Nuotraukos įdomios ne tik menine, bet ir dokumentine prasme.

„Čia yra nuotrauka, kur kaip tik Viena bombarduojama. Bombarduojant Vieną jiems gimė dukra Rūta. Kadangi ji buvo visai mažiukė, toje stovykloj jis labai daug darė vaikų nuotraukų. Tie mažų vaikų, jau išgyvenančių sudėtingą vaikystę, portretai labai psichologiniai“, – teigė menotyrininkė Simona Makselienė.

Pristatydamas K. Daugėlos fotografijų parodą, fotomenininkas Stanislovas Žvirgždas lygina du prieškario Lietuvos menininkus, šiemet švenčiantiems 100-mečio jubiliejų – Vytautą Augustiną ir K. Daugėlą. Abu fotografijos meistrai fiksavo ikikarinę Lietuvą, tačiau matė ją skirtingai.

„V. Augustino fotografijose ta Lietuva buvo pagražinta visą laiką. Pats V. Augustinas sakydavo: „Jei Lietuva – tai tik graži, jei lietuvaitė – tai tik tautiniais drabužiais“. Kitokios jis jos nematė. Tai K. Daugėlos fotografijose yra daugiau kaimo, kaimo buities. Ten ūkininkai, naujakuriai, peizažas“, – kalbėjo fotomenininkas S. Žvirgždas.

K. Daugėlos kameros užfiksuotas Molėtų paežerės peizažas sužavėjo 1939 metais Vokietijoje surengto tarptautinio „Roleiflekso“ konkurso komisijos narius. Iš 35 tūkst. tada konkursui pateiktų nuotraukų atrinktos buvo 195, tarp kurių pateko ir K. Daugėlos darbas.