aA
Penk­ta­die­nio va­ka­rą Nar­vai­šių kai­me, Plun­gės ra­jo­ne, ži­no­mi Lie­tu­vos vaiz­duo­ja­mo­jo me­no kū­rė­jai rin­ko­si į tri­jų die­nų ple­ne­rą, ku­rio tiks­las – pa­gar­biai pa­lai­do­ti sa­vo kū­ri­nius.
Meno kūrinių kapinės
Meno kūrinių kapinės
© Plungės žinios

At­si­ve­žę anks­tes­niais me­tais su­kur­tų dar­bų, jie juos ins­ta­lia­vo gam­to­je Nar­vai­šiuo­se vei­kian­čio­se Me­no kū­ri­nių ka­pi­nė­se. Šios ka­pi­nės įsteig­tos Kle­o­po drau­gi­jos ini­cia­ty­va, o jų su­ma­ny­to­jas ir pri­žiū­rė­to­jas yra me­ni­nin­kas, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos dok­to­ran­tas Juo­zas Lai­vys. Pro­jek­tą įgy­ven­di­na Plun­gė­je re­gist­ruo­ta Vie­šo­ji įstai­ga „Van­dens bokš­tas“, va­do­vau­ja­ma To­mo Da­ni­le­vi­čiaus, o re­mia Lie­tu­vos kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja per Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bą.

Su­si­rin­kę me­ni­nin­kai, prieš pa­ly­dė­da­mi kū­ri­nius į am­ži­no po­il­sio vie­tą, pas­ku­ti­nį kar­tą juos eks­po­na­vo ga­le­ri­jo­je „Pie­va“, o su­reng­tos eks­po­zi­ci­jos me­tu bu­vo ap­ta­ria­mi vi­si įma­no­mi bei įgy­ven­di­na­mi pa­lai­do­ji­mo ri­tu­a­lai. Me­ni­nin­kai da­li­jo­si pa­tir­ti­mi ir po­žiū­riais į per­so­na­li­nę kū­ry­bą.

Šie­met kū­ri­nius lai­do­jo bei at­si­svei­ki­ni­mo apei­go­se da­ly­va­vo Do­na­tas Jan­kaus­kas (Duo­nis), at­ga­be­nęs iš Vil­niaus net tri­jų met­rų skulp­tū­ri­nę kom­po­zi­ci­ją „Obe­lė­lė“. Min­dau­gas Lu­ko­šai­tis ro­dė ir ga­liau­siai už­ka­sė į kon­kre­čius pie­ši­nių cik­lus ne­pa­kliu­vu­sių es­ki­zu rin­ki­nį, o Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos gra­fi­kos ka­ted­ros dės­ty­to­jas Dai­nius Liš­ke­vi­čius ap­si­spren­dė at­si­svei­kin­ti su dar 1997 me­tais su­si­bū­ru­sios me­ni­nin­kų gru­pės DDD kū­ry­bi­ne veik­la. Ra­šy­to­ja ir me­ni­nin­kė Ais­tė Ki­sa­raus­kai­tė ieš­ko­jo vie­tos bū­si­mo kū­ri­nio pa­lai­do­ji­mui, o Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis pa­gar­biai su­de­gi­no ne­baig­to iš­drož­ti rū­pin­to­jė­lio iš juo­dalks­nio fi­gū­rą, ku­rios pe­le­nus vė­liau iš­bars­tė bū­si­mo van­dens tel­ki­nio dug­ne.

Pa­sak ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jo Juo­zo Lai­vio, me­no kū­ri­nių ka­pi­nės (MKK) – vi­sų pir­ma pa­slau­ga me­ni­nin­kams, by­lo­jan­ti apie kū­ri­nių per­tek­lių bei jo pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bes. To­kio po­bū­džio ini­cia­ty­va bent kol kas ne­tu­ri ana­lo­gų vi­sa­me pa­sau­ly­je, o sa­vo for­ma bei sta­tu­su ne­ga­li bū­ti ta­pa­ti­na­ma su mu­zie­ju­mi, pri­va­čia ko­lek­ci­ja ar il­ga­lai­ke pa­ro­da po at­vi­ru dan­gu­mi. Me­no kū­ri­nių ka­pi­nė­se vi­zu­a­lu­mo ne­daug, čia svar­biau­sia – ne kū­ri­nio ir žiū­ro­vo, bet me­ni­nin­ko ir jo kū­ri­nio san­ty­kis, ku­ris re­mia­si ele­men­ta­riu ti­kė­ji­mu kū­ri­nių pri­si­kė­li­mu.

Kal­bė­da­mas apie at­ei­ties pla­nus ka­pi­nių sar­gas ak­cen­ta­vo, kad šiuo me­tu vei­kian­čio­se Me­no kū­ri­nių ka­pi­nė­se iš­duo­ta pen­kio­li­ka pa­lai­do­ji­mo liu­di­ji­mų. At­ei­ty­je veik­lą pla­nuo­ja­ma tęs­ti pa­gal tei­kia­mos pa­slau­gos po­rei­kius. Šie­met nu­ma­ty­tas dar vie­nas pa­lai­do­ji­mas rug­sė­jo pra­džio­je, o ki­tų me­tų pa­va­sa­rį ti­ki­ma­si kū­ri­nių veik­lą pri­sta­ty­ti tarp­tau­ti­niu mas­tu Pran­cū­zi­jos sos­ti­nė­je.

„Plungės žinios“
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(5 žmonės įvertino)
4.0000

Kalėdomis jau padvelkė ir Telšiuose: atkeliavo pagrindinė miesto eglė (3)

Šiandien Telšių rajono keliais ir gatvėmis keliavo svarbus Kalėdų krovinys – į Telšių...

Rekonstrojama gatvė Plungėje sudomino archeologus: šiurpus radinys paskatino spėliones (2)

Rugsėjį Plungė­je, Paprūd­žio gatvė­je, bu­vo pra­dėti jos re­konst­ra­vi­mo dar­bai....

Viešasis transportas Telšiuose bus patogesnis: planuose – e. bilieto sistema, švieslentės stotelėse (2)

Telšiai turi ambicingų užmojų, kaip mieste paskatinti darnų judumą – artimiausiu metu ketinama...

Telšių rajono PSPC GMP skyrius perkeltas į naujas patalpas

Jau 2020 metų spalį Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Greitosios medicinos...

Mažeikiuose atidaroma atnaujinta „Norfa“

Antradienį, lapkričio mėn. 10 d., Mažeikiuose, Žemaitijos g. 72, atidaroma atnaujinta „Norfa“ .

Top naujienos

Septynių vaikų tėtis Vytautas atvirai apie šeimos kasdienybę ir mintis dėl aštuntojo vaiko: kantrybė ir galimybės nėra beribės (165)

Kol vienos šeimos svarsto, ar susilaukti antrojo ar trečiojo vaiko, Vytautas Salinis prie savo...

Mokslininkas palygino pirmąjį ir antrąjį karantinus: pasakė, kurioje vietoje padarėme klaidą (236)

„Euromonitor International“ duomenų mokslininkas, Prezidento Gitano Nausėdos suburtos Sveikatos...

Tapinas: Šimonytei vienu metu gali tekti gesinti gaisrus 5-6 ministerijose (143)

Darbą pradėjo naujasis Seimas, paaiškėjo kandidatų į ministrus pavardės. Tačiau...

Viena taisyklė, kaip tinkamai vartoti česnaką: organizmui – kone stebuklingas poveikis (71)

Turbūt daugeliui teko girdėti apie česnako naudą mūsų organizmams. Sako, kad vyraujant...

Akibrokštas KET pažeidėją nufilmavusiam vyrui: po trijų mėnesių policija pranešė „trūksta duomenų“ (91)

Prieš kelis mėnesius kovinio filmo verstą sceną Vilniaus gatvėse įamžinęs vyras tuojau apie...

Vienas kitą keičiantys ciklonai atneš nemalonius orų pokyčius (1)

Šiandien pirmoje dienos pusėje Lietuva trumpam pateks į aukštesnio slėgio lauko pakraštį, o...

Gabrieliaus Landsbergio laukia nelengvi metai, o Nausėdos – sunkūs sprendimai (496)

Tėvynės sąjungai -Lietuvos krikščionims demokratams ( TS-LKD ) laimėjus rinkimus ir su...

Gydytoja Babajan – apie vampyrišką procedūrą nuo senėjimo: jaunystės eliksyras slypi mūsų pačių kūne (63)

Viena iš klinikos „GK klinika“ steigėjų, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos...

Prieš išvyką į Kauną – Gudaičio tempiamo „Zenit“ pergalė prieš baskus su karštu Giedraičiu (9)

Pirmadienio vakarą Baskijoje sužaistos atidėtos Eurolygos trečiojo turo rungtynės, kuriose...

|Maža didelių žinių kaina