Aplinkos ministerija ketina skirti beveik 120 tūkst. eurų ES paramos lėšų, už kurias numatyta pašalinti biofitų (vandens augalų) masę Kairių ežere ir priekrantėse.

Kairių ežeras yra patvenktinis, tad vienoje jo dalyje vyrauja palyginti nemažas gylis, o kita yra gausiai apžėlusi vandenžolėmis. Būtent ši dalis ir kelia daugybę problemų, lemia vandens žydėjimą ir žuvų dusimus.

Skaičiuojama, kad reikia iššienauti beveik 5 ha ežero vandenžolių, taip pat išpjauti apie 3 ha pakrantės augalijos, daugiausia krūmų, kad priekrantės vanduo nebūtų teršiamas jų nuokritomis.

Beje, mokslininkai teigia, kad vien augalų šienavimo nepakaks norint pagerinti ežero būklę. Dar būtina atkurti plėšriųjų žuvų bendriją. Dėl to Kairių ežerą rekomenduojama kasmet žuvinti maždaug 700 lydekaičių, kas trejus metus šias žuvis pakeičiant 2000 sterkiukų. Taip pat kas trejus metus į ežerą rekomenduojama išleisti 300 šamukų.