- Ką daryti, kaip elgtis, jeigu į skolininko duris pasibeldė skolų išieškotojai?

- Pirmiausia, skolų išieškotojai nesibeldžia į duris, jie dažniausiai atsiunčia laišką - raginimą sumokėti skolas. Maža to, jei išieškojimo įmonės atstovas atvyko, jo dokumentų ir įgaliojimo atstovauti kreditoriaus interesams tikrinimas yra būtinas. Kiekvienu atveju pavojingiausia yra „stručio politika“. Šiais laikais tikėtis, kad kas nors pamirš apie smulkiausią skolą, yra naivu. Kuo ilgiau nebus mokama skola, tuo brangiau kada nors teks sumokėti: išaugs netesybos, papildomos kreditoriaus išlaidos, kurias irgi teks apmokėti. Net jeigu pavyks sėkmingai slėptis (koks tai gyvenimas - kitas klausimas) ir sueis skolos senaties terminas, įrašai dėl laiku neįvykdytų įsipareigojimų neleis gauti kreditų bankuose, pirkti prekes išsimokėtinai, naudotis bet kokiu atidėtu apmokėjimu. Labai svarbu iš karto reaguoti į raginimus, pradėti derybas dėl papildomo mokėjimo atidėjimo ar dėl mokėjimo dalimis. Gali būti, kad tokias derybas verta pradėti ir su išieškojimo įmone, ir su kreditoriumi tiesiogiai, nes leisti ar neleisti kompromisą dažniausiai sprendžia būtent kreditorius. Noras tartis vertinamas net tada, kai nėra pinigų.

- Kurias verslo sritis šiandien labiausiai palietė skolų problemos?

- Lietuva nebuvo pasiruošusi sunkmečiui. Daugiausiai nukentėjo tos verslo sritys, kurios turėjo nepamatuotų plėtros lūkesčių. Jos daug skolinosi, plėtė gamybos ar prekybos pajėgumus. Kaip ir kiekvienoje veikloje, visose yra ir stabiliai veikiančių įmonių. Daugiausia nuo krizės nukentėjo statybos, nekilnojamojo turto plėtros ir kelių transporto bei reklamos įmonės. Iš pramonės šakų sunkumų turi baldų, siuvimo ir statybinių medžiagų įmonės, tuo tarpu daugelis mašinų gamybos ir prietaisų įmonių jau rodo aiškius atsigavimo ženklus.  Vertinant kainų pokyčius, labai nedaug sumažėjo maisto pramonės įmonių kainos ir apyvartos. Daugelis jų dar turi vidinių rezervų. Atskirų maisto pramonės šakų pajėgumas priklauso nuo koncentracijos lygio – ten, kur veikia kelios stambios įmonės (alaus, pieno, duonos pramonė), jos gali labiau spausti savo partnerius, o ten, kur yra didelė konkurencija, labiau jaučiami neigiami krizės padariniai. Antroji sunkmečio banga labiausiai veikė įmones, orientuotas į vidaus paklausą – didmeninė ir mažmeninė prekyba, kavinės ir viešbučiai. Stabiliausios veiklos rūšys – miškininkystė, naftos gavyba, paslaugos (išskyrus reklamą), automobilių remontas. Žemės ūkis priskirtinas prie stabilesnių veiklos sričių. Čia buvo vykdoma labiau pamatuota plėtra, dalį sunkumų padeda įveikti Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama.

- Paaiškinkite apie skolų prevenciją.

- Skolos atsiranda dėl atidėto mokėjimo taikymo - ne visiems pirkėjams išankstinį mokėjimą galima pasiūlyti. Vadinasi, pirkėjai naudojasi jūsų pinigais kaip paimtais banke. Taigi teks užsiiminėti viskuo, kuo užsiima bankas, užtikrinant savo pinigų grąžinimą, vertinti pirkėjo kreditingumą (galime vadinti patikimumu) ir tam neužteks nuosavos bendravimo su klientu patirties. Prireiks įgūdžių rinkti ir traktuoti informaciją iš viešų šaltinių – valstybinių registrų, specialių kreditinės informacijos teikimo įmonių. Bet vien tik informacijos nepakaks, nes niekur niekada nebus parašyta, ar sumokės būtent konkretus pirkėjas ir būtent tiek pinigų. Gal net svarbiau yra griežtai prižiūrėti mokėjimus, laikytis iš anksto numatytos raginimų tvarkos. Juk niekas nesitikės, kad bankas neatkreips dėmesio į kokio nors kredito išmokos vėlavimą, pvz., savaitei? Taip, tam reikia ruoštis specialiai, nes net gerais laikais Lietuvoje buvo vėluojama mokėti labiau nei Estijoje ar Latvijoje. Dabar gebėjimas atgauti iš skolininko (debitoriaus) uždirbtus pinigus gali tapti pagrindine verslo ar ūkio išgyvenimo sąlyga.

- Kuo skiriasi ir kuo panaši antstolių ir skolų išieškojimo įmonių veikla?

- Antstoliai turi teisę vykdyti išieškotojų funkcijas, tarpininkauti vykdant turtines prievoles. Kitais žodžiais tariant, antstolis turi teisę teikti skolų išieškojimo ne teismo tvarka paslaugas. Šioje srityje antstolių ir skolų išieškojimo įmonių teikiamos paslaugos iš esmės yra identiškos. Antstolių ir skolų išieškojimo paslaugas teikiančių įmonių pagrindiniu skirtumu laikyčiau tai, kad antstolio pagrindinė veikla - vykdyti įstatymų nustatytus vykdomuosius dokumentus, teismo pavedimu konstatuoti faktines aplinkybes, teismo pavedimu perduoti ir įteikti dokumentus Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Paprastai tariant – aptarnauti teismų sistemą. Būtent šioms funkcijoms įgyvendinti, bet ne paslaugoms teikti, kurioms priskiriamos ir neteisminio išieškojimo paslaugos, antstolis turi teisę neatlygintinai gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų, kadastrų ir registrų bei kitų fizinių ir juridinių asmenų, tarp jų iš bankų ir kitų kredito bei finansų įstaigų, reikalingus duomenis apie skolininko turtą, lėšas, pajamas, išlaidas ir veiklą bei kitus duomenis, reikalingus antstolio funkcijoms atlikti. Esminis skirtumas kainodaroje - skolų išieškojimo įmonės nepretenduoja į savo atlygį, jei skola nėra grąžinta.

- Kaip suprasti sąvoką „skolų pirkimas”?

- Skolų pirkimas - įgyvendinimas kreditoriaus teisės be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės. Tai dažniausiai atlygintinis sandoris, pagal kurį naujasis kreditorius tampa skolininko kreditoriumi, o senasis kreditorius, perleidęs reikalavimo teisę, praranda reikalavimo teisę į skolininką (jeigu perleidžiamas visas reikalavimas), arba praranda reikalavimo teisę, jeigu perleidžiama dalis reikalavimo teisės.

- Koks areštas vadinamas sėkmingu?

- Sėkmingas areštas gali būti suprantamas dviem prasmėmis. Pirma, antstoliui areštas sėkmingas tuomet, kai antstoliui apmokama už taikytą areštą. Antra, skolininkui nepavyksta realizuoti turto, taip apsaugant kreditoriaus interesus, pvz., areštavus transporto priemonę, skolininkas, siekdamas atsiskaityti su kreditoriumi, bando perleisti nuosavybės teisę į transporto priemonę tretiesiems asmenims, tokiu atveju antstolio taikytas areštas apriboja tokią skolininko galimybę. „Regitros” duomenų bazėje iškart atsiranda žyma, kad yra apribojimų registravimo operacijoms.

- Kas yra sėkmės mokestis?

- Kai išieškojimo įmonei tarpininkaujant skolininkas grąžina kreditoriui skolą (skolos visišku ar daliniu grąžinimu yra laikomas skolos sumokėjimas pinigais, skolos padengimas prekėmis, prekių grąžinimas, priešpriešinių reikalavimų įskaitymas, reikalavimo perleidimo sutarties sudarymas bei bet koks kitas skolos likvidavimo būdas), išieškojimo įmonė gauna atlygį už savo darbą, dažniausiai skaičiuojamą procentais nuo realiai grąžintos sumos. Bet sėkmės mokestį gali sudaryti taip pat iš anksto sutarta fiksuota suma.

- Skolų išieškojimo bendrovė atsiuntė priminimą dėl skolų už atliktas paslaugas, tačiau pretenzijos nepagrįstos. Kur dėl to turėčiau kreiptis? (Iš skaitytojo laiško.)

- Siūlytume iš pradžių raštu pranešti skolų išieškojimo paslaugas teikiančiai įmonei, jog pretenzija dėl skolos nepagrįsta, nurodant bent jau trumpus argumentus, ir kreiptis į kreditorių, kuris perdavė išieškoti skolą iš jūsų skolų išieškojimo paslaugas teikiančiai įmonei (žinoma, galima skolų išieškojimo paslaugas teikiančią įmonę ir/ar kreditorių informuoti ir žodžiu, tačiau tokiu atveju jūs neturėsite įrodymų, jog ginčijote kreditoriaus reikalavimą, kas praverstų, jei kreditorius dėl skolos prisiteisimo iš jūsų kreiptųsi į teismą). Patartina pasikonsultuoti su teisininku, kuris galėtų įvertinti skolų išieškojimo paslaugas teikiančios įmonės pretenzijos pagrįstumą ir padėti parengti pranešimą skolų išieškojimo paslaugas teikiančiai įmonei ir kreditoriui.

- Grūdų supirkėjai neatsiskaito už parduotą derlių, pieno supirkimo kainos „neatsveria” išlaidų, todėl lieku skolingas trąšų ir įrangos tiekėjams. Gyvulių išparduoti kol kas negalime. Koks likimas laukia mano ūkio, ką aš pats dar galėčiau padaryti? (Iš ūkininko laiško.)

- Siūlytume iš pradžių pabandyti susitarti su trąšų ir įrangos tiekėjais dėl atsiskaitymo grafiko pakeitimo, skolos termino pailginimo. Tikėtina, kad kreditorius sutiktų prailginti atsiskaitymo terminą tik tokiu atveju, jeigu papildomai užtikrinsite, kad savo prievoles kreditoriui įvykdysite (už jūsų prievoles laiduos/garantuos kitas asmuo, įkeisite savo turtą ar panašiai). Taip pat galite bandyti susitarti su trąšų ir įrangos tiekėjais bei su jais atsiskaityti perleidžiant savo reikalavimo teises į grūdų supirkėjus (savo skolas padengtumėte parduodami kitų asmenų skolas jums). Tikėtina, kad kreditorius sutiktų su tokiu atsiskaitymo būdu, jei už mažesnę skolą kreditoriui jūs perleistumėte didesnę reikalavimo teisę (pvz., už 80 tūkst. Lt skolą kreditoriui, jūs perleistumėte 100 tūkst. Lt jums skolingo asmens skolą). Žinoma, neatmestina ir galimybė kreiptis į teismą dėl skolos iš jūsų skolininko (pvz., grūdų supirkėjo) prisiteisimo, tai galėtų pagreitinti jūsų skolininko atsiskaitymą su jumis. Bet kokiu atveju, prieš atliekant vienokius ar kitokius veiksmus, siūlytume pasikonsultuoti su teisininku, kuris, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, galėtų pateikti konkretesnius siūlymus.

- Jeigu dėl susikaupusių skolų, kurios žlugdo mano verslą, kreipčiausi į skolų išieškojimo bendrovę, kiek man tai kainuotų? (Iš skaitytojo laiško.)

- Gali nieko nekainuoti, jei skolos nėra labai senos. Nes rimtesnės išieškojimo įmonės iš pradžių nemokamai įvertina skolos išieškojimo galimybę, o mokestį gauna iš grąžintos sumos. Nelygu skolos dydis ir mokėjimo uždelsimas, „sėkmės mokestis“ gali sudaryti nuo 1 iki 20 proc. Bet reikia nusiteikti, kad stebuklų nedaro niekas, ir jei skolininkas yra visai nemokus, įsivėlimas į skolų išieškojimo procedūras neretai tampa tik papildomų išlaidų prie jau patirtų nuostolių priežastimi, tai susiję ir su teisminėmis procedūromis, ir apmokėjimu antstoliams. Išieškojimo įmonė tada gali padėti įforminti dokumentų skolos beviltiškumui pripažinti rinkinį. Tas gali kainuoti nuo 25 iki 350 Lt, tačiau bus „atstatyti” mokesčiai, sumokėti iš negautų pajamų. Bet tai neatleidžia skolininko nuo prievolės sumokėti skolą.