Dėl ko uždarė baseiną?

„Plaukimo baseinas buvo renovuotas 2006–2007 metais.

2021 m. gruodžio mėnesį ištrupėjo dalis plaukimo baseino patalpose esančios laikančiosios konstrukcinės plokštės. Atlikus ekspertizę paaiškėjo, kad korozija yra pažeidusi plokštės viduje esančias metalines konstrukcijas.

Ekspertai leido pabaigti 2021–2022 m. sezoną birželio mėnesį, o vėliau baseiną eksploatuoti tik atlikus sutvirtinimo darbus“, – priežastis, dėl ko buvo uždarytas baseinas, aiškino progimnazijos direktorė.

Pasak L. Adomaitienės, pastatas yra ypatingos paskirties statinys.

„Nuo 2022 m. vasario mėn. prasidėjo projektavimo darbai, jų ekspertizė, po kurios projektas buvo grąžintas korekcijoms. Buvo net 2 viešieji pirkimai plokščių sutvirtinimo darbų rangovui. Darbai vyko rugsėjo–gruodžio mėnesiais“, – teigė pašnekovė.

Gedimai – vienas po kito
Tačiau, kaip pasakojo L. Adomaitienė, besiruošiant atidaryti baseiną, veikla vėl netikėtai buvo priverstinai sustabdyta.

„Gruodžio viduryje pradėjus pildyti sistemas vandeniu ir ruošiant baseiną eksploatacijai, trūko plaukimo baseino rekuperatoriaus šildymo radiatorius.

Rekuperatorius eksploatuojamas daugiau nei 16 metų, dabar buvo sumontuotos naujos kartos rekuperacinės sistemos. Užtruko analogiško radiatoriaus paieška, pritaikymas senai įrangai. Nuo praėjusio pirmadienio pradėti plaukimo baseino paleidimo darbai“, – pasakojo progimnazijos direktorė.

Būtinos didesnės investicijos

Ji taip pat pažymėjo, kad vienas po kito atsirandantys gedimai rodo, jog būtinos didesnės investicijos sklandžiai plaukimo baseino eksploatacijai (plaukimo baseino siūlių naujam hidroizoliavimui, chemijos dozavimo įrangos keitimui, rekuperacinės sistemos atnaujinimui ir kt.).

„Kartu su Kėdainių rajono savivaldybės administracija, Statybos ir turto, Strateginio planavimo ir investicijų skyrių specialistais ieškome racionaliausių sprendinių, siekiant užtikrinti sklandų plaukimo baseino darbą, – užtikrino L. Adomaitienė ir pabrėžė: Visi esame suinteresuoti, kad plaukimo baseinas kuo greičiau veiktų, kad vėl vyktų plaukimo pamokos, kad būtų įgyvendinami projektai, kad juo galėtų naudotis visuomenė“.

Baseinas maksimaliai įveiklintas

Tuo metu Kėdainių sporto centro direktoriaus Tomo Pakščio teigimu, uždarius baseiną „Aušros“ progimnazijoje, lankytojų Sporto centro baseine padaugėjo nežymiai. Vis tik patenkinti visų norinčių kėdainiečių poreikių ir norų nėra galimybių.

„Kėdainių sporto centras patikėjimo teise valdo baseiną adresu Parko g. 4. Šis baseinas yra pritaikytas tenkinti vienu metu 36 žmonių srauto poreikį. Baseine rytiniu laiku vyksta mokyklų vaikų mokymas plaukti, neįgaliųjų, Visuomenės sveikatos biuro užsiėmimai.

Vakariniu laiku – vandens aerobikos, vaikų ir suaugusiųjų mokymas plaukti, sporto centro sportininkų užsiėmimai ir Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų komplekso lankytojų poreikių tenkinimas, – apie baseino užimtumą kalbėjo T. Pakštys. – Šis baseinas yra maksimaliai įveiklintas.

Atsidarius „Aušros“ mokyklos baseinui, sporto užsiėmimai persikels į jį. Tokiu atveju užimtumo prasme bus balansas, gyventojai turės daugiau erdvės naudotis baseinų teikiamomis paslaugomis.“

Baseino kainos greitu metu gali kilti

Pasidomėjus, gal atsidarius baseinui Jonavoje, buvo jaučiamas lankytojų sumažėjimas Sporto centro baseine, T. Pakštys sakė: „Visų anksčiau minėtų kategorijų lankytojai naudojasi mūsų baseinu ir po Jonavos baseino atidarymo, tad negaliu sakyti, kad jautėme jų sumažėjimą.

Manau, tai yra natūralus procesas, kuomet greta mūsų rajono atsidaro naujas laisvalaikio ir pramogų objektas, gyventojams yra smalsu ir įdomu aplankyti ir įvertinti jį“.

Anot direktoriaus, Kėdainių sporto centro baseine dažniausiai lankosi vaikai. Kainos čia taip pat yra palyginus žemos, todėl baseino išlaikymas yra nuostolingas. Tačiau, T. Pakščio teigimu, greitu metu jos gali kilti.

„Lyginant privatų ir biudžetinį sektorių, Lietuvoje visi biudžetiniame sektoriuje veikiantys baseinai yra nuostolingi ir yra išlaikomi iš savivaldybių biudžetinių lėšų. Kodėl? O dėl to, kad biudžetiniame sektoriuje orientacija yra į gyventoją, paslaugos prieinamumą ir viešo intereso tenkinimą, bet ne į generuojamas pajamas, – paaiškino pašnekovas. – Šiandien drastiškai vykstant energetinių išteklių kainų pokyčiams, Sporto centras atlieka skaičiavimus ir greitu metu teiks pasiūlymus savivaldybei dėl teikiamų paslaugų kainų peržiūros.“

1. Suaugusiajam – 2,50 Eur/val.;

1.2. Vaikams iki 18 metų ir vyresniems, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje ar profesinio mokymo įstaigoje, studentams, pensinio amžiaus ar negalią turintiems asmens – 1,50 Eur/val.;

1.3. 1 suaugusiajam ir 1 vaikui – 3,00 Eur/val.;

1.4. Šeimai (2 suaugusieji ir 1 vaikas) – 6,00 Eur/val.;

1.5. Baseinas ir sauna vienam suaugusiajam – 4,00 Eur/val.;

1.6. Baseinas ir sauna suaugusiajam ir 1 vaikui – 4,50 Eur/val.;

1.7. Baseino abonementas suaugusiajam (8 kartus po 1 val.) – 18,00 Eur;

1.8. Baseino abonementas vaikui iki 18 metų, studentui, neįgaliajam ir pensininkui (8 kartus po 1 val.) – 9,00 Eur;

1.9. Baseino ir saunos abonementas (8 kartus po 1 val.) – 24,00 Eur;

1.10. Vieno plaukimo takelio nuoma – 26,00 Eur/val.;

1.11. Viso baseino ir saunos nuoma grupei – 58,00 Eur/val.;

1.12. Užsiėmimas su grupės vadovu baseine – 1,00 Eur/val.

Top naujienos