojimo laikotarpis. Tirta versija, ar slaptame kape galėjo būti palaidoti Lietuvos laisvės kovotojų palaikai.

Po nuvirtusiu medžiu aptikti žmonių palaikai. ignalina.lt nuotr.

Šalia išversto medžio šaknų rasti suaugusiojo ir vaiko kaulai bei nustatyta, kad akmenys, tarpusavyje jungti drėbtu moliu – tai buvusios koplyčios pamatų likučiai. Pašalinus dalį paviršiuje esančio grunto, tarp akmenų aptikti ir dar kelių asmenų pavieniai kaulai, tačiau kapo kontūro archeologai neaptiko, nors surado karsto apdailos vinį. Iš to daroma prielaida, kad palaikai turėjo būti palaidoti karstuose.

Atlikus tyrimą nustatyta, kad koplyčios aplinkoje galėjo būti palaidoti mažiausiai 7 asmenų palaikai (4 jų suaugę, apie 25 m. amžiaus, ir 3 skirtingo amžiaus vaikai). Palaikų skeletavimo laikas – daugiau nei 100 metų. Daroma išvada, kad kapai suardyti koplyčios pamatų įrengimo ar tvarkymo metu. Visi archeologų anksčiau ir vėliau surasti žmonių kaulai perduoti seniūnui palaidojimui. Archeologai rekomenduoja šioje vietoje nevykdyti grunto kasimo darbų, neįrenginėti naujų kapaviečių.

Išvartos duobė bus užpilta žeme, paviršius sutvarkytas, o koplyčios pamatų perimetras pažymėtas. Kaip sakė seniūnas D. Jelinskas, surasti palaikai bus palaidoti viename kape, o ant paminklo atsiras tai liudijantis užrašas.