Kaune tas kainų padidėjimas – dar ženklesnis. Bet nespėta kauniečių bei miesto savivaldybės įmonės „Kauno vandenys“ klientų Kauno rajone pradžiuginti tokia „kalėdine dovana“ prieš metų sandūrą, todėl apsispręsta, jog didesnės eurų sumos už vandenį bus skaičiuojamos nuo vasario. Laukusieji „politinio sprendimo“, tegul ir formalaus, kai miesto taryba iš anksto tvirtina savivaldybės įmonių tiekiamų paslaugų naujus tarifus, ir patikėję, kad iki naujų savivaldos rinkimų (kovo 5-osios) vandens kainos nebus didinamos, pasirodo, apsigavo. Vanduo ir nuotekų tvarkymas jau pabrango būtent nuo vasario 1-osios.

Ir savivaldybės taryba čia – „ne prie ko“?

Pažymėtina, jog „Kauno vandenų“ bendrovės tiekiamų paslaugų kainos, kurias pastarąjį kartą savivaldybės taryba patvirtino, galiojo nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2023 m. sausio 31 dienos. Kauno miesto politikai iki vasario galiojusią bazinę kainą (gyventiems ir „Kauno vandenų“ paslaugomis besinaudojantiems butuose – 1,44 eur., individualiuose namuose – 1,28) savo sprendimais patvirtino 2021 m. balandžio 20-ąją, o Kauno rajono savivaldybės taryba – balandžio 29 dieną.

Kaip neseniai (šįmet vasarį) portalui paaiškino įmonės vadovas R. P. Šulskus, naujus tarifus patvirtino ne Kauno politikai, bet Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Ji 2022 metų gruodžio 29-ąją nustatė UAB „Kauno vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio), kurios galioja nuo 2023 m. vasario 1 dienos.

Rugsėjį kalbėdamas su žurnaliste, „Kauno vandenų“ generalinis direktorius minėjo, anksčiau 1 kub. metro vandens kainoje įskaičiuotas elektros įkainis, siekęs 8 centus, pernai rugpjūtį jau buvo 48 centai. „Tokio šuolio niekas nenumatė“, – pripažino įmonės vadovas. Tad vidutinė bazinė (bendra) tiekiamo vandens kaina, tikėtasi, gali pakilti nuo dabartinės 1,19 eur. (be PVM) už 1 kub. m. kainos iki 1,75 (be PVM) eur. Užsiminė, jog „bendrovės paskaičiavimai, pagrindimai jau atlikti, ir siūlymai pateikti Kauno miesto savivaldybės tarybai, kuri, kaip steigėja, turi patvirtinti naujas kainas“.

Pasirodo, – nebūtinai. Galima apsieiti ir be steigėjos patvirtinimo. Nes niekam dabar nereikalingos politinės aistros, oponentų baksnojimai dėl kainų kilimo (nors ir tinkamais argumentais pagrįsto), tai prieš rinkimus tikrai neprideda politinių dividendų.

Savivaldybių politikai nuo gyventojams reikšmingų sprendimų nėra nušalinami

Kitos Kauno savivaldybei priklausančios bendrovės „Kauno energija“ interneto puslapyje išsyk į akis „krenta“ informacija apie pasikeitusias šilumos bei karšto vandens kainas. „Kauno vandenų“ bendrovės internetas „ne toks konkretus“, ir klientas ne iš karto gali aptikti, o kiek gi dabar geriamasis vanduo bei nuotekų šalinimas kainuoja.

Jeigu klientas iš viso jokio kompiuterio neturi, tai jam keblu apsispręsti, ar nepradėti smarkiau taupyti vandenį. Nors pačiai paslaugų teikėjai tai – visai ne į naudą. Paskui gali vėl kam nors kilti pagunda, sumažėjus vandens tiekimui, dar labiau apmažinti tas vadinamas žaliąsias (sanitarines) vandenviečių apsaugos teritorijas..?

LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo naujos redakcijos projektą lydinčiame Aiškinamajame rašte kalbama apie būtinybę nustatyti metodiką ir pritaikyti ją taip: „kad sektorius galėtų investuoti į reikiamą infrastruktūros plėtrą ir rekonstrukciją iš veiklos pajamų ir nebūtų priklausomas nuo subsidijų“. Tačiau minima ir nuostata „numatyti išsamesnės vartotojams teikiamos informacijos apie vandens kokybę ir kainos aspektus“.

Kadangi pernai Seimo pataisyto įstatymo projekto Aiškinamajame rašte dar pabrėžta, kad „geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos – monopolinės“, o „vandens tiekėjai bei nuotekų tvarkytojai yra pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės“, tai neabejotinai, jų steigėjams tikrai rūpi visi šių įmonių valdymo bei veiklos aspektai.

„Kas vyksta Kaune“ tiems miesto politikams, kurie prie „Kauno vandenų“ valdymo „neprieina“, cituoja įmonės skelbiamą informaciją apie nuo vasario 1 dienos galiojančius naujus tarifus: „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 2,59 eur.“

Ir dar – „Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestis nuo 2023 vasario 1 d. – bazinė kaina 3 eur. Patvirtinti geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestį vartotojams eurais vandens apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant užmokestį pagal įrengtų vandens apskaitos prietaisų diametrą: 15 mm – 0,79, 20 mm – 0,82, 25 mm – 1,94, 32 mm – 2,32 (…) ir t.t.

Taigi, klientui – dar vienas „galvosopis“, o kaip tą diametrą savo namuose iš akies nustatyti?

Skelbiama ir apie atranką

Užtat labai aiškiai „išeksponuotas“ internete įmonės steigėjos skelbimas apie tai, kad miesto savivaldybės administracijos direktorius inicijuoja kandidatų atranką į uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ valdybos dviejų nepriklausomų narių pareigas.

Atkreiptinas dėmesys, – ieškoma vieno nepriklausomo nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje bei dar vieno, – turinčio kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje.

„Bendrovės valdyba renkama 4 metams, kadencijos pradžia – ją išrinkus 2023 m. eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, pabaiga – 2027 m. vyksiančio Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo diena (bet ne ilgiau nei 4 metai).

Valdybos narių skaičius – 3 (nuo 2023 m. naujos kadencijos). Atlygis – 1 544 eurų / mėn.“

Susidomėjot, kompetencijos pakanka, alga tinka (juk galima visai kitose darbovietėse dirbti ir gerai uždirbti)? Tai – pirmyn. Bet jei į tą valdybą (į panašias kitas – irgi) nepateksite, paskui nepritarkite tiems, kurie sako, jog „visi jie valdžioje ten – tik iš savų savus išsirenka“.

Kas vyksta Kaune
Top naujienos