Sugiedoję Tautišką giesmę, švėkšniškiai neskubėjo skirstytis. Seniūno kvietimu, Švėkšnos šviesuolis - muzikantas, muziejininkas, kolekcininkas, Mindaugas Nogaitis iš Vilkų Kampo kaimo, atsinešęs vieną iš savo kolekcijos bandonijų, nuotaikingai, visiems pritariant, dainavo liaudies dainas.

Seniūnas padėkojo Mindaugui už jo bendruomeniškumą ir aktyvumą, pasveikino su vardo diena, dovanojo suvenyrą su Švėkšnos herbu. Prelatas, garbės kanauninkas P. V. Stukas, visiems susirinkusiems, pasiūlė šią akciją užbaigti kartu padainuojant „Lietuva brangi“.