aA
Daugiabučių savininkai vis dažniau buriasi į bendrijas ir su namo priežiūra susijusius klausimus imasi tvarkyti patys, tačiau dalis gyventojų vis dar abejoja, ar bendrija atneštų jiems naudos. Ekspertai sutaria – žmonėms trūksta žinių, kas yra daugiabučių bendrijos, kaip jos veikia, kokius klausimus sprendžia ir kaip valdomi jų finansai. Be to, sunkumų kyla, kai savininkai yra abejingi ir nedalyvauja bendrijų veikloje, kai nesidomi ir nežino savo, kaip savininko, teisių ir pareigų.
Paaiškino, kuo skiriasi daugiabučių priežiūros būdai: steigti bendriją ar samdyti administratorių?
© DELFI / Kiril Čachovskij

Kada ir kaip sprendimas steigti bendriją pasiteisina

Visi daugiabučiai ir juose esantys bendrojo naudojimo objektai turi būti prižiūrimi, o vienas iš jų valdymo būdų – bendrija. Taip pat galima pasirašyti jungtinės veiklos sutartį paskiriant įgaliotą asmenį arba valdytoją (administratorių) gali paskirti savivaldybė, rašoma pranešime spaudai.

„Namo valdymą organizuojant patiems savininkams, sprendimai dėl paslaugų ir jų tiekėjų priimami racionaliau, atsižvelgiant į rinkoje vyraujančias kainas ir norimą kokybę. Bendrijos gali pačios spręsti, kam ir kiek lėšų skirti, o jeigu bendrijos pirmininkas yra ir vienas iš to namo savininkų, jis tikrai bus suinteresuotas gyventi patogiau, gražiau ir taupiau“, – tvirtina Kaune besikuriančio „Piliamiesčio“ namų kvartalo bendrijos pirmininkas Martynas Andriejavas.

Įsteigus daugiabučio namo savininkų bendriją, ji perima atsakomybę rūpintis bendrojo naudojimo patalpomis ir kitais bendrojo naudojimo objektais.

„Tam, kad namas būtų tinkamai prižiūrimas, vienos bendrijos pastato ir jo inžinerinių tinklų techninės priežiūros specialistus įdarbina, kitos bendradarbiauja su veiklą pagal pažymą vykdančiais specialistais, o kai kurios pasirašo sutartis su techninės priežiūros ir galbūt dar kitas reikalingas paslaugas teikiančiomis verslo organizacijomis“, – komentuoja bendrijų steigimo ir jų veiklos klausimais konsultuojančios įmonės „Ego sum“ vadovė Gintarė Janiškienė.

Paaiškino, kuo skiriasi daugiabučių priežiūros būdai: steigti bendriją ar samdyti administratorių?
© DELFI / Domantas Pipas

Dar vienas modelis – kai naujų namų savininkams iš karto į pagalbą ateina tų namų statytojai.

„Pastatę naują daugiabutį, skatiname savininkus jaustis visaverčiais namo šeimininkais ir jį valdyti patiems, įsisteigus bendriją. Kartu pasiūlome savo paslaugas, ir ne tik pastato techninės priežiūros, bet ir remonto darbų, patalpų valymo, žemės sklypo tvarkymo, konsultavimo ir kitas. Padedame organizuoti visą bendrijos veiklą, o naujakuriams tokios pagalbos tikrai reikia. Toks bendrijų ir statytojų bendradarbiavimas pasiteisina, nes užtikrina savininkų savarankiškumą ir kokybiškas paslaugas“, – statybų bendrovės „YIT Lietuva“ turto valdytojas Andrius Kleiza.

Konsultantės G. Janiškienės teigimu, su platų paslaugų spektrą siūlančiomis verslo organizacijomis sutartis dažniausiai pasirašo naujos statybos namų bendrijos, didelius namus arba ne vieną, bet daugiau namų valdančios bendrijos, o mažosios (būna, kad bendrijoje – vos keli nariai) dažniausiai ieško taupesnių pasirinkimų.

„Bendrijose žmonės patys renkasi ir keičia paslaugų teikėjus, ir tai yra svarbus jų demokratinės savivaldos privalumas“, – sako G. Janiškienė.

Pasak A. Kleizos, didelių statybų bendrovių patirtimi ir ištekliais pasinaudoti gali ne tik jų pastatytų namų savininkų, bet ir kitos bendrijos, taip pat ir bendrijų neįsteigusių namų savininkai, kai renkasi arba keičia savo namo valdytoją (administratorių).

„Renkantis verslo organizaciją pagalbininku namo priežiūrai, reikėtų įvertinti jos patirtį ir patikimumą, įsitikinti, kad atstovauti skiriamas darbuotojas išmano darbo specifiką. Verta turėti omenyje, kad mažiausią kainą siūlantieji vėliau kiekvieną smulkų darbą gali apmokestinti papildomai. Patartina sutarti, kad bendradarbiavimas vyks laikantis iš anksto suderinto darbų plano ir iš anksto suderintų įkainių, kad bus laikomasi sutartų darbo terminų, kad bus teikiamos konsultacijos, tinkamai ir taupant lėšas prižiūrėti turtą“, – pataria A. Kleiza.

Paaiškino, kuo skiriasi daugiabučių priežiūros būdai: steigti bendriją ar samdyti administratorių?
© DELFI / Orestas Gurevičius

Kokius klausimus sprendžia bendrija ir kaip sudaromas jos biudžetas

Namo savininkų bendrija įgyvendina savininkų teises ir pareigas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra: rūpinasi namo pamatų, sienų ir kitų pastato konstrukcijų, liftų, elektros, šilumos ir kitų inžinerinių sistemų, taip pat bendrojo naudojimo patalpų ir žemės sklypo naudojimu ir priežiūra, kitais bendrais savininkų reikalais, atstovauja gindama jų interesus.

Sprendimų priėmimą ir jų įgyvendinimą organizuoja bendrijos pirmininkas ir (arba) valdyba, vadovaudamiesi bendrijos įstatais, Bendrijų įstatymu, Civilinio kodekso atitinkamais straipsniais, valstybės institucijų nutarimais, kitais teisės aktais. Sprendimai priimami bendrijos narių, o kai kurie – visų savininkų susirinkimuose (balsuojant raštu).

Planuojant steigti bendriją daugeliui aktualus klausimas būna finansinis. Buhalterinės apskaitos ir konsultacijų paslaugas bendrijoms teikiančios bendrovės „Skaidri apskaitos sistema“ direktorius Remigijus Nemira paaiškina, kad įmokas privalo mokėti visi butų ir kitų patalpų savininkai.

Bendrijos kasmet turi pasitvirtinti pajamų ir išlaidų planą (biudžetą) ir kaupiamųjų lėšų tarifą. Patartina nedelsti patvirtinti ir ilgalaikį (dvejų ir daugiau metų) darbų planą. Vadovaujantis šiais dokumentais priskaitomi mokesčiai savininkams, tačiau kiekvienos bendrijos biudžetas ir vienam savininkui priskaitomų mokesčių dydis nebus vienodi. Tai priklauso nuo namo būklės, to namo savininkų poreikių ir kitų dalykų.

„Didesnio buto savininkas mokės proporcingai didesnius mokesčius, o mažesnio buto – mažesnius. Jeigu namo būklė gera ir nenumatoma remonto darbų, bus renkami mažesni įnašai, o jeigu planuojami didelio masto darbai, prireiks daugiau lėšų. Jeigu savininkai sieks kokybės, išlaidos bus didesnės, o jeigu prioritetas bus – kuo labiau taupyti, jos bus mažesnės...“, – komentuoja R. Nemira.

Laiptinė
Laiptinė
© DELFI / Kiril Čachovskij

Jo teigimu, investuoti į pastato atnaujinimą reikia nuolat, o sprendimas to laikinai nedaryti – tai taupymas ateities sąskaita, nes ir namas, ir inžineriniai tinklai nusidėvi, o vėliau darbai gali kainuoti žymiai daugiau.

„Blogiausia, kai bandoma sutaupyti nepaisant žmonių saugumo – nevykdant elektros tinklų, gaisrinės saugos, balkonų išorinių konstrukcijų apžiūrų, privalomų remonto darbų ir panašiai“, – sako R. Nemira.

Bendrijos pirmininko iššūkiai

Tam, kad būtų galima priimti sprendimus, bendrijos narių susirinkime privalo dalyvauti daugiau nei pusė visų bendrijos narių, o visų savininkų susirinkime turi dalyvauti daugiau kaip pusė visų savininkų (įprastai – dar daugiau žmonių, nes nebūtinai visi savininkai tampa bendrijos nariais). Suorganizuoti susirinkimą arba balsavimą raštu – didelis darbas. Teisės aktais nustatyta daug privalomų procedūrų, kurias įvykdyti tuo sunkiau, kuo daugiau bendrijoje savininkų.

„Piliamiesčio“ bendrijos pirmininko M. Andriejavo teigimu, vienas didžiausių iššūkių organizuojant bendrijų veiklą – įtraukti savininkus į sprendimų priėmimo procesą ir užtikrinti aktyvų jų dalyvavimą susirinkimuose.

„Didelėse bendrijose surinkti kvorumą pakankamai sudėtinga – gyventojai dažnai pritaria siūlomiems sprendimams, tačiau neturi laiko ar noro savo valią išreikšti dalyvaudami susirinkimuose. Šią problemą bandome spręsti bendrijos įstatuose numatę galimybę savo nuomonę pareikšti išankstiniame balsavime“, – pasakoja M. Andriejavas.

Konsultantė G. Janiškienė primena, kad sprendimus galima priimti ir balsuojant raštu, tuomet balsavimui skiriama daugiau laiko, žmonėms lengviau prisitaikyti ir atlikti pareigą. Žinoma, nepamirštant Bendrijų įstatymo išimtinės nuostatos, draudžiančios raštu balsuoti dėl bendrijos valdymo organų rinkimo ar atšaukimo, bendrijos įstatų tvirtinimo, bendrijos reorganizavimo ir likvidavimo.

Ji taip pat atkreipia dėmesį į papildomą galimybę paprastos rašytinės formos sutartimi perleisti bendrijos nario balsavimo teisę kitam asmeniui ir vis plačiau taikomą elektroninį balsavimą, pasirašant balsavimo biuletenį sertifikuotu elektroniniu parašu.

Paaiškino, kuo skiriasi daugiabučių priežiūros būdai: steigti bendriją ar samdyti administratorių?
© DELFI / Kiril Čachovskij

Dėl ko kyla ginčai?

Klausimų žmonėms kyla įvairių – apie mokesčius, priimtus sprendimus, vykdomus arba nevykdomus darbus, kartais nuogąstaujama, ar darbai bus atlikti už mažiausią kainą, ar bus tinkamos kokybės.

Paslaugas bendrijoms teikiančios statybų bendrovės „YIT Lietuva“ atstovo A. Kleizos teigimu, problemų kyla, kai bendrijos pirmininkas netinkamai atstovauja gyventojams ar neturi tvirtos pozicijos. Jo manymu, atstovauti skirtingus interesus ir lūkesčius – nelengvas, tačiau labai svarbus uždavinys.

Specialistas paaiškina, kad labai svarbu parengti detalų bendrojo naudojimo objektų aprašą ir patvirtinti jį bendrijos narių susirinkime, tuomet bus lengviau paaiškinti ir kils mažiau ginčų, kas turi mokėti už tam tikrus remonto darbus – buto savininkas asmeniškai, ar visgi bendrija (visi savininkai arba jų dalis).

Vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis, butų ir kitų patalpų savininkai turi apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, jie privalo įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Mokesčių dalis savininkui priskaitoma proporcingai, pagal jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir namo naudingojo ploto santykį.

„Sklandžiai ir sėkmingai daugiabučių namų bendrijos veiklai labai svarbus atsakingas gyventojų požiūris ir įsitraukimas. Butų savininkai turi suprasti, kad jų turto dalis – ne tik butas, bet ir visas namas, kuriame jie įsikūrę“, – pabrėžia A. Kleiza.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(8 žmonės įvertino)
2.6250

Mūsų namai turi be galo didelę įtaką savijautai: psichologė įvardijo, į ką reikia atkreipti dėmesį

Vis daugiau jaunų porų, planuodamos įsigyti naują būstą, turi dar vieną planą – kurti...

Išlaidos būsto įrengimui: kiek jų reiks ir kaip jas kuo tiksliau apskaičiuoti?

Naujų namų pirkimą planuojantys žmonės daugiausia dėmesio skiria finansams, susijusiems su jų...

5 patarimai vykstantiems atostogų – kaip apsaugoti namus?

Įsibėgėjant atostogų sezonui, apsaugos specialistai primena, kad be šeimininkų priežiūros...

Stiprių audrų vasarą tik daugės – kaip pasiruošti vėtroms ir ką daryti, kad apsaugotumėte savo turtą?

Klimato kaita į Lietuvą atneša ekstremalesnius orus – kasmet stiprios audros ir liūtys 5 kartus...

NT vystytojas nori pakelti anksčiau suderėtą būsto kainą? Teisininkė pataria, kaip to išvengti

Kylant statybinių medžiagų ir statybos darbų kainoms, kai kurie NT vystytojai ima kelti kainas...

Top naujienos

Kodėl Kaliningrado tranzito klausimą Rusija stumia į aklavietę: ryškėja tikrieji Kremliaus tikslai (1)

Dėl „Kaliningrado blokados“ Lietuva sulauks atsako! Jei reikės – prasikirsime tranzitui kelią...

G-7 naujieji draudimai Rusijos ekonomikos nesupurtys: pataria kirsti per kitą vietą (1)

Didžiosioms G-7 valstybėms narėms oficialiai nusprendus uždrausti aukso importą iš Rusijos,...

Karas Ukrainoje. Po dar kelių kruvinų Rusijos atakų – grėsmingas Zelenskio pareiškimas (1)

Rusijos atakos, pareikalaujančios ir žmonių gyvybių, Ukrainoje nesiliauja – vėl apšaudyti...

Po alinančios kaitros laukia dar stipresnės liūtys ir kruša: galingos stichijos įsismarkaus

Atmosferos slėgiui nukritus, anticiklonas po truputį praranda savo jėgas. Jau vakar dieną ir...

Ką daryti, jei buvo atšauktas skrydis ir kokia kompensacija jums priklauso?

Atostogas ir keliones paprastai planuojame iš anksto ir laukiame jų su nekantrumu. Tačiau...

Ištikimai tradicijų besilaikanti Elžbieta II pademonstravo naują įvaizdį: plaukų stilistė atskleidė karalienės įgeidžius (1)

Karališkieji asmenys, be jokios abejonės, ištikimai laikosi tradicijų. Karalienės Elžbietos II...

Grybų kainos supirktuvėse muša rekordus ir nežada sustoti: žaliose samanose neieškokite, išduoda kitą miško lobių vietą

Miško gėrybių supirkėjai atidžiai seka orų prognozes – jeigu karščiai užsitęs ir nebus...

Verslas PliusGiulia Morpurgo, Libby Cherry

Rusija įžengė į istorinio defolto teritoriją, sankcijos drumsčia tolesnius planus

Rusija pirmą kartą per šimtmetį neįvykdė savo įsipareigojimų išorinių vyriausybinių...

Delfi PliusŽinių radijas

„Bayraktarą“ viena ranka duoda, kita ranka perka rusų vogtus grūdus: ko siekia Turkija

Pirmosiomis Rusijos pradėto karo Ukrainoje dienomis Turkija rusų kariniams laivams užvėrė...

Verslas PliusLukas Miknevičius

Didžiuliai infliacijos skirtumai ES šalyse: kas juos lemia ir kodėl Lietuvos kelias yra teisingas

Bendra valiuta ir rinka, tokia pati karo Ukrainoje įtaka, tie patys makroekonominiai veiksniai,...