Labai daug žmonių net nežino, kad Lietuvoje gyvena vėžliai. Dažniausiai šie gyvūnai siejami su egzotiniais šiltais kraštais. Tačiau tai tiesa – jų esama ir Lietuvoje. Baliniai vėžliai daugiausia gyvena Pietų Lietuvoje, nes šios vietos mažiausiai pažeistos melioracijos.

Gamtoninkų teigimu, didžiausia balinių vėžlių populiacija yra Lazdijų rajone, nes čia yra tinkamų jiems gyventi seklių ir šiltų balų, smėlėtų šlaitų kiaušiniams dėti. Dauguma šių gyvūnų gyvenamų vietovių paskelbtos ES svarbos saugomomis „Natura 2000“ tinklo teritorijomis.

Tačiau kaip ir kur žiemoja šis labai retas Lietuvoje gyvūnas? Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialistė Dalia Bastytė pasakoja, kad žiemą baliniai vėžliai, kaip ir visi šaltakraujai gyvūnai, užmiega. Taip jie išvengia šalčio. „Šie labai reti gyvūnai žiemoja vandens telkiniuose. Jie pasirenka nedidelius, tačiau gana gilius telkinius, kuriuose jiems netrūktų deguonies ir kurie neįšaltų iki dugno. Ežerai vėžlių žiemojimui netinka. Vėžliai žiemoja pelkėse arba mažuose užpelkėjusiuose ežeriukuose“, – pasakoja D. Bastytė.

Pasak gamtosaugos specialistės, kai kuriais atvejais balinių vėžlių vasaros buveinė būna kitas vandens telkinys, nei tas, kuriame žiemota, taigi rudens pradžioje vėžliai pereina į žiemojimui tinkamą vandens telkinį. „Žiemojimo vandens telkinys būna dumblėtu dugnu, apaugęs juodalksniais ar kitais augalais, kurie apsaugo nuo vandens užšalimo ir deguonies trūkumo giliuose sluoksniuose, kuriuose žiemoja vėžliai. Dumblo sluoksnis ant dugno būna itin gilus (0,5 – 1 m). Todėl vėžliams netinka pernelyg sukultūrintos, išvalytos kūdros“, – aiškina gamtosaugos specialistė.

Miegant žiemos miegu vėžlių kraujo apytaka sulėtėja iki tokio lygio, kad maisto jiems nereikia. Pasak D. Bastytės, jų žiemojimo buveinėje visada būna teigiama temperatūra, ekstremaliu atveju nukrenta iki +4 laipsnių, bet dažniausiai svyruoja tarp 6 – 8 laipsnių šilumos.

Kas pavojingiausia vėžliams žiemą? D. Bastytė sako, kad pagrindinė problema – buveinių trūkumas. Todėl Lietuvos gamtos fondas, bendradarbiaudamas su Lietuvos zoologijos sodu, siekia išsaugoti į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų balinių vėžlių populiaciją. Gamtosaugininkai Lazdijų rajone vykdė projektą, rengė naujas ir atkūrinėjo buvusias vėžlių buveines, surinkę iš netinkamose vietose padėtų balinių vėžlių dėčių kiaušinius perdavė juos Zoologijos sodui dirbtinei inkubacijai vykdyti. Tokiu būdu ten išsirito 40 balinių vėžlių jauniklių. Šiuo metu Lietuvos zoologijos sode žiemoja 44 baliniai vėžliai. Pasak specialistų, žiemojimas yra sudėtingas ir pavojingas šių gyvūnų fiziologinių pokyčių procesas, nesvarbu, kur jie žiemotų – gamtoje ar zoologijos sode. Silpnesniems gyvūnams dažnai nepavyksta išgyventi.