Asmenys, norintys, kad neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgalinimai jiems būtų pratęsti, turi apie tai pažymėti ataskaitoje ir pateikti vieną nuotrauką.

Neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, nedalyvaujantiems arba neaktyviai dalyvaujantiems aplinkosauginėje veikloje, įgalinimai nepratęsiami ir pakartotinai kreiptis dėl įgalinimų suteikimo jie gali ne anksčiau, kaip po metų.

Asmenys per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo apie sprendimą nepratęsti įgalinimų privalo grąžinti pažymėjimus Vilniaus RAAD. Gavę informaciją apie sprendimą pratęsti įgalinimus, privalo per 10 darbo dienų nuo pažymėjimo galiojimo pabaigos, t. y. iki 2018 m. sausio 15 d. grąžinti seną pažymėjimą Vilniaus RAAD.

Šaltinis
Kablys.lt