Vienas iš Žuvininkystės tarnybos uždavinių yra žuvų iškrovimų kontrolė Klaipėdos uoste, kurią 24 val. per parą vykdo kontrolės pareigūnai. Pagal galiojančią tvarką grįžtančio į uostą Baltijos jūroje žvejojusio laivo kapitonas privalo pranešti budinčiam inspektoriui iškrovimo vietą, atvykimo į uostą laiką ir informaciją apie žuvų kiekį laive.

Žvejybinių laivų patikrinimas

2020 m. rugsėjo 7 d. Žuvininkystės tarnybos inspektoriai, nuvykę į žuvų iškrovimo vietą Klaipėdos uoste, sutikrino žvejybos laivų žvejybos žurnalo duomenis su faktiniu žuvų kiekiu laive, patikrino, ar laive nėra mažesnių žuvų nei nustatytas mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis, ar žuvų priegauda atitinka taikomus reikalavimus, ar žuvų svoris atitinka deklaruojamą svorį ir ar nėra kitų žvejybos reikalavimų pažeidimų, tarp jų – ar teisingai užpildyti žvejybos žurnalai ir ar buvo žvejojama leistinais žvejybos įrankiais.

Žvejybinių laivų patikrinimas

Klaipėdoje, žuvų iškrovimo vietose, pagal rizikos analizę atrinkti ir patikrinti 3 iš 5 Baltijos jūroje žvejojusių Lietuvai priklausančių tralerių, iš kurių iškrauta 7200 kg strimelių, 50 kg šprotų, 1700 kg upinių plekšnių ir 117 kg menkių priegaudos. Viename žvejybos laive buvo atlikta laimikio mėginio analizė, t. y. pagal patvirtintą metodiką paimti ir pasverti žuvų mėginiai, siekiant nustatyti sugauto laimikio rūšinę sudėtį. Taip pat uoste patikrintos 2 transporto priemonės, į kurias buvo perkrauta žuvis: sutikrinti pirminių supirkėjų dokumentai ir važtaraščiai. To paties reido metu apžiūrėtas 1 Baltijos jūros priekrantėje žvejojęs laivas, iš kurio iškrauta 20 kg upinių plekšnių, 2 kg žiobrių, 1 kg sykų ir 12 kg starkių.

Rugsėjo 7–8 d. Žuvininkystės tarnybos inspektoriai Liepojos uoste, Latvijoje, vykdė bendrą žvejybos laivų patikrinimą kartu su kolegomis iš Latvijos. Iškrovimo metu patikrinti 2 Baltijos jūroje žvejoję Latvijai priklausantys traleriai, iš kurių iškrauta 8650 kg strimelių 3370 kg šprotų ir 10 kg menkių priegaudos. Patikrinimų metu neatitikimų nenustatyta.

Top naujienos