aA
Šis įvykis buvo įrašytas į šalies kriminalinę istoriją, nes Lietuvoje pirmą kartą buvo pavogtas automobilis, ir ne vienas, bet du iš eilės. Šių įvykių metu buvo nušautas policininkas. Tai nutiko 1932 metų liepos mėnesio pradžioje. Laikraščiai mirgėte mirgėjo antraštėmis „Amerikoniškas plėšimas Kaune. Mėgino pavogti 2 automobilius. Nušovė policininką ir pabėgo“, „Ir Kaune kaip Čikagoj“, „Pirmoji čikagiško banditizmo Lietuvoje auka - policijos tarnautojas“.
© "Alytaus naujienų" nuotr.

Žurnalas „Policija“ tuomet rašė: „Liepos mėnesio pirmosiomis dienomis (2-3 ir 5-6 d. naktį) Kaune įvyko du ligi šiol Lietuvoje negirdėti automobilių pagrobimai, kokių pasitaiko tik užsienių didmiesčiuose, o mums jie žinomi tik iš laikraščių ir tenka matyti kino filmuose.“

„Lietuvoj atsirado automobilių vagys“

Tokia antrašte buvo išspausdintas straipsniukas viename iš respublikinių dienraščių. Jame pasakojama istorija, kaip Lietuvoje, Kaune, pirmą kartą buvo pavogtas automobilis. Įvyko tai 1932 metų liepos 2 dieną 23 val. 20 min., kai jauna pora priėjo prie taksi automobilio, stovinčio Seimo ir Vilniaus gatvių sankryžoje. Suderėjus, kad į jiems reikiamą vietą bus nuvežti už 5 litus, sėdo į taksi. Atvažiavus į vietą, įvyko naujas sandoris: jauni žmonės nutarė dar pasivažinėti ir už kiekvieną valandą kelio sutiko mokėti po 15 litų. Vairuotojas Juozas Andronavičius, pravažiavus Garliavą, pasuko Prienų link, gal būtų pasiekę ir Alytų, bet vairuotojui nepatiko kelio kokybė ir jis nutarė važiuoti Marijampolės kryptimi.

Netrukus vairuotojas pastebėjo, jog automobilyje greitai baigsis benzinas, todėl keleiviams pasiūlė grįžti atgalios, šie sutiko. Tik apsukus mašiną keleivis išsitraukė revolverį ir grasindamas vairuotojui liepė sustoti ir išlipti iš mašinos. Pakeleivė nedelsiant patikrino vairuotojo kelnių kišenes, ar šis neturi ginklo. Tada pratęsė „reviziją“ ir švarko kišenėse: pasisavino 25 litus ir dalį dokumentų. Paskui buvo pareikalauta papasakoti bėgių perjungimo subtilybes. Vairuotojas pasodintas greta plėšikės keleivio vietoje, o ginkluotasis jaunuolis sėdo prie vairo ir daugiau kaip 60 km per valandą greičiu (tuomet tai buvo labai didelis greitis - aut. past.) nurūko Garliavos link.

Pravažiavus miestą sustojo ir išlaipino vairuotoją, kurį apie 3 val. nakties pakeleivingas sunkvežimis pavėžėjo iki Kauno. Čia pirmoje prieš įvažiuojant į miestą degalinėje sužinojo, kad atvažiavę taksi vyras ir moteris pylėsi benzino už 15 litų. Vairuotojas apie įvykį nedelsdamas pranešė policijai, o ši paskelbė plėšikų ir mašinos paiešką. Mašina netrukus buvo aptikta kelkraštyje, kelio, vedusio Jonavos link, apvirtusi ant stogo. Nors mašinoje rasta kraujo, bet daugiau jokių plėšikų pėdsakų nebuvo. Automobilis itin nenukentėjo – neišbyrėjo nė vienas langas, tik vienas užpakalinis ratas nulėkė nežinia kur...

Antroji vagystė

Po pirmosios vagystės kriminalinė policija pradėjo tyrimą. Tačiau niekas netikėjo, jog netrukus visa tai pasikartos. Liepos 5 dieną apie 22 val. prie netoli Kauno soboro stovinčio taksi priėjo jaunas vyras ir paprašė nuvežti prie vieno Kareivių plento namo. Kaip ir pirmą kartą, už kelią buvo suderėta 5 litai. Pakeliui buvo stabtelėta, į taksi įsėdo jauna moteris. Netrukus keleivis vėl paprašė sustoti, tuomet nukreipė revolverį į vairuotoją ir liepė išlipti. Jo paties kelnių diržu surišo rankas, liepė automobilio gale gultis ant grindų, ir jei mašiną kas nors pamatytų, kad nekiltų papildomų klausimų, uždengė vairuotoją jo paties paltu.

Prieš tai vagis išsiaiškino, jog automobilyje yra nedaug benzino, tad plėšiko vairuojamas taksi pasuko į degalinę. Įsipylęs 40 litrų degalų vagis net nesirengė už juos mokėti: sumušė pardavėją ir dar pagrasino ginklu. Tada pasuko Ukmergės plento link, juo riedant taksi automobiliui nukrito užpakalinis kairysis ratas. Plėšikas itin nenusiminė, juk ant automobilio grindų gulėjo tikrasis vairuotojas, kuriam liepė taisyti mašiną. Pradėjus darbus vairuotojas pamatė pro šalį einantį policininką ir pradėjo šauktis pagalbos.

Policininkui priartėjus ir liepus vagišiams iškelti į viršų rankas, vagis nieko nelaukdamas šovė į pareigūną. Šūvis buvo mirtinas ir policininkas Stasys Novikas žuvo vietoje. Policijos nuovada, iš kurios baigęs tarnybos pamainą S.Novikas ėjo namo, buvo netoli įvykio vietos, išgirdęs triukšmą atbėgo dar vienas policininkas, tačiau piktadariai pasileido bėgti ir atsišaudydami sugebėjo pasislėpti tamsoje.

Kas gi buvo tas pirmasis Lietuvoje automobilių vagis?

Plėšiko tapatybės nustatymas turbūt būtų trukęs ilgiau, tačiau netikėtai ir greitai teko pasišalinti iš įvykio vietos, - antrame automobilyje paliko savo pasą ir kitus dokumentus. Iš jų paaiškėjo, kad vagišius buvo Jonas Petras Tananas, gimęs 1909 metais Naumiestyje, Šakių apskrityje. Pastaruoju metu gyveno Kaune su motina, kuri turėjo nedidelę krautuvėlę. Ir nors buvo vos 23 metų, tačiau jau ne kartą teistas už vagystes. Beje, paskutinį kartą buvo nuteistas 10 metų bausme sunkiųjų darbų kalėjime. Tačiau po 3 metų paskelbus įvairias amnestijas, 1931 metais paleistas. Įsidarbino „Paramos“ kepykloje jaunesniuoju kepėju, uždirbdavo per mėnesį nuo 170 iki 200 litų.

Todėl daryta prielaida, kad ne ekonominių sumetimų buvo vedamas nusikalsti, apie tai spaudoje rašyta: „Kas privertė jį plėšikauti? Turimi daviniai rodo, kad greičiausiai jo polinkis nusikalsti ir atitinkama dvasios struktūra. Ekonominiai sunkumai negalėjo pastūmėti, nes jo gyvenimas nebuvo vargingas. Jis, gyvendamas prie motinos, buvo beveik visa kuo aprūpintas. Jo praeitis taip pat tamsi. Nusikalsti pradėjo jau nuo 1924 m. Išsyk padarė kelias vagystes, paskum net plėšimą. Buvo nuteistas 10 metų kalėti, bet vėliau buvo amnestuotas. Šiuo metu turi dar vieną nebaigtą bylą už vogimą. Buvo apvogęs visą eilę savo giminių.“ Reikėtų pridurti, kad giminaičiai jam dėl vagysčių pretenzijų nereiškė, turbūt motina atlygindavo žalą. Revolverį buvo pavogęs iš vieno bendradarbio kepykloje, kur J.P.Tananą apibūdino kaip tylų, darbštų, tik kiek nervingą darbuotoją, ir niekas net neįtarė apie jo praeitį. Liepos 2 dieną jis gavo 4 dienas atostogų ir pradėjo automobilių vagystes. Policija paskelbė nusikaltėlio paiešką ir pareiškė, kad pranešusiems vertingų žinių, kurios padės sugauti niekdarį, skirs 1000 litų premiją.

Pirmiausia buvo nustatyta jo bendrininkės tapatybė. Paaiškėjo, kad tai Veronika Zaranskaitė-Žilienė, garsi Kauno prostitutė triukšmadarė, ne vieną kartą pabuvojusi policijoje už tvarkos pažeidimus. Ji sulaikyta liepos 6-osios vakare, kai grįžo į savo butą persirengti, pailsėti ir mieste apsiuostinėti naujienų dėl padarytų nusikaltimų. J.P.Tanano gaudynės truko ilgiau. Pradžioje policijos laimikiu tapo jo švarkas su kepykloje nušvilpta bandele ir iš kažkur tokiu pat būdu gautu dešrigaliu. Vėliau ieškomasis nusiuntė policijai laišką, už kurį patys policininkai turėjo susimokėti 30 centų. Laiške parašė, kad tegul jo neieškotų, nes vis tiek neras, o gyvas jis tikrai nepasiduos. Buvo kalbų, jog jis ketina bėgti į Lenkiją, bet viskas paaiškėjo liepos 9 dieną. Po įvairiausių sekimų ir pranešimų galiausiai buvo susektas J.P.Tananas, įvyko susišaudymas, kurio metu nusikaltėlis suprato, kad niekaip neištrūks ir nusišovė, o atgabentas į ligoninę vakarop mirė.

Buvo svarstymų, kad iš arti buvo specialiai pareigūnų nušautas. Mat jis buvo dešiniarankis, o kulka į galvą paleista kairiame smilkinyje. Net buvo kilęs dėl to ginčas tarp medikų ir policijos, tačiau galiausiai medikai nusileido pareigūnų iškeltai versijai. Įtariamojo kišenėse buvo rasti viso labo 5 centai ir laikraščio iškarpa, kurioje buvo rašoma apie jį ir įdėta nuotrauka. Tuomet spauda konstatavo: „Tanano avantiūra kol kas nėra aiški: kodėl apiplėšė vieną šoferį, kodėl buvo pasičiupęs kitą? Su automobiliu Lietuvoj nepabėgsi. Greičiausia jis ką nors norėjo netikėtai užpulti, atvažiavęs automobiliu, apiplėšti ir pabėgti užrubežin. O gal tiesiog padaryti Čikagos plėšiko pavyzdžiu lietuvišką kaponijadą ir „pagarsėti“: taip sakant mirti triukšmingai ir „patekti kriminalistų istorijon“, kurion ramiu būdu patenka tik dideli kriminalistai.

Krim. Polic. Virš. P. Budrevičius sakė, kad jis turėjo kriminalinių palinkimų ir todėl ko nors ypatinga ieškoti netenka.“

Kai kurie kalbėjo apie tai, kad plėšikas tiesiog jautė silpnybę automobiliams, net vairuotojų kursus buvo baigęs, o supratęs, kad niekada nesugebės įsigyti savo automobilio, ir ryžosi tokiai kvailystei.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Kodėl „Porsche“ užvedimo spynelę montuoja kairėje vairo pusėje? (23)

Jei jūsų automobilis vis dar turi užvedimo spynelę, kurioje vairo pusėje ji yra? Spėtume, kad...

Aukcione galima įsigyti dvivietį Marilyn Monroe kabrioletą (1)

Juodas kino žvaigždės Marilyn Monroe kabrioletas gali būti parduotas už pusę milijono dolerių...

Kodėl policijos automobiliai naudoja mėlynas ir raudonas šviesas (12)

Policijos automobiliai yra ryškiai paženklinti, kad būtų atpažinti net iš didesnio atstumo....

Kalba apie naują automobilių vagysčių metodą: kauniečio mašiną bandė išvežti kaip „nupirktą“ (46)

Įsivaizduokite situaciją, kai prie jūsų automobilio atvažiuoja „tralas“, o jo vairuotojas...

Kodėl automobiliai negaminami iš nerūdijančio plieno: atsakymas paprastesnis nei galvojate (87)

„ Mazda MX-5 “, „ Alfa Romeo Spyder“, klasikiniai „ Fiat 500 “ bei „Mini“ ir...

Top naujienos

Dar vienas skandalas Kaune: medikus šokiravo motinos elgesys su mažyliu – skubiai iškvietė vaikų teises (186)

Motina meta kaltinimus Kauno klinikų medikams . Anot jos, šie galimai per stipriai suspaudė vaiką.

Vieta, apie kurią lietuviai galėjo tik pasvajoti: paslaptingas kino teatras, kur leidžiama daugiau nei įprastai (42)

Sostinėje įsikūrė nauja vieta, apie kurią anksčiau net nesvajojote, kad tokia gali būti. Po...

Gyvai / Futbolas prie tuščių tribūnų: Rumunija – Lietuva 1:0 (31)

Šeštadienį daugiau nei 15 tūkstančių vietų turinčiame Ploješčio miesto stadione vyksta...

Negailestingą onkologinės ligos kirtį patyrusiam Stano – jautrios kolegų emocijos (16)

Dainininkas Stanislavas Stavickis -Stano patvirtino jau gerą pusmetį pramogų pasaulio...

Pažintis socialiniame tinkle: kaip vos iš kelių žinučių suprasti, kad viskas baigsis blogai (123)

„Tinder“, „Facebook“ ir kiti socialiniai jau kurį laiką yra kone populiariausia platforma...

Betoninės sienos po žeme slėpė neregėtos prabangos rūmus ir didžiausią LSD fabriką istorijoje (9)

Paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje praktiškai visos LSD siuntos atkeliaudavo iš...

Albumą pristačiusi Monika Pundziūtė-Monique scenoje išgirdo asmeninį prisipažinimą (11)

Atlikėja Monika Pundziūtė- Monique iš jaudulio žibančiomis akimis pristato antrąjį solinį...

Žurnalistė apsilankė nuogalių kurorte: orgijos vyko vidury baltos dienos (26)

„Ateik greičiau pažiūrėti! Aname balkone vyksta orgija!“ – sušukau savo seseriai, rodydama...

Nepaklausė medikų ir šiandien džiaugiasi dešimtmečiu sūnumi: nuvykus į klinikas, nėštumą siūlė nutraukti (16)

Ką reiškia rankose laikyti nė kilogramo nesveriantį kūdikį, niekaip nesupras tie, kas to...

Gyvai / „Hero's & KOK World series 2018“ turnyre Vilniuje – iššūkis Maslobojevui ir Vikšraičiui (tiesiogiai)

Šiandien, lapkričio 17 dieną, 19 valandą Vilniaus „Siemens“ arenoje startuoja tradiciniu...