aA
Penk­ta­die­nio va­ka­rą Nar­vai­šių kai­me, Plun­gės ra­jo­ne, ži­no­mi Lie­tu­vos vaiz­duo­ja­mo­jo me­no kū­rė­jai rin­ko­si į tri­jų die­nų ple­ne­rą, ku­rio tiks­las – pa­gar­biai pa­lai­do­ti sa­vo kū­ri­nius.
Meno kūrinių kapinės
Meno kūrinių kapinės
© Plungės žinios

At­si­ve­žę anks­tes­niais me­tais su­kur­tų dar­bų, jie juos ins­ta­lia­vo gam­to­je Nar­vai­šiuo­se vei­kian­čio­se Me­no kū­ri­nių ka­pi­nė­se. Šios ka­pi­nės įsteig­tos Kle­o­po drau­gi­jos ini­cia­ty­va, o jų su­ma­ny­to­jas ir pri­žiū­rė­to­jas yra me­ni­nin­kas, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos dok­to­ran­tas Juo­zas Lai­vys. Pro­jek­tą įgy­ven­di­na Plun­gė­je re­gist­ruo­ta Vie­šo­ji įstai­ga „Van­dens bokš­tas“, va­do­vau­ja­ma To­mo Da­ni­le­vi­čiaus, o re­mia Lie­tu­vos kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja per Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bą.

Su­si­rin­kę me­ni­nin­kai, prieš pa­ly­dė­da­mi kū­ri­nius į am­ži­no po­il­sio vie­tą, pas­ku­ti­nį kar­tą juos eks­po­na­vo ga­le­ri­jo­je „Pie­va“, o su­reng­tos eks­po­zi­ci­jos me­tu bu­vo ap­ta­ria­mi vi­si įma­no­mi bei įgy­ven­di­na­mi pa­lai­do­ji­mo ri­tu­a­lai. Me­ni­nin­kai da­li­jo­si pa­tir­ti­mi ir po­žiū­riais į per­so­na­li­nę kū­ry­bą.

Šie­met kū­ri­nius lai­do­jo bei at­si­svei­ki­ni­mo apei­go­se da­ly­va­vo Do­na­tas Jan­kaus­kas (Duo­nis), at­ga­be­nęs iš Vil­niaus net tri­jų met­rų skulp­tū­ri­nę kom­po­zi­ci­ją „Obe­lė­lė“. Min­dau­gas Lu­ko­šai­tis ro­dė ir ga­liau­siai už­ka­sė į kon­kre­čius pie­ši­nių cik­lus ne­pa­kliu­vu­sių es­ki­zu rin­ki­nį, o Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos gra­fi­kos ka­ted­ros dės­ty­to­jas Dai­nius Liš­ke­vi­čius ap­si­spren­dė at­si­svei­kin­ti su dar 1997 me­tais su­si­bū­ru­sios me­ni­nin­kų gru­pės DDD kū­ry­bi­ne veik­la. Ra­šy­to­ja ir me­ni­nin­kė Ais­tė Ki­sa­raus­kai­tė ieš­ko­jo vie­tos bū­si­mo kū­ri­nio pa­lai­do­ji­mui, o Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis pa­gar­biai su­de­gi­no ne­baig­to iš­drož­ti rū­pin­to­jė­lio iš juo­dalks­nio fi­gū­rą, ku­rios pe­le­nus vė­liau iš­bars­tė bū­si­mo van­dens tel­ki­nio dug­ne.

Pa­sak ka­pi­nių pri­žiū­rė­to­jo Juo­zo Lai­vio, me­no kū­ri­nių ka­pi­nės (MKK) – vi­sų pir­ma pa­slau­ga me­ni­nin­kams, by­lo­jan­ti apie kū­ri­nių per­tek­lių bei jo pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bes. To­kio po­bū­džio ini­cia­ty­va bent kol kas ne­tu­ri ana­lo­gų vi­sa­me pa­sau­ly­je, o sa­vo for­ma bei sta­tu­su ne­ga­li bū­ti ta­pa­ti­na­ma su mu­zie­ju­mi, pri­va­čia ko­lek­ci­ja ar il­ga­lai­ke pa­ro­da po at­vi­ru dan­gu­mi. Me­no kū­ri­nių ka­pi­nė­se vi­zu­a­lu­mo ne­daug, čia svar­biau­sia – ne kū­ri­nio ir žiū­ro­vo, bet me­ni­nin­ko ir jo kū­ri­nio san­ty­kis, ku­ris re­mia­si ele­men­ta­riu ti­kė­ji­mu kū­ri­nių pri­si­kė­li­mu.

Kal­bė­da­mas apie at­ei­ties pla­nus ka­pi­nių sar­gas ak­cen­ta­vo, kad šiuo me­tu vei­kian­čio­se Me­no kū­ri­nių ka­pi­nė­se iš­duo­ta pen­kio­li­ka pa­lai­do­ji­mo liu­di­ji­mų. At­ei­ty­je veik­lą pla­nuo­ja­ma tęs­ti pa­gal tei­kia­mos pa­slau­gos po­rei­kius. Šie­met nu­ma­ty­tas dar vie­nas pa­lai­do­ji­mas rug­sė­jo pra­džio­je, o ki­tų me­tų pa­va­sa­rį ti­ki­ma­si kū­ri­nių veik­lą pri­sta­ty­ti tarp­tau­ti­niu mas­tu Pran­cū­zi­jos sos­ti­nė­je.

„Plungės žinios“
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(5 žmonės įvertino)
4.0000

Plungės rajonas skęsta tarp stambiagabaričių atliekų: tikina, kad tokių metų dar nebuvo (15)

Šito visą praėjusią ir šią savaites teiravosi į „Žemaičio“ redakciją skambinęs ne...

Dėl COVID-19 plitimo Plungės rajone uždraudžiami renginiai, susibūrimai, ligonių lankymas (20)

Nuo penktadienio vakaro Plungės rajone draudžiami renginiai ir susibūrimai bei ligonių lankymas,...

Plungės parke atkurtas vaismedžių sodas: derliumi žada dalintis su gyventojais (1)

Prasidėjus vasarai Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas, aprodydamas...

Telšiuose atidaryta pirmoji „Rimi“ tinklo parduotuvė (11)

Šiandien Žemaitijos sostinėje Telšiuose, adresu Plungės g. 4, atidaryta pirmoji šiame mieste...

Restauruotas neoromantinio stiliaus Rietavo bažnyčios interjeras (4)

Šių metų rugsėjo 25 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos paskirta...

Top naujienos

Prabilo apie pauzę nuo visuomeninio gyvenimo: kalba eina ne tik apie ilgesnes moksleivių atostogas papildyta 10:22 val. (6)

Premjeras Saulius Skvernelis ir sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga nuteikinėja...

Daliai žinomų parduotuvių COVID-19 pakabino spyną visam laikui: eisime į kitokius prekybos centrus (80)

Pandemija volu pervažiavo per prekybos centrus: dalis prekybininkų iki šiol skaičiuoja praradimus...

Neregėtas pasityčiojimas: tai, ką žinomas verslininkas padarė su medžiais, privertė aikčioti net patyrusius pareigūnus (617)

Gavo leidimus pagenėti medžius, bet paliko tik stuobrius. Tokia situacija susiklostė Lietuvoje...

Šapoka Seime: turime iš esmės šaldyti kitų išlaidų augimą pildoma (15)

Antradienį Seimo posėdyje finansų ministras Vilius Šapoka pateikia kitų metų valstybės...

Didžiausias pasaulyje atliktas tyrimas parodė, kas yra tikrieji koronaviruso „superplatintojai“ (104)

Naujo tyrimo, kuriame dalyvavo daugiau nei pusė milijono naujuoju koronavirusu SARS-CoV-2...

Cichanouskaja kreipėsi į jėgos struktūrų darbuotojus: liko penkios dienos (76)

Aliaksandro Lukašenkos varžovė prezidento rinkimuose Sviatlana Cichanouskaja jėgos struktūrų...

Dailius Dargis keliauja į Patreoną ir Delfi plius: kurs dokumentiką apie Lietuvos kriminalinį pasaulį

Kriminalinių knygų autorius Dailus Dargis imasi dokumentinių vaizdo pasakojimų apie šešėlinį...

Žiniasklaida: Kremlius su Sobčiak suderino „svarbiausius klausimus“, ji pasirinkta neatsitiktinai (87)

2018 metų Ksenijos Sobčiak prezidentinė kampanija buvo suderinta su Kremliumi, o pati tokia...

„Chimki“ Eurolygą kaltina dvigubais standartais: dabar turėtų leisti peržaisti ir rungtynes su „Žalgiriu“ (2)

Eurolygos organizacijai pirmadienį nusprendus patvirtinti naują COVID-19 situacijų protokolą,...

|Maža didelių žinių kaina