Greitai jie bus tokie pat įprasti kaip informacinėse visuomeninio transliuotojo laidose ir svarbiuose renginiuose matomi Gabijos Rudžionytės kolegos – lietuvių gestų kalbos vertėjai. Išmokite lietuvių gestų kalba pasakyti „nuo šiol – jau matomi ir girdimi“ – su laidos vedėja, komunikacijos eksperte Laura Dabulyte.