Dirbantys kartu su savo atžalomis ar kitais artimaisiais šį pokytį išgyvena sklandžiai, tačiau žemės ūkio sektoriui sparčiai modernėjant ūkiuose reikia vis daugiau personalo: agronomų, inžinierių, operatorių, gyvūnų specialistų, veterinarų ir kitų šio sektoriaus darbuotojų.

Šiuo metu žemės ūkiui reikalingus specialistus ruošia dvi aukštosios mokyklos – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija ir Vilniaus kolegija. Tačiau žemės ūkio sektoriaus atstovai žvalgosi ir į kitus universitetus, kurie ruošia logistikos, informacinių technologijų specialistus, inžinierius, verslo analitikus, apskaitininkus ir daugelį kitų.

Agrokonernas direktorius Edgaras Šakys

Pasak įmonės „Agrokoncernas“ direktoriaus Edgaro Šakio, pastebima tendencija, kad žemės ūkio sektorių daugelis suvokia pakankamai siaurai, o nuomonę žmonės yra susidarę iš senų stereotipų.

„Daug nešvaraus darbo, traktoriai, karvės ir streikuojantys ūkininkai per televizorių – toks daugelio galvose yra žemės ūkis. Tačiau iš tiesų tai yra labai sparčiai modernėjantis, mums visiems gyvybiškai svarbus sektorius, kuriam reikalingas labai platus spektras specialistų, nes maistas neauga parduotuvėse“, – sako E. Šakys.

Ūkininkai

Dėl šios priežasties jis, kartu su „Agrokoncerno“ įmonių grupės komanda iniciavo projektą „Agroambasadoriai“. Tai judėjimas, kurio pagrindinis tikslas yra pristatyti visuomenei pažangiausius šalies ūkininkus. Taip pat – paneigti atgyvenusius mitus ir parodyti, koks šiandien yra modernus, inovatyvus ir perspektyvus Lietuvos žemės ūkio sektorius.

Ūkininkai

Šiuo metu klubas vienija apie 50 šalies ūkininkų, tačiau ateityje narių skaičius augs. Pasak E. Šakio, visuomeniški, atsakingi ir sėkmingi ūkininkai suburti tam, kad dalintųsi savo sukaupta patirtimi, gerosiomis praktikomis, taip pat būtų įkvepiantis pavyzdys.

Agroambasadoriaus ženkliuko įteikimas

Jau buvo suorganizuoti du susitikimai, kurių metu ūkininkai aptarė praėjusį sezoną, pasidalijo savo įžvalgomis ir dalyvavo diskusijose apie tai, kaip efektyviai spręsti žemės ūkio sektoriaus iššūkius.

Į „Agroambasadorių“ klubo veiklą įsitraukė ir Vilniaus kolegija, parodžiusi iniciatyvą sukurti specialias ugdymo programas mokykloms, kurios padėtų supažindinti moksleivius su šiuo sektoriumi.

Ženkliuko įteikimas

Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktais statistikos duomenimis, šiuo metu šalyje mokosi daugiau kaip 300 tūkst. moksleivių. Atlikus apklausas paaiškėjo, kad pusė abiturientų stojimo metu nežino, kur studijuos. Todėl, pasak E. Šakio, apie profesijas ir jų paklausą bei pritaikomumą realiame gyvenime reikia kalbėti jau nuo pradinių klasių.

„Lietuvoje yra ne vienas stiprus ūkis, kuris galėtų būti pavyzdžiu, kaip ekonomiškai efektyviai dirbti ir kurti vertę visai šaliai. Todėl viena iš idėjų yra ne tik pasakoti apie karjeros galimybes žemės ūkio sektoriuje, bet ir pristatyti bei moksleivius supažindinti su realiai jame dirbančius žmones, papasakoti jų asmenines istorijas“ – paaiškina E. Šakys.

Vilniaus kolegijos atstovės

„Agrokoncerno“ įmonių grupė jau beveik du dešimtmečius bendradarbiauja su mokymosi įstaigomis. Yra sukurta visa sistema, kuri motyvuoja jaunimą rinktis žemės ūkiui reikalingas studijas. Mokestis už studijas, stipendijos, apmokamos praktikos, tobulinimosi, kvalifikacijos kėlimo galimybės ir kiti vertę jaunam žmogui kuriantys pasiūlymai, kaip įmonės patirtis rodo, yra tikslingi, nes padeda pritraukti jaunų ir motyvuotų specialistų.

„Nors „Agroambasadorių“ judėjimas dar tik žengia pirmuosius žingsnius, tačiau tikimės, kad jis išaugs į reikšmingas iniciatyvas, kurios padės stiprinti visiems mums gyvybiškai svarbų žemės ūkio sektorių“, – po klubo susitikimo su ūkininkais reziumavo E. Šakys.